Nekazaritzako elikagaien sektoreko biosegurtasunaren arloko inbertsioak - Extremadura

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Nekazaritzako elikagaien sektoreko biosegurtasunaren arloko inbertsioak - Extremadura

Extremadura Erakunde deitzailea: Extremadurako Gobernua

Deialdiaren data

2022(e)ko apirilak 27, asteazkena

Mugaeguna

2022(e)ko maiatzak 27, ostirala

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

677,6K €

Dirulaguntza

% 0 - % 70

Zuzeneko laguntza

0 - 200K € (Max. 200K €)

Deialdiaren ezaugarriak

Esparru-aukera

Nekazaritzako elikagaien sektoreko biosegurtasunaren arloko inbertsioak "Autonomia-erkidegoen bidez emandako laguntza" (irekitzeke dago)

Laburpena

Dirulaguntzaren helburua da dirulaguntzak norgehiagoka-araubidez ematea biosegurtasunaren arloko proiektuak garatzeko. Zehazki, honako hauetarako bi programa arautzen dira:

1. programa: dirulaguntzak biosegurtasunaren arloko inbertsioetarako, ganadurako errepide bidezko garraio-ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroak hobetzeko , edo helburu horrekin zentro berriak eraikitzeko. (439.131 €)

2. programa: zenbait landare-material ekoizten dituzten operadore profesionalei dirulaguntzak ematea intsektu bektoreen aurka babesteko instalazioetan inbertsioak egiteko. (238.448 €)

Parte hartzeko baldintzak:

Inbertsioen zenbatekoari buruzkoak

 • Onuradunek 2024ko urtarrilaren 1a baino lehen hasi behar dituzte diruz laguntzeko moduko jarduketak, eta betiere dirulaguntzaren eskaera aurkeztu ondoren.

1. PROGRAMA

 • Lehendik dauden zentroen kasuan, dirulaguntza jaso dezakeen gehieneko inbertsioa 100.000 eurokoa da garbiketa- eta desinfekzio-zentro bakoitzeko.
 • Eraikuntza berriaren kasuan, dirulaguntza jaso dezakeen inbertsioaren gehieneko zenbatekoa 200.000 eurokoa izango da gehienez zentro bakoitzeko.

2. PROGRAMA

 • Gehieneko inbertsio diruz lagungarria 120.000 eurokoa da instalazio bakoitzeko.

I. programaren onuradunak

 • Onuradunek ganaduarentzako garbiketa- eta desinfekzio-zentro baimenduen titularrak edo jabeak izan behar dute, kokatuta dauden lurralde-eremuko autonomia-erkidegoko organo eskudunak erregistratuta, baldin eta zentro horiek hobetzeko konpromisoa hartzen badute edo garbiketa- eta desinfekzio-zentro berri bat eraikitzeko konpromisoa hartzen badute.

II. programaren onuradunak

 • Landareen operadore profesionalen erregistroan (ROPVEG) inskribatutako operadore profesionalak, zuzenbide publiko nahiz pribatukoak.
 • Besteak beste intsektu bektoreek transmititzen dituzten berrogeialdiko izurrite hauek jasateko aukera duen ugalketako landare-materialaren ekoizleak:
  • Xylella fastidiosa.
  • Bursaphelenchus xilophilus.
  • HLB edo zitrikoen greening-a.
  • Flabeszentzia urrekara.
 • Ekoizpen-gune hauetakoren bateko edo batzuetako ugalketako landare-materialaren ekoizleak:
  • Fruta-arbolen eta hasierako kategoriako mahatsondoen landare-ama soroak eta zitrikoen oinarriko landare-ama soroak.
  • Fruta-arbolen eta oinarriko kategoriako mahatsondoen landare-ama soroak (zitrikoak izan ezik), ziurtatua, CAC (Conformitas Agraria Communitatis) eta estandarra.
  • Ziurtatutako kategorietako fruta-arbola eta mahatsondoen mintegiak, CAC eta estandarra.
  • Espezie aromatikoen eta apaingarrien ugalketarako material-eremuak.
  • Ugalketarako baso-materiala ekoizteko landare-ama soroak.
  • Baso-mintegiak.
  • Aurreoinarriko, oinarriko eta estandar kategorietako baratze-espezieen hazien ekoizpen-eremuak.
  • Barazkiak biderkatzeko material-eremuak.

Kontzeptu finantzagarriak:

1. PROGRAMA

 • Ganadua garraiatzeko ibilgailuen garbiketa- eta desinfekzio-sistemetan efizientzia handiagoa lortzeko dauden ekipamenduak eta instalazioak egokitzea edo hobetzea:
  • Kanpoko itxituraren azpiegitura hobetzea.
  • Barrutiko hormigoi-gainazala edo zoru-asfaltoa hobetzea, bereziki
  • garbitzeko eta desinfektatzeko lanak egiten diren gainazalean, eta ibilgailuaren sarbidearen eta irteeraren gainazala.
  • Ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko lanak egingo diren areako azpiegituren hobekuntza, eragiketa «zikinak» eta «garbiak» argi bereiziz eta materialen eta zerbitzuen fluxu zuzena baliatuz.
  • Azpiak eta simaurra behar bezala ekortzeko eta arraspatzeko behar den tresneria hobetzea, ibilgailuen lehorreko lehen garbiketa egiten denean.
  • Hondakin organiko solidoak biltegiratzeko eremua eta ibilgailuak garbitzean sortzen diren hondakin solidoak kudeatzeko sistema hobetzea.
  • Ur korronteko eta elektrizitateko instalazioaren hobekuntza. Instalazio elektrikoaren hobekuntza gisa hartuko da barrutiaren barruan nahiz kanpoan dagoen instalazio oro, baldin garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduen potentzia hobetzen badu. Horregatik, linea bifasikoa trifasikora aldatzeko zentrora kanpotik ekarritako kanalizazioak hobekuntzatzat hartuko dira.
  • Desinfekzio- edo garbiketa-ekipamenduak berritzea edo hobetzea.
  • Ibilgailuen garbiketa eta desinfekziotik datozen likidoak jasotzeko behar adinako desnibeleko plataforma hobetzea.
  • Garbiketa- eta desinfekzio-operazioetan sortutako efluenteak biltzeko putzua hobetzea, zabaltzea ezinezkoa egiten duena eta behar bezala ezabatzen direla bermatuz.
  • Ibilgailuaren karga-egituran ganadua sartzeko ateak edo elementuak zigilatzeko sistema berritzea, garbiketa- eta desinfekzio-lanak amaitu ondoren.
  • Azpi garbietarako biltegiak eraikitzea edo hobetzea.
  • Materialerako, lanabesetarako, makineriarako, langileen aldageletarako eta produktu kimikoak biltegiratzeko erreserbatutako azpiegituren hobekuntza.
  • Desinfektatzeko edo garbitzeko lerro berriak instalatzea.
  • Simaurrak, hondakin-urak, isurketak eta abar kentzeko edukiontzi mugikorrak eskuratzea.
 • Lehendik dauden zentroetan ganadua garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko teknologia berriak instalatzea:
  • Garbiketa- eta desinfekzio-lanak automatizatzeko sistemak, adibidez robotizazioa.
  • Garbitzeko eta desinfektatzeko sistema berriak instalatzea, hala nola agente patogenoen inaktibazioa bermatuko duten tratamendu termikorako ekipamenduak.
  • Garbiketa eta desinfekzioa egiaztatzeko sistemak instalatzea.
  • Matrikulen irakurketa automatikoko sistemak, edo garbiketa- eta desinfekzio-prozesuak jasaten dituzten ibilgailuei buruzko datuak biltzen laguntzeko beste sistema batzuk.
  • Egindako jardueren erregistroei buruzko informazioa digitalizatzeko garapen informatikoak.
  • Garbiketa- eta desinfekzio-zentroen gaitasunen beste edozein hobekuntza, baldin eta garbiketa- eta desinfekzio-denborak murrizteko, kostuak aurrezteko eta zentroaren ahalmena handitzeko aukera ematen badu garbiketa- eta desinfekzio-lanen eraginkortasuna mantenduz.
  • Ibilgailuaren karga-egituran ganadua sartzeko ateak edo elementuak zigilatzeko sistema automatiko bat instalatzea, garbiketa- eta desinfekzio-lanak amaitu ondoren.
 • Ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko zentro berriak eraikitzea.

2. PROGRAMA

 • MVR ekoizten den lekuetan egiturak eta sareak instalatzea edo modernizatzea berrogeialdiko izurriteen intsektu bektoreen sarreraren aurka babestuta geratzeko.
  • Ate bikoitzeko sistema (barneko atea barne), instalazioen barruan lan egiteko behar den makineria sartu ahal izateko adinako zabalera duena.
  • Kanpoko ertz perimetral bat jartzea, gutxienez metro bateko zabalera duena eta material iragazgaitzaz estalia.
  • Banda eta gailurren irekieretako sarea eta alboko eta zeniteko aireztapena instalatzea.
  • Uretarako irekitako kanaletak isolatzea eta itzulerarik gabeko sistema bat ezartzea.
  • Isolamendu hermetikoa leihoekiko loturetan.
  • Landare-materiala intsektu bektoreen aurka isolatzera bideratutako beste edozein berrikuntza edo hobekuntza.
 • Mahatsondo-mintegietako termoterapia bidezko tratamendu-ekipamenduen instalazioak.

Palanka-politika:

 • 1. palanka-politika. “Hiri- eta landa-agenda, despopulazioaren aurkako borroka eta nekazaritzaren garapena”.

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

1. PROGRAMA

 • Lehendik dauden garbiketa- eta desinfekzio-zentroen kasuan, inbertsio bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko intentsitatea inbertsioaren % 40tik % 70era bitartekoa izango da. Inbertsio bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 70.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko.
 • Garbiketa- eta desinfekzio-zentro berrien eraikuntza berriaren kasuan, inbertsio bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko intentsitatea inbertsioaren % 70 izango da. Inbertsio bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 140.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko.

2. PROGRAMA

 • Inbertsioaren zenbatekoa eskatutako zenbatekoaren % 40 eta % 70 artekoa izan daiteke, onuradun-kopuruaren eta erabilgarri dagoen aurrekontuaren arabera.
 • Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 84.000 eurokoa izango da.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Enpresak eta Autonomoak

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.Q
 • Icon.Theme.H
 • Biosegurtasuna nekazaritzako elikagaien sektoreari dagokionez.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.