PERTE Osasuna

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

PERTE Osasuna

Nazionala Erakunde deitzailea: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Deialdiaren data

2022(e)ko maiatzak 18, asteazkena

Mugaeguna

2022(e)ko ekainak 15, asteazkena

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

50M €

Dirulaguntza

% 0 - % 80

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Norgehiagoka-araubideko laguntzen deialdia onesten da 2022ari dagozkion laguntzak emateko, farmazia-sektorearen eta osasun-produktuen sektorearen industria-trantsiziorako proiektu estrategikoak exekutatzeko.

Deialdi hau industria-sarera bideratuta dago Abangoardiako Osasunaren PERTEaren esparruan.

Agindu honen esparru tematikoa izango da jasangarritasunaren arloko berrikuntza-proiektuak garatzea eta inplementatzea farmazia-sektoreko eta osasun-produktuen sektoreko industria-enpresetan.

Jarduerak hauek sartzen dira:

 • Oinarrizko farmazia-produktuak fabrikatzea eta espezialitate farmazeutikoak fabrikatzea.
 • Neurketa-, egiaztapen- eta nabigazio-tresnak eta -aparatuak fabrikatzea.
 • Erradiazio-ekipoak, elektromedikoak eta elektroterapeutikoak fabrikatzea.
 • Tresna eta hornidura mediko eta odontologikoak fabrikatzea.
 • Beste produktu kimiko batzuk fabrikatzea.
 • Industria-mailako balorizazio-jarduerak, 2009ko EJSNren 38.3x atalaren barruan, baldin eta eskaeraren unean hondakinak kudeatzeko dagokion baimena badute eta egin beharreko proiektua balorizazio-lanen artean sailkatzen da.
 • Industria-ekoizpenaren jarduera osagarriak. Jarduerak industria-ekoizpenaren osagarri direla ulertuko da baldin eta nagusiki farmaziaren edo osasun-produktuen sektoreetako enpresei industria-ekoizpeneko prozesuetan laguntzeko zerbitzu gisa egiten badira.
 • Farmaziaren edo osasun-produktuen industriarako zerbitzu-jarduerak.

Proiektuek lerro hauetakoren batean kokatu behar dute: Industria-ikerketa, Garapen esperimentaleko proiektuak, Antolamenduaren arloko berrikuntza-proiektuak, Prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak, Ingurumena babesteko proiektuak eta Energia aurrezteko neurriak.

50.000.000 euroko zenbatekoa guztira:

 • Mailegua: 25.000.000 euro
 • Dirulaguntza: 25.000.000 euro

Parte hartzeko baldintzak:

 • Erakunde bakoitzak eskaera bakarra edo bat baino gehiago aurkeztu ahal izango ditu deialdi honetan. Eskaera bakoitzak proiektu indibidual, independente eta autonomo bakarra izango du barnean hartzen dituen jarduketei eta egotzitako kostu eta inbertsioei dagokienez.
 • Finantzatutako jarduketak eskaera aurkezten den egunaren hurrengo egunetik hasi eta hogeita lau hilabeteko gehieneko epera arte exekutatu beharko dira, kontzesioa ebazten den egunetik aurrera.
 • Eskaera guztiek laguntzaren eragin pizgarria egiaztatu beharko dute: Emandako laguntzak eragin pizgarria duela joko da baldin eta onuradunak laguntza-eskaera aurkeztu badu proiektu edo jardueraren lanak hasi aurretik.
 • Deialdi honetako proiektu bakoitzerako finantza daitekeen kontzeptuen gutxieneko aurrekontua 100.000 eurokoa izango da.

Kontzeptu finantzagarriak:

Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza lerroan aurkeztutako eta kategorizatutako proiektu bakoitzerako, gastu-partida hauek sartuko dira:

 • Pertsonal-kostuak.
 • Tresnen eta material inbentariagarriaren kostuak.
 • Kontratu-ikerketa-kostuak, ezagutza teknikoak eta kanpoko iturrien lizentziarekin eskuratutako edo lortutako patenteak, erabateko lehiaren baldintzetan.

Jasangarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko berrikuntza-lerroan aurkeztutako eta kategorizatutako proiektu bakoitzerako, gastu-partida hauek lagundu ahal izango dira:

 • Ekoizpen-aparatu eta -ekipoak
 • Eraikuntza eta instalazioak
 • Aktibo immaterialak
 • Kanpoko lankidetzak

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Eskaeran, erakundeek hautatu ahal izango dute laguntza eskatzen ote duten mailegu itzulgarriaren modalitatean, dirulaguntzaren modalitatean edo bi modalitateen arteko konbinazioan, ahalik eta dirulaguntza handienarekin.

Eman beharreko finantzaketa osoa, mailegu nominala gehi dirulaguntza, gehienez ere finantzatu daitekeen aurrekontuaren % 80 izango da.

Deialdi honetan, dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 4.000.000 eurotara mugatuta egongo da enpresa-elkarte eta eskaera bakoitzeko.

Laguntzaren zenbatekoa, gehienez ere, honako hau izango da:

 • a) Aurrekontu finantzagarriaren % 50ekoa enpresa txikien kasuan.
 • b) Aurrekontu finantzagarriaren % 20koa enpresa ertainen kasuan.
 • c) Aurrekontu finantzagarriaren % 10ekoa enpresa handien kasuan Jasangarritasuneko eta energia-efizientziako lerroko proiektuetarako.
 • d) Aurrekontu finantzagarriaren % 10ekoa enpresa handien kasuan Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza lerroko industria-ikerketako edo garapen esperimentaleko proiektuetarako.
 • e) Aurrekontu finantzagarriaren % 5ekoa enpresa handien kasuan Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza lerroko antolamenduaren eta prozesuen arloko berrikuntza-proiektuetarako.

Mailegua:

 • Maileguaren zenbatekoa: ezingo ditu 5 aldiz gainditu itxitako azken ekitaldian erakundeak izandako funts propioak, eta ezingo du gainditu 2020ko eta 2021eko ekitaldietako batez besteko negozio-zifra.
 • Interes-tasa aplikagarria: interes-tasa aplikagarria % 0 izango da.
 • Amortizazio-epea: mailegu gisa emandako laguntza-zatiaren amortizazio-epea hamar urtekoa izango da, eta hiru urteko gabealdia izango du.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Farmaziaren eta osasun-produktuen sektorean industria-jarduera egiten duten enpresak, sektore publikokoak ez direnak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.M
 • Icon.Sector.Q
 • Icon.Theme.A
 • Icon.Theme.F
 • Icon.Theme.H
 • Farmazia-sektoreko eta osasun-produktuen sektoreko industria-enpresei laguntzea.

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.