“Bono Energía Pyme” programa - Galizia

Eskaeraren dokumentazio osagarrian alderdi administratibo bat eta alderdi tekniko bat sartu beharko dira.

Administratiboa: 

 • Eskaera aurkezten duen pertsonaren ordezkaritza-ahalmena.
 • Enpresaren jarduerari dagokion EJSN kodea jasotzen duen dokumentu ofiziala.
 • Jarduketaren BEZ gabeko inbertsioa 15.000 €-tik beherakoa denean, onuradunak proiektuaren aurrekontua bermatzen duen eskaintza bat aurkeztu beharko du. BEZ gabeko inbertsioa 15.000 €-koa edo gehiagokoa bada, hornitzaileei egindako hiru eskaintzak aurkeztu beharko ditu.
 • Enpresek eskaera sinatzen duen enpresaren ordezkariak egindako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar dute.

Teknikoa:

 • Proiektuaren memoria teknikoa, “Memoria técnica ME” ereduaren arabera.
 • Uneko instalazioaren argazkiak, lan egiten den ekipoen ezaugarri teknikoen plaka bidezkoa hala dagokionean.
 • Fabrikatzaileak emandako laguntzaren xede diren ekipoen ezaugarri teknikoak (katalogoa, fabrikatzailearen ziurtagiria edo fitxa teknikoa), ekipoaren produktibitateari eta energia-kontsumoari eta -errendimenduari buruzko datuak jasotzen dituztenak.  
 • B edo goragoko energia-kalifikazioa egiaztatzen duen etiketa, ekipo-bonuko edo klimatizazio-bonuko ekipoak berritu behar izanez gero, beharrezkoa denean. 

 • Laguntza horiek minimis araubidean arautzen dira, eta, beraz, bermatu beharko da onuradunak minimis araubideko beste laguntza batzuk jasoz gero ez dela 200.000 €-ko muga gainditzen hiru ekitaldi fiskaletako epean. Errepide bidezko salgai-garraioaren sektoreko enpresentzat, muga hori 100.000 €-ra murrizten da. 
 • Oinarri arautzaile hauen babesean emandako dirulaguntzak bateragarriak izango dira helburu berera bideratutako beste laguntza, dirulaguntza edo baliabide batzuekin, edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatu, nazional, Europar Batasuneko nahiz nazioarteko erakundeetatik datozenak, betiere diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 100 gainditzen ez bada.

 • Laguntza-eskaerarekin batera, interesdunek emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren % 50erainoko aurrerakina eskatu ahal izango dute, inbertsioak berehalako ordainketak eskatzen dituen kasuetan eta aurrekontu-ekitaldi bakoitzean aurreikusitako urtaldia gainditu gabe. Aurrerakin-eskaera eta dirulaguntza-eskaera ebazpen berean emango dira.  
 • Emandako dirulaguntzen onuradunak bermea eratzetik salbuetsita geratuko dira ordainketa aurreratuak 18.000 €-tik gorakoak ez badira.

 

Premium edukia

Ikusi nahi duzun edukia Kutxabank(r)en bezeroentzat bakarrik dago eskuragarri.

Ez zara Kutxabank(r)en bezeroa? Ez kezkatu. Erregistratzen bazara, erregistratutako erabiltzaileentzako doako beste eduki eta zerbitzu askotara sartu ahal izango zara.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.