Industrialdeetan eta zentro logistikoetan konektagarritasuna indartzeko laguntza - Kantabria

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Industrialdeetan eta zentro logistikoetan konektagarritasuna indartzeko laguntza - Kantabria

Kantabria Erakunde deitzailea: Kantabriako Gobernua

Deialdiaren data

2022(e)ko apirilak 14, osteguna

Mugaeguna

2022(e)ko ekainak 14, asteartea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa
 • Partzuergoak, ikerketa-zentroak eta enpresak

Deialdiaren tamaina

433,1K €

Dirulaguntza

% 0 - % 80

Zuzeneko laguntza

0 - 70K € (Max. 70K €)

Deialdiaren ezaugarriak

Esparru-aukera

Industrialdeetan eta zentro logistikoetan konektagarritasuna indartzeko laguntza (""Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza")

Laburpena

Industrialdeetan, logistika-zentroetan eta enpresa-kontzentrazio handiko eremuetan konektagarritasuna hobetzeko laguntza-programa, jarduketa-lerro hauen bidez:

 • 1. lerroa: oso abiadura handiko banda zabaleko sareen konektagarritasuna ematea, industria-poligonoetan eta zentro logistikoetan, enpresa-parkeetan, enpresa-mintegietan eta zentro teknologikoetan 1 Gbit/s-ko abiaduran zerbitzuak emateko gai direnak.
 • 2. lerroa: abiadura handiko komunikazio elektronikoen sare bat instalatzea, 1 Gbit/s-ko abiaduran zerbitzua emateko gai dena, jarduketa materialaren eremu osoa eta, hala badagokio, inguruko industrialdeak barne hartzen dituena, eremua osatzen duten zentro, unitate, instalazio eta areto guztiak elkarrekin konektatzeko.
  Jarduketa-lerro honen barruan, honako hauek bereizten dira:
  • Zuzenbide publikoko erakunde bati kudeatzea dagozkion lursailetan kokatutako jarduketa-eremu materialak.
  • Zuzenbide pribatuko erakunde bati kudeatzea dagozkion lursailetan kokatutako jarduketa-eremu materialak.
 • 3. lerroa: abiadura handiko komunikazio elektronikoen sare bat instalatzea, 1 Gbit/sko abiaduran zerbitzuak emateko gai dena, jarduketa-eremu materialeko fabrika, zentro eta areto bakoitzean.

Kontzesioaren araubidea norgehiagoka da 1. lerroaren kasuan eta 2. lerroko lehen kasuan, eta norgehiagoka sinplea gainerako lerroetan.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Diruz lagundu daitekeen 2. jarduketa-lerroaren ii) atalean aurreikusitako kasuari eta diruz lagun daitekeen 3. jarduketa-lerroari dagozkion eskaerak aurkezteko epea etengabe egongo da irekita 2022ko apirilaren 14tik kreditu erabilgarria agortu arte.  
 • Laguntzaren xede diren jarduketak exekutatzeko gehieneko epea 2023ko abenduaren 31 izango da.
 • Laguntzen azken hartzaile diren operadoreek diruz lagundutako azpiegituretarako handizkako sarbide aktiboa eta pasiboa eskaini beharko diete eskatzen duten gainerako operadoreei, gutxienez zazpi urtez dena delako proiektua zerbitzuan hasten den egunetik aurrera, modu irekian, diskriminaziorik gabe eta diskriminazio teknologikorik ezaren printzipioa errespetatuz.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Azpiegiturak eta obra zibila.
 • Ekipamendua eta bestelako materialak.
 • Pertsonal propioaren gastuak.
 • Proiektuari egoztekoak diren beste kostu orokor edo zeharkako batzuk, hala nola txosten teknikoa egitea, kasuan kasuko oinarri arautzaile autonomikoetan eta deialdietan zehaztutakoaren arabera.

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Laguntzaren gehieneko intentsitatea ezingo da izan diruz lagundu daitezkeen kontzeptu guztien kostuaren ehuneko 80 baino handiagoa, gehienez ere 70.000 euro jarduketa bakoitzeko.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Energia- eta auzo-komunitateak
 • 2. lerroa: Zuzenbide publikoko erakunde baten kudeaketa-eremuan izanez gero: Operadore-izaera duten pertsona fisiko edo juridikoak.
 • 1. lerroa: Operadore-izaera duten pertsona fisiko edo juridikoak.
 • 3. lerroa: jarduketa-eremu material batean edo, hala badagokio, inguruko industrialdeetan kokatutako ondasun higiezinen titularrak diren pertsona fisiko eta juridikoak, bai eta jabetza horizontalaren araubideari lotutako jabeen erkidegoak ere.
 • 2. lerroa: Zuzenbide pribatuko erakunde baten kudeaketa-eremuan izanez gero: jabetza horizontalaren araubideari atxikitako jabeen erkidegoak, jabeen taldeak eta industrialde edo zentro logistiko baten kudeaketarekin, funtzionamenduarekin edo dinamizazioarekin lotutako pertsona juridikoak edo erakundeak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.G
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.I
 • Icon.Sector.J
 • Icon.Sector.K
 • Icon.Sector.L
 • Icon.Sector.M
 • Icon.Sector.N
 • Icon.Theme.A
 • Icon.Theme.D
 • Konektagarritasuna hobetzea industrialdeetan, zentro logistikoetan eta enpresa-kontzentrazio handiko eremuetan

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.