Eraikin publikoak birgaitzea (PIREP)

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Eraikin publikoak birgaitzea (PIREP)

Nazionala Erakunde deitzailea: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioa

Deialdiaren data

2022(e)ko martxoak 12, larunbata

Mugaeguna

2022(e)ko ekainak 10, ostirala

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

600M €

Zuzeneko laguntza

0 - 3M € (Max. 3M €)

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Toki-erakundeen titulartasunekoak diren (PIREP) eta erabilera publikorako diren edo izango diren eraikinak birgaitzeko laguntzen norgehiagoka-araubideko laguntzen deialdia onetsi da.

Jarduketen garapen-lerroak:

 • a) 1. lerroa. Birgaitu beharreko eraikina, baldin eta obra-harrera, oharrik edo eragozpenik gabe, gehienez ere 2024ko irailaren 30erako egiten bada.
 • b) 2. lerroa. Birgaitu beharreko eraikina, baldin eta obra-harrera, oharrik edo eragozpenik gabe, gehienez ere 2026ko martxoaren 31rako egiten bada.

2. lerroko jarduketek parametro hauetako bi gutxienez bete beharko dituzte:

 • Proiektutako obraren kostu osoa 500.000 eurokoa edo gehiagokoa izatea (A, B, C, D eta E motako jarduketen kostuaren batura gisa ulertuta), zergarik gabe.
 • Esku hartuko den azalera, m2-tan neurtua, 1.000 m2-tik gorakoa izatea. Esku-hartzeak fatxadei bakarrik eragiten badie, sestra gaineko azalera bakarrik zenbatu beharko da. Era berean, arotzeria ordeztuz gero, estalkia isolatuz gero, klimatizazio-sistemak ordeztu edo hobetuz gero eta abar, obra horiek eragindako azalera kontuan hartu beharko da.
 • Jarduketaren esku-hartze maila 500 euro/m2-ren berdina edo handiagoa izatea, obraren kostu osoa kontuan hartuz birgaitutako azalera osoarekiko, zergarik gabe.

Toki-erakunde bakoitzak eskaera-kopuru bat aurkeztu ahal izango du gehienez:

Biztanle-kopurua herri bakoitzeko

1. lerroa

2. lerroa

50.000 biztanletik gora eta probintziako hiriburuak

2

3

20.000-50.000 biztanle eta diputazioak, kabildoak edo kontseiluak.

1

2

20.000 biztanletik behera

1

1

Parte hartzeko baldintzak:

 • Aukeratu ahal izango dira eraikinaren energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoaren adierazle globalean gutxienez % 30eko murrizketa lortzen dutenak.
 • Erakunde onuradunek jarduera egiteko behar den enplegua sortuko dute, eta enplegu hori lurralde nazionalean Gizarte Segurantzan afiliatutako eta kontratatutako langileekin egingo da.

Eraikinek eskakizun hauek bete beharko dituzte:

 • Titulartasun publikokoa izatea. e. Administrazio publikoen artean eraikinaren gaineko titularkidetasun-araubide bat egonez gero, toki-erakunde onuradunak jabetzaren % 51 gutxienez izan dezala eskatuko da.
 • Erabilera publikokoak izatea, etxebizitza publikoetarako bizitegi-erabilera izan ezik.
 • Eraikuntza-data 2009ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoa izatea.
 • Halaber, deialdian sartu ahal izango dira:
  • Jarduketak, baldin eta jarduketen obrak hasita badaude 2020ko otsailaren 1aren ondoren eta deialdi honetako eskaerak aurkezteko amaiera-dataren aurretik zuinketa-akta sinatua izateagatik. Obrak ezingo dira etenda egon deialdi hau argitaratzen den egunean.
  • Lizitazio-fasean dauden jarduketak, baldin eta, deialdi hau argitaratu aurretik, lizitazio-iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu bada.
 • Hondakinak kudeatzeko plan bat izatea, hau zehazten duena: eraikuntza- eta eraispen-hondakin ez-arriskutsuen pisuaren % 70, gutxienez, berrerabiltzeko, birziklatzeko edo balorizatzeko prestatuko da, beste material batzuk ordezteko hondakinak erabiliz egindako betelanak barne, hondakinen hierarkiaren eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko EBren protokoloaren arabera.
 • Jarduketek amaituta egon beharko dute 2024ko irailaren 30erako deialdiaren 1. lerroaren kasuan, edo 2026ko martxoaren 31rako 2. lerroko jarduketen kasuan.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Jardueraren izaerari zalantzarik gabe erantzuten dioten lan teknikoak, hala nola proiektuen ordainsariak, zuzendaritza fakultatiboa, energia-ziurtagiriak, energia-auditoriak edo Europako funtsen bidezko birgaitzearen finantzaketaren publizitateari buruzkoak (obra-kartelaren edo olanaren kostua, instalazio-kostua...) eta Programaren eskakizunen aurreko proiektu-egokitzapenak.
 • Ez dira gastu hautagarritzat hartuko eraispen-, zimendatze- edo egitura-lanak, eraikin berrien eraikuntza –kanpoko fatxadak kontserbatzen badira ere– edo birgaitu beharreko eraikuntzak zabaltzea.

Palanka-politika:

 • 1. palanka. “Hiri- eta landa-agenda. Despopulazioaren aurkako borroka eta nekazaritzaren garapena”.

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

 • A eta A bis motako jarduketak: prezioaren % 100 diruz lagunduko da.
 • B, B bis, C, C bis, D, D bis, E eta E bis motako jarduketetan, prezioaren % 85an emango da dirulaguntza, baina ehuneko hori aplikatzen zaion zenbatekoak ezin izango du gainditu A + A bis motako energia-jarduketen zenbatekoaren % 50.
 • Jarduketaren zenbateko osoa gorabehera, finantzatuko den zenbatekoak ezingo ditu 3.000.000 euroak gainditu.

Inbertsioa:

Jarduketa hautagarriak:

A motako jarduketak: Eraikin publikoen energia-efizientzia hobetzera bideratutako esku-hartzeak, klima-ekarpenaren % 100eko koefizientearekin.

B motako jarduketak: Ingurumen-jasangarritasuna hobetzera bideratutako esku-hartzeak, uraren, materialen erabileraren, hondakinen kudeaketaren, klima-aldaketara egokitzearen eta biodibertsitatea babestearen arloan, klima-ekarpenaren % 40ko koefizientearekin.

C motako jarduketak: Irisgarritasuna hobetzera bideratutako esku-hartzeak. Hesiak ezabatzen eta irisgarritasun fisikoa, kognitiboa eta sentsoriala hobetzen dutenak.

D motako jarduketak: Bizigarritasuna hobetzeko esku-hartzeak.

E motako jarduketak: Eraikinen kontserbazioa hobetzeko esku-hartzeak.

 • A bis motako jarduketak. A taldeko obrak egiteko proiektuak eta behar diren gainerako lanak idaztea.
 • B bis, C bis, D bis eta E bis motako jarduketak. B, C, D eta E taldeetako jarduerak egiteko proiektuak eta behar diren gainerako lanak idaztea.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Toki-erakundeak (udalerriak, probintzia-diputazioak, kabildoak eta uharteetako kontseiluak).

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.O
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.F
 • Eraikin publikoak birgaitzea haien energia-efizientzia hobetzeko.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.