“Mentor” ikasgelak

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

“Mentor” ikasgelak

Nazionala Erakunde deitzailea: Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa

Deialdiaren data

2022(e)ko apirilak 1, ostirala

Mugaeguna

2022(e)ko apirilak 25, astelehena

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

1,8M €

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

”Mentor” ikasgela berriak sortzeko toki-erakundeei laguntzak emateko deialdia onesten da, “Mentor” programaren barruan helduentzako Interneten bidezko prestakuntza irekia eta malgua sustatzen duten ekintzak bultzatzeko.

Bizitza osoan zehar kualifikazioaren eta prestakuntzaren arloan beren lurraldean prestakuntza orokorreko aukerak handitzeko gogoa duten toki-erakundeen ekintza babestu nahi duten laguntzak dira, eta, bereziki, herritarren gaitasun digitalak eta kualifikazio profesionala hobetzeko, batez ere despopulazio-prozesuek eraginda badaude eta landa-eremuko aktiboak indartu nahi badituzte ikaskuntza tekniko-profesionala sustatuz.

Ekimen horiek guztiak “Mentor” ikasgelaren Prestakuntza Katalogoaren esparrukoak izango dira (I. ERANSKINEAN jasota dago), eta hemen ere eskuragarri: www.aulamentor.es.

Parte hartzeko baldintzak:

Era berean, lehendik “Mentor” ikasgela bat duten eta unitate bat gehiagora zabaltzea baloratzen duten beste erakunde batzuek ere eskatu ahal izango dute laguntza hori, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik biztanleria-dentsitatearen arabera.

”Mentor” ikasgelen ekipamendu-eskakizunak eta gutxieneko zuzkidura hauek izango dira:

 • - 2tik 5era bitarteko ordenagailu pertsonalizatu eguneratuak (erabilgarritasunaren eta premien arabera, kontuan hartuz horietako bat Ikasgelako administratzaileak erabili behar duela eta gainerakoak libre egongo direla Ikasgelan matrikulatutako ikasleentzat).
 • - Ekipamenduak sare lokal bidez konektatuta egongo dira, eta Internetera konektatzeko irteerarekin.
 • - Inprimagailua.
 • - ADSL linea/zuntz optikoa.

Erakundeek, “Mentor” Ikasgelaren Administratzailea izendatzeko, merezimendu- eta gaitasun-printzipioez gain, irizpide orokor hauek ere hartu beharko dituzte kontuan:

 1. a) Helduentzako ikaskuntzarako orientazioari eta laguntzari buruzko gaitasuna.
 2. b) Komunikazio-gaitasunak, lurraldean “Mentor” Ikasgelen prestakuntza-eskaintza zabaldu eta sustatzeko, bai eta ikasgelaren eragin-eremua baliabide horren bidez sozialki eta kulturalki dinamizatzeko.
 3. c) “Mentor” programaren bidez herrian garatzen diren jarduketak etengabe hobetzeko eta “Mentor” programaren prestakuntza-proposamenaren irisgarritasunean eta kalitatean duen eraginagatik Bizitzan Zeharreko Orientazio eta Ikaskuntzako Zuzendariordetza Nagusiak identifikatutako prozesuetan Ikasgelen sarearekin lankidetzan aritzeko aukera.
 4. d) IKT gaitasuna Interneterako sarbidedun sare lokaleko ekipo informatikoak eta azpiegiturak instalatzeko, konfiguratzeko eta mantentzeko.
 5. e) Gaitasuna prestakuntzako plataforma birtualak erabiltzeko eta datu-baseak kudeatzeko.

”Mentor” Ikasgela baten administratzaileen lehentasunezko funtzioak:

 1. a) Programaren prestakuntza-eskaintza zabaltzea “Mentor” Ikasgelaren herrian eta eragin-eremuan.
 2. b) Ikasgelara joaten diren interesdunei prestakuntza-eskaintzari, matrikulazioari eta ikastaroak egiteko baldintzei buruzko informazioa ematea eta “Mentor” Ikasgela programan jasotako prestakuntzan parte hartzea sustatzea.
 3. c) Ikasleen matrikulazio-prozesua plataforma birtualaren bidez kudeatzea, Bizitzan Zeharreko Orientazio eta Ikaskuntzako Zuzendariordetza Nagusiak Programarako eskatutako prozedurak eta txostenak betez.
 4. d) Hala eskatzen duten ikasleei ikastaroetan erabiltzen diren ekipoen erabilera eta programa informatikoak erabiltzen laguntzea.
 5. e) Ikasgelan aurrez aurreko ebaluazio-probetarako deialdiek eskatzen dituzten administrazio-prozesuak egitea, Bizitzan Zeharreko Orientazio eta Ikaskuntzako Zuzendariordetza Nagusiak “Mentor” Ikasgelen sare osorako ezarritako ebaluazio-egutegiaren arabera.
 6. f) Ikasgelako eragin-eremuko helduei orientazioa ematea a) “Mentor” Ikasgela programak ahalbidetzen dituen etengabeko prestakuntzako aukerei buruz, ikastaroen gaitasun-hobekuntzako ibilbideak konfiguratzen lagunduko duten beste eskaintza posible batzuekin (arautuak nahiz arautu gabeak) lotuta; eta b) egindako ikastaroak egiaztatzeko aukerei buruz.
 7. g) “Mentor” Ikasgelako eragin-eremuko biztanleria prestatzeko eta gaitzeko beharrak detektatzea, garatu beharreko kolektiboak eta ekintzak zehazteko eta lehenesteko eta Mentor programaren prestakuntza-proposamenak hobeto egokitzen laguntzeko.
 8. h) Programa hobeto garatzeko eta eraginkorragoa izateko zehazten diren lantalde teknikoetan eta batzordeetan parte hartzea.
 9. i) Urtero informazioa ematea herriko “Mentor” Ikasgela programaren garapenari buruz.

Kontzeptu finantzagarriak:

a. “Mentor” Ikasgelaren administratzailearen ordainsariei dagozkien gastuak.
b. Material ez-inbentariagarriak (bulegoko materiala, papergintza, tonerra, software-pakete estandarrak, Mentor Katalogoko ikastaroak egiteko beharrezkoak diren
software-paketeak, CDak, DVDak, USB gailuak, etab.) eskuratzetik eratorritako gastu arruntak.
c. Mentor Ikasgelaren hedapen, publizitate eta zabalkundetik eratorritako gastuak (diptikoak, triptikoak, liburuxkak, roller-upak, prentsa, baliabide digitalak, etab.).
d. Ekipo informatikoak, inprimagailuak, monitoreak, datu-transmisiokoak eta abar mantentzeko gastuak; ESKURATZERIK EZ.
e. Mentor Ikasgela martxan jartzeko, merkataritzako kontratu-figurak erabili ahal izango dira, hala nola alokairua, leasing edo renting-a, ikasgela hornitzeko beharrezkoak diren ekipo informatikoak, inprimagailuak, monitoreak, eta abar erabiltzeko aukera ematen dutenak, baldin eta jasotako dirulaguntzaren kargura halakoak eskuratzea ez badakarte.
f. Ikasgelako mantentze-gastuak (argia, elektrizitatea, ura, etab.). Zeharkako gastuei dagokienez laguntzari aplikatu ahal izango zaion gehieneko ehunekoa ezingo da izan zenbateko osoaren % 10 baino handiagoa.

Palanka-politika:

 • VIII. palanka-politika, "Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak".

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

4.000 euro modulu bakoitzeko

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Udalerriak, probintziak, Balearretako eta Kanarietako artxipelagoetako Uhartea, zenbait udalerri biltzen dituzten eskualdeak nahiz beste erakunde batzuk, autonomia-erkidegoek eratuak, lege honen eta autonomia-estatutuen arabera. Metropolialdeak, udalerrien mankomunitateak.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.