Energia-trantsizioak eragindako udalerrietako ingurumen-azpiegitura sozial eta digitalen proiektuak

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Energia-trantsizioak eragindako udalerrietako ingurumen-azpiegitura sozial eta digitalen proiektuak

Nazionala Erakunde deitzailea: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa

Deialdiaren data

2021(e)ko abenduak 30, osteguna

Mugaeguna

2022(e)ko martxoak 2, asteazkena

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

15,9M €

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Azpiegitura publikoak eta ondasun publikoak birgaitzeko proiektuak finantzatzeko laguntzak ematea, halakoen ingurumen- eta gizarte-osagaia eta osagai digitala indartzeko, meatzaritza-ustiategien, ikatzezko zentral termikoen eta zentral nuklearren itxierak eragindako energia-trantsizioko prozesuetan murgilduta dauden udalerrietan.

Laguntzak norgehiagoka-araubidean emango dira.

Laguntzen xede diren proiektu-motak:

 1. Eraikinak birgaitzea; herrixkak, herriak, kortijo-eraikinak edo bestelako azpiegiturak gizarte-erabilera berrietarako berreskuratzea; zerbitzu publikoak ematea; edo etxebizitzetarako sarbidea hobetzea.
 2. Eraikinak eta espazioak birgaitzea, berrikuntza digitalean erabiltzeko, ekintzailetza eta garapen ekonomikoa sustatzeko, arrakala digitala murrizteko eta emakumeek teknologia berriak eskuratu eta ezagutu ditzaten ahalbidetzeko, eragindako lurraldeetan irautea sustatuz.
 3. Ingurumen-azpiegiturak, natura-inguruneari balioa emateko, ingurumen-zerbitzuak hobetzeko eta eremuak berroneratzeko.
 4. Mugikortasun jasangarriko konponbideak.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Eskatzaileek egiaztatu beharko dute betetzen dituztela aurrekontu-egonkortasuneko helburuak
 • Onuradunek hirugarrenekin itundu ahal izango dute birgaitze-proiektuak exekutatzea, dagozkien lizitazio-prozeduren bitartez, edo, bestela, beren bitarteko propioei egindako enkarguen bidez exekutatzea.
 • Eraikinak birgaitzeko diruz lagundutako proiektuek energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoa gutxienez % 30 murriztea lortu beharko dute abiapuntuko egoerarekin alderatuta.

Kontzeptu finantzagarriak:

Gastu diruz lagungarriak hauek izango dira: egin beharreko proiektu-tipologiei dagozkien jarduketaren bat edo batzuk erakunde onuradunek exekutatzeko beharrezkoak diren inbertsio eta gastu guztiak.

Palanka-politika:

 • III. palanka. “Trantsizio energetikoa, bidezkoa eta inklusiboa”

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

 • 5 milioi €-tik gorako azken udal-aurrekontua duten udalerrietako udalen kasuan, jasotzen dituen dirulaguntzen batura ezingo da izan 5 M €-tik gorakoa.
 • 5 M €-tik beherako azken aurrekontua duten udalerrietako udalen kasuan, gehieneko zenbateko diruz lagungarria bere azken aurrekontuaren baliokidea izango da.

Deialdian adieraziko da zein izango den laguntzaren %.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Energia-trantsizioak eragindako udalerrietako udalak, protokolo orokorretan ageri direnak.
 • Probintzia-diputazioak edo autonomia-erkidegoak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Theme.F
 • Icon.Theme.G
 • Energia-trantsizioak eragindako eremuen azpiegiturak garatzea.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.