“Activa Financiación” - Industria konektatua 4.0

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

“Activa Financiación” - Industria konektatua 4.0

Nazionala Erakunde deitzailea: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa - Industriako eta Enpresa Txiki eta Ertainetako Zuzendaritza Nagusia

Deialdiaren data

2022(e)ko apirilak 25, astelehena

Mugaeguna

2022(e)ko maiatzak 17, asteartea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

140M €

Dirulaguntza

% 0 - % 50

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Onesten da industria-ikerketako proiektuak, garapen esperimentaleko proiektuak eta antolaketa eta prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko norgehiagoka-araubideko laguntzen deialdia, Industria Konektatua 4.0ren eremuan, manufaktura-enpresetan, ekoizpenaren osagarrietan eta industriarako zerbitzukoetan gaitzaile digitalak garatzeari eta inplementatzeari buruzko esparru tematikoan.

Agindu honen bidez araututako laguntzek mailegu, dirulaguntza edo bi modalitateen konbinazio bat izan dezakete.

 • 100.000.000 euro mailegu-formatuan.
 • 40.000.000 euro dirulaguntza-formatuan.

Jarduketa-lerroak:

 • ”Activa”- ETEak: Enpresa txiki eta ertainek egindako proiektuak.
 • Activa-Inplementazio handiak: Edozein motatako sozietateek egindako proiektuak, onuradun izan daitezkeenak.

Parte hartzeko baldintzak:

 • ”ACTIVA-Inplementazio handiak” lerroko proiektuetarako finantza daitezkeen kontzeptuen gutxieneko aurrekontua 100.000 eurokoa izango da.
 • ACTIVA-ETE lerroko proiektuetarako finantza daitezkeen kontzeptuen gehieneko aurrekontua 400.000 eurokoa izango da mikroenpresentzat eta enpresa txikientzat, eta 1.000.000 eurokoa enpresa ertainentzat.
 • Jarduketak egitea eta laguntza ematea oinarritzen duen portaera hartzea.
 • Hitzartutako epeetan jarduketak egin direla egiaztatzea eta kontzesioa eragin zuten eskakizunak eta baldintzak betetzen direla egiaztatzea.
 • Egiaztapen- eta kontrol-jarduketekin lankidetzan aritzea, eskatzen den edozein unetan aurreko jarduketak gauzatzean eskatzen den dokumentazio guztia emanez.

Kontzeptu finantzagarriak:

ACTIVA-ETEak lerroa

 • Ekoizpen-aparatuak eta -ekipoak: ekoizpenarekin zuzenean lotutako aktibo finko materialak eskuratzea.
 • Hardware-azpiegitura: ekoizpenarekin zuzeneko loturarik ez duten ekipoak eskuratzea.
 • Proiektutik soilik eratorritako kanpoko lankidetza-gastuak, bai eta IKT zerbitzu aurreratuak emateagatik sortutako beste gastu batzuk ere; prozesuak diseinatzeko edo berriz diseinatzeko aholkularitza.
 • Tresneria eta proiektua garatzeko ezinbestekoak diren ekipoak amortizatzeko gastuak, oro har onartutako kontabilitate-printzipioen arabera kalkulatuak, behar-beharrezkoa den epean soilik.
 • Ekipamenduaren alokairu-gastuak, kontzeptu-probak eta hasierako garapenak egiteko ezinbestekoa dena.

ACTIVA-Inplementazio handiak lerroa

 • Pertsonal-kostuak. Ikertzaileekin, teknikariekin eta gainerako langile laguntzaileekin lotutako kostuak, dagokion proiektu edo jardueran diharduten heinean.
 • Tresnen eta material inbentariagarriaren kostuak. Tresna edo material inbentariagarri horren amortizazio-gastuak onartuko dira, oro har onartutako kontabilitate-printzipioen arabera kalkulatuta, aurkeztutako proiektua garatzeko behar-beharrezkoa den neurrian.
 • Kontratua ikertzeko kostuak, ezagutza teknikoak eta kanpoko iturrien lizentzia bidez lehia osoko baldintzetan eskuratutako edo lortutako patenteak. Berariaz kanpoan geratzen da eskatutako laguntzaren kudeaketari eta izapidetzeari lotutako edozein aholkularitza-mota.

BEZa eta IKIa ezingo dira inoiz finantzatu.

Palanka-politika:

 • V. palanka-politika. “Industria-sarearen eta ETEaren modernizazioa eta digitalizazioa; turismoa suspertzea”

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Eman beharreko guztizko finantzaketa, mailegu nominala gehi dirulaguntza, gehienez ere finantza daitekeen aurrekontuaren % 80 izango da.

Eskaeran, erakundeek hautatu ahal izango dute laguntzaren modalitatea: dirulaguntza, mailegu itzulgarria edo bi modalitateen konbinazioa.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa dirulaguntza gisa izango da, gehienez:

 1. aurrekontu finantzagarriaren % 50ekoa enpresa txikien kasuan.
 2. aurrekontu finantzagarriaren % 20koa enpresa ertainen kasuan.
 3. aurrekontu finantzagarriaren % 5 enpresa handien kasuan.

Mailegu itzulgarrien modalitatean emandako laguntzaren zatiak ezaugarri hauek izango ditu:

 • a) Maileguaren zenbatekoa: eman beharreko maileguaren zenbateko nominala muga hauen arabera mugatuko da: i) Enpresak DGIPYMErekin duen Arrisku Bizi Metatuak ezin izango ditu 5 aldiz gainditu itxitako azken ekitaldian erakundeak izandako funts propioak; ii) Eman beharreko maileguaren zenbatekoak ezin izango du gainditu 2020ko eta 2021eko ekitaldietako batez besteko negozio-zifra.
 • b) Amortizazio-epea: mailegu gisa emandako laguntza-zatiaren amortizazio-epea honako hau izango da: i) ACTIVA-ETE lerroan bildutako proiektuetan, bost urte (horietako bi gabealdia izango dira); ii) ACTIVA-Inplementazio Handiak lerroan sartutako proiektuetan, hamar urte, eta horietako hiru gabealdia izango dira.
 • c) Interes-tasa aplikagarria: interes-tasa aplikagarria % 0 izango da.
 • d) Amortizazio-metodoa sistema honi jarraituko zaio: Printzipalaren amortizazio-kuotak urtekoak eta zenbateko berekoak izango dira, eta gabealdia amaitutakoan ordaindu beharko dira.

Inbertsioa:

Proiektuak manufaktura-industrian aplikatzera bideratuko dira, eta, gutxienez, lehentasun tematiko hauetakoren batera egokituko dira: 

 • Enpresaren balio-katearen interkonexio-plataformak.
 • Datuen tratamendu aurreraturako konponbideak.
 • Adimen artifizialeko konponbideak.
 • Simulazio industrialeko proiektuak.
 • Simulazio industrialeko proiektuak.
 • Errealitate areagotuko, errealitate birtualeko eta ikusmen artifizialeko proiektuak.
 • Lankidetza- eta kognizio-robotika.
 • Sentsorika.

Laguntza jaso ahal izango dute ikerketa industrialeko, garapen esperimentaleko eta antolamendu- eta prozesu-arloko berrikuntza-proiektuek, behean zehazten denaren arabera:

 • Industria-ikerketa
 • Garapen esperimentaleko proiektuak
 • Antolamendu-arloko berrikuntza-proiektuak
 • Prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak.
 • Atariko balidazioko proiektuak.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Manufaktura-enpresa industrialak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.G
 • Icon.Theme.A
 • Icon.Theme.C
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Icon.Theme.I
 • Manufaktura-enpresa industrialei laguntzea eta bultzada ematea.

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.