Emanaldi zinematografikoko aretoen sustapena, modernizazioa eta digitalizazioa - Euskadi

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Emanaldi zinematografikoko aretoen sustapena, modernizazioa eta digitalizazioa - Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoa Erakunde deitzailea: Eusko Jaurlaritza

Deialdiaren data

2022(e)ko martxoak 4, ostirala

Mugaeguna

2022(e)ko apirilak 4, astelehena

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

1,2M €

Zuzeneko laguntza

0 - 160K € (Max. 160K €)

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Norgehiagoka-araubideko dirulaguntzak, berrikuntza-, digitalizazio- eta jasangarritasun-proiektuak finantzatzeko, bai eta publikoak sortu eta leialtzeko proiektuak finantzatzeko ere, eta Euskadiko zinema-aretoen ikus-entzunezko kontsumo-ohitura berrietara egokitzeko.

Laguntza hauek zuzentzen zaizkien proiektuek honako helburu hauek izango dituzte:

 1. Teknologia berriak digitalizatzea eta emanaldi-aretoen jarduera nagusiari aplikatzea. Jasotako laguntzaren % 25 gutxienez ardatz honetan erabili beharko da, konektagarritasunari, gaitasun digitalari eta Interneten erabilerari eta teknologia digitala enpresaren jardueran integratzeari lotuta.
 2. Garapen jasangarrirako eta ingurumen-inpaktu positiboko neurriak hartzea.
 3. Publikoak leialtzeko eta erakartzeko sistemak ezartzea.
 4. Europako produkzioen programazioan eta zirkulazioan eta Espainiako hizkuntza ofizialetan berrikuntza-sistemak ezartzea.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Dirulaguntza eman beharreko jarduerak 2021eko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra bitartean egin beharko dira.
 • Eskatzaile bakoitzak eskaera bakar bat aurkeztu ahal izango du, gehienez ere, zinema-areto edo zinema-konplexu bakoitzeko.
 • Zinema-aretoa: film jakin batzuk proiektatzeko eskubideak finkatutako prezioaren edo kontraprestazioaren bidez publikoari irekitako zinema-lokal edo -gune oro, lokala iraunkorra nahiz sasoikoa dela ere, eta edozein direla ere kokalekua eta titulartasuna.
 • Zinema-konplexua: bi emanaldi-pantaila edo gehiago dituen eta errotulu berarekin identifikatutako pertsona fisiko edo juridiko beraren titulartasunpean ustiatzen den lokal oro.
 • Laguntza-deialdi hau argitaratu aurretik Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales institutuaren Enpresa zinematografikoen Administrazio Erregistroan inskribatuta egotea.
 • Emanaldi-aretoek publikoarentzat irekita egon behar dute deialdi hau argitaratu baino sei hilabete lehenagotik gutxienez, leihatila-sistemarekin eta diru-sarreren aitorpenarekin.
 • Eskaera aurkezten den unean alta emanda egotea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion epigrafean.
 • Nahitaezko baldintza da, Agindu honen babesean emandako dirulaguntzak eskuratzeko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzaren ordainketa egunean edukitzea eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordaindu izana.
 • Diruz lagundu daitekeen jarduera emanaldi-aretoen ustiapenaren titular batek baino gehiagok batera egingo badute, onuradun izateko haien ustiapenaren titularren elkarte bat eratu beharko dute, taldeak bere ordezkari izendatzen duenaren bitartez jardunez.

Kontzeptu finantzagarriak:

 1. a) Eraldaketa digitaleko proiektuen bideragarritasunari buruzko azterketak. b) Komunikazioa eta marketin digitala. c) Ticketing sistemak eguneratzea. d) Proiekzioko, audioko eta konektagarritasuneko sistema digitalak modernizatzea; besteak beste, desgaitasuna duten pertsonentzako emanaldiei lotutakoak. e) Adimen artifiziala eta big data. f) Beste zerbitzu batzuen digitalizazioa.
 2. a) Jasangarritasunarekin, enpresaren energia-efizientziarekin edo ekonomia zirkularrarekin eta ekintza-planen garapenarekin lotutako hainbat arlotan egon daitezkeen hobekuntzak identifikatzea ahalbidetzen duten azterketak. b) Ekonomia zirkularrean oinarritutako kudeaketa-ereduak gaitzea eta ezartzea. c) Energia-efizientzia handitzea dakarten inbertsioak, adibidez, proiektagailuak, argiztapen-sistemak edo bestelako ekipamenduak berritzea. d) Iturri berriztagarriak erabiltzeko eta autokontsumorako elektrizitatea sortzeko inbertsioak. e) Hondakinak murrizteko eta birziklatze-sistemak hobetzeko sistemetan inbertsioak egitea. f) Langileentzako prestakuntza energia-efizientzian eta hondakinen kudeaketan. g) Garapen jasangarriko beste ekimen batzuk.
 3. a) Publiko berritzaileak sustatzeko eta leialtzeko praktikak eta prozesuak, aretoen edo areto-sareen arabera. Adibidez, proiektu digital kolektiboak publikoekiko interaktuatuz, datuen kudeaketa, harpidetza-sistemak, online zerbitzu berriak, ikus-entzunezko industriako plataformekiko edo beste eragile batzuekiko lankidetzak. b) Eskola-, hezkuntza- edo gizarteratze- eta/edo kultura-programei lotutako jarduerak. c) Zinemara oro har joateko edo zenbait biztanle-talde zinera joateko marketin-kanpainak. d) Filmak sustatzeko kanpainak: film europarrak, iberoamerikarrak, Espainiako hizkuntza ofizialetakoak, emakumeek egindakoak eta/edo «genero-berdintasuna sustatzeko bereziki gomendatua» bereizgarria lortu dutenak, zuzendari berriek egindakoak, «bereziki haur- eta gazte-publikoentzat gomendatuak» edo «ikus-entzunezko obra zailak»tzat jotakoak. e) Inklusioan eta gizarteratzean zentratutako publikoen komunitateen garapen-proiektuak. f) Publikoak erakartzeko trebetasunen garapena. Horren barruan sar daitezke prestakuntzako tailerrak eta mintegiak, softwarearen garapena eta hezkuntza- eta ikaskuntza-programak. g) Aretoetarako ikus-entzunezko publikoak sortzea, leialtzea edo gehitzea helburu duten jarduera profesionalak garatzea.

Palanka-politika:

 • IX. palanka-politika. “Kultura- eta kirol-industria bultzatzea”

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Diruz lagundutako proiektu bakoitzeko jaso beharreko gehieneko zenbatekoa pantaila-kopuruak zehaztuko du:

1 pantaila: 24.000 euro, 2 pantaila: 36.000 euro, 3 pantaila: 48.000 euro, 4 pantaila: 60.000 euro, 5 pantaila: 72.000 euro, 6 pantaila: 84.000 euro, 7 pantaila: 94.000 euro, 8 pantaila: 104.000 euro, 9 pantaila: 114.000 euro, 10 pantaila: 124.000 euro, 11 pantaila: 134.000 euro, 12 pantaila: 144.000 euro, 13 pantaila: 150.000 euro, 14 pantaila: 156.000 euro, 15 pantaila edo gehiago: 160.000 euro.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Enpresa-elkarteak
 • Partikularrak
 • Zinema-aretoen edo zinema-konplexuen ustiapenaren titularrak diren pertsona fisiko edo juridiko pribatuak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.M
 • Icon.Sector.R
 • Icon.Theme.B
 • Zinema-aretoak modernizatzeko eta digitalizatzeko aretoak bultzatzea.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.