Lurralde-proiektu berriak berrorekarako eta ekitaterako. Ekintzailetza eta mikroenpresak - Kantabria

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Lurralde-proiektu berriak berrorekarako eta ekitaterako. Ekintzailetza eta mikroenpresak - Kantabria

Kantabria Erakunde deitzailea: Kantabriako Gobernua

Deialdiaren data

2022(e)ko otsailak 1, asteartea

Mugaeguna

2022(e)ko martxoak 31, osteguna

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

5,3M €

Zuzeneko laguntza

0 - 5.000 € (Max. 5.000 €)

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Laguntzak emateko prozeduraren oinarri arautzaileak ezartzen dira eta prozedura horren deialdia onesten da, norgehiagokarik gabeko araubidean, inbertsio hau finantzatzeko: "Lurralde-proiektu berrien berrorekarako eta ekitaterako. Ekintzailetza eta mikroenpresak".

Mikroenpresen eta langile autonomoen enplegua mantentzea du helburu, Asturiasko Autonomia Erkidegoan trantsizio ekologiko eta digitalari lagunduz.

Dirulaguntzen bi lerro ezartzen dira;

 1. Enpleguari eusteko dirulaguntzak ematera bideratua, gutxienez 6 hilabetez, eraldaketa ekologikora zuzendutako inbertsioak egin dituzten enpresetan. (erabilitako aurrekontuaren % 25).
 2. Enpleguari eusteko dirulaguntzak emateko, gutxienez 6 hilabetez, eraldaketa digitalera bideratutako inbertsioak egin dituzten enpresetan. (Erabilitako aurrekontuaren % 25).

Parte hartzeko baldintzak:

 • Beren jarduera garatu behar dute eta gutxienez lantoki bat izan behar dute Kantabriako autonomia-erkidegoan, eta soldatapeko hamar langile –edo, hala badagokio, bazkide langile edo lan-bazkide– baino gutxiago izan behar dituzte, eta bi milioi eurotik gorakoa ez den negozio-bolumena.
 • Eraldaketa ekologikorako edo digitalerako inbertsioak egin eta ordaindu dituela egiaztatu beharko da 2021eko urtarrilaren 1etik dirulaguntza-eskaera aurkeztu den egunera bitarteko aldian.
 • Egunean edukitzea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Onuradunak jarduera bat egin beharko du, bere jarduera ekonomia berde batera edo eraldaketa digitalera bideratzen laguntzen duena. Diruz lagundutako jarduera izango da dagokion lantokian dirulaguntza eskatzeko unean kontratatuta zituen langileen enpleguari eusteko ekimen bat egitea, gutxienez sei hilabetez dirulaguntza ematen denetik kontatzen hasita. 
 • Enpresa onuradunak parte hartu beharko du ingurumena edo ingurune digitala errespetatzen dituen produkzio-eraldaketa abiarazteko ekintzetan. 
 • Ekonomia berderanzko eraldaketari ekiteko laguntza-ekintzak honako hauek barne hartzen dituzten eraldaketa-planak egitea eta/edo inplementatzea izango dira: enpresaren ingurumen-jasangarritasunaren diagnostikoa; ekoizpen-jarduera ingurumena gehiago errespetatzeko beharrezkoak diren aldaketak jasoko dituen plana diseinatzea, eraginkortasuna galdu gabe; eta horiek gauzatzeko behar diren baliabideak, horretarako aurreikusitako epea eta planari lotutako prestakuntza-ekintzak.
 • Eraldaketa digitala abiarazteko laguntza-ekintzak hauek jasoko dituzten digitalizazio-planak lantzea eta/edo inplementatzea izango dira: enpresaren gaur egungo digitalizazio-mailaren diagnostikoa; planaren diseinua, bere jarduerarako beharrezkoak diren hobekuntza teknologikoak jaso ditzan bere efizientzia eta produktibitatea hobetzeko; eta horiek gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak, horretarako aurreikusitako epea eta planari lotutako prestakuntza-ekintzak.

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Laguntza 5.000 eurokoa da mikroenpresako edo enpresari autonomo indibidual bakoitzeko.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Autonomoak eta mikroETEak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.G
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.I
 • Icon.Sector.J
 • Icon.Sector.K
 • Icon.Sector.L
 • Icon.Sector.M
 • Icon.Sector.N
 • Icon.Sector.O
 • Icon.Sector.P
 • Icon.Sector.Q
 • Icon.Sector.R
 • Icon.Sector.S
 • Icon.Sector.T
 • Icon.Sector.U
 • Icon.Theme.A
 • Icon.Theme.C
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Icon.Theme.G
 • Icon.Theme.I
 • MikroETEen eta autonomoen lanpostuak mantentzen laguntzea trantsizio ekologikoari eta eraldaketa digitalari buruzko jarduketen bitartez.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.