Energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko pizgarri-programak - Euskadi

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
509 egun falta dira

Energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko pizgarri-programak - Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoa Erakunde deitzailea: Energiaren Euskal Erakundea

Deialdiaren data

2022(e)ko martxoak 24, osteguna

Mugaeguna

2023(e)ko abenduak 31, igandea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa
 • Partzuergoak, ikerketa-zentroak eta enpresak

Deialdiaren tamaina

7,8M €

Dirulaguntza

% 0 - % 70

Deialdiaren ezaugarriak

Esparru-aukera

Energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko pizgarri-programak (“Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza”)

Laburpena

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza hauek, konkurrentzia sinplez banatuta, bi pizgarri-programatan banatzen dira:

 • 1. pizgarri-programa: Energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea industria-, nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreetan, zerbitzuetan eta/edo ekonomiaren beste sektore batzuetan, bizitegi-sektorea barne.
 • 2. pizgarri-programa: Energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea etxebizitzaz bestelako eraikinetan, sektore publikoko establezimenduetan eta azpiegituretan.

Jarduketa diruz lagungarritzat joko dira hauek ezartzera bideratutako guztiak: instalazio termiko berriztagarri berriak eta lehendik dauden ekoizpen-sistemen hedapen eta ordezpenak ere, baldin eta aplikazio hauetako edozein edo horietako bat hornitzen badute (orientazio gisa eta modu ez-mugatzailean zerrendatu dira behean:

 • Eraikinetako hotza eta/edo beroa ekoizteko aplikazio termikoak.
 • Tenperatura txikiaren, ertainaren eta handiaren aplikazioak ekoizpen-prozesuetan edo beste aplikazio termiko batzuk.
 • Eguzki-energia termikoa.
 • Geotermia eta giro-energia.
 • Biomasa.
 • Kalte- eta/edo hotz-barrutiko mikro-sareak.

Jarduketak Erronka Demografikoko udalerrietan egiten direnean, diruz lagun daitekeen kostuari aplikatu beharreko laguntza-ehunekoa ehuneko 5 puntu igoko da.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Laguntzaren xede diren jarduketak exekutatzeko gehieneko epea hemezortzi hilabetekoa izango da, kontzesioaren ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.
 • Hirugarrenen azpikontratazioa edo kontratazioa diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 100era iritsi ahal izango da.
 • Ezin izango dira onuradun izan arrantzako eta akuikulturako produktuen sektoreko enpresak.
 • Eskaera bakarra aurkeztu beharko da pizgarri-programetako edozeinetan laguntza jaso nahi duen instalazio bakoitzeko.

Kontzeptu finantzagarriak:

Diruz lagun daitezkeen gastutzat hauek joko dira:

 • Laguntzaren xede diren jarduketa-motekin zerikusia duten ekipamendu eta materialetako inbertsioa, metatze-sistemei dagokiena barne, hala badagokio.
 • Laguntzaren xede diren jarduketa-motekin lotutako obrak eta/edo instalazioak exekutatzeko kostuak.
 • Ekipamendu elektromekanikoak, hidraulikoak, kontrolekoak eta lagungarriak.
 • Energia termikoaren ekoizpena eta eskaria kudeatzeko, kontrolatzeko eta monitorizatzeko sistemak.
 • Obra zibilak.
 • Barne-banaketa eta ekipo terminalak hautagarriak izango dira bero-ponpako instalazioetan, betiere efizientzia handiko ekipo terminalak instalatzen badira.
 • Kokalekuan dauden instalazioak eraistearen kostua.
 • Proiektuak edo memoria teknikoak idazteko kostuak.
 • Zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 • Obraren segurtasunaren eta osasunaren koordinazioa eta laguntzaren xede diren jarduketa-motekin lotutako muntaketa.
 • Laguntza-eskaeraren kudeaketa-kostuak.
 • Geotermiaren kasuan, hautagarritzat joko dira lotutako obra zibila eta beharrezkoak diren instalazio osagarriak, baita aurretiazko azterlanak, saiakerak, zundaketak eta simulazioak egiteko kostua ere.

Palanka-politika:

 • III. palanka-politika. “Trantsizio energetikoa, bidezkoa eta inklusiboa”.

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Enpresa eta proiektu berari emandako laguntzak ezingo dira, inola ere, 15 milioi eurotik gorakoak izan.

 • 1. pizgarri-programaren kasuan, energia berriztagarri termikoa ekoizteko instalazioari eman beharreko zenbatekoa jarduketa diruz lagungarri guztietarako kostu diruz lagungarriaren % 35 izango da. Laguntzaren intentsitatea 10 puntu portzentual handitu ahal izango da enpresa txikiei emandako laguntzen kasuan, eta 5 puntu portzentual enpresa ertainen laguntzen kasuan.
 • 2. pizgarri-programaren kasuan, energia berriztagarri termikoa ekoizteko instalazioari eman beharreko zenbatekoa kostu diruz lagungarriaren % 70ekoa izango da.

Jarduketak Erronka Demografikoko udalerrietan egiten direnean, kostu diruz lagungarriaren gainean aplikatu beharreko laguntza-ehunekoa ehuneko 5 puntu portzentual handituko da.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Partikularrak
 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Enpresa-elkarteak
 • Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak
 • Unibertsitateak eta ikerketa-zentroak
 • 2. pizgarri-programa: Lurralde mailako toki-erakundeak eta sektore publiko instituzionaleko edozein erakunde.
 • 1. pizgarri-programa: Pertsona fisikoak.
 • 1. pizgarri-programa: Pertsona juridikoak.
 • 1. pizgarri-programa: Sektore publiko instituzionaleko edozein erakunde.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Instalazio termiko berriztagarriak ezartzea.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.