Hidrogeno berriztagarriko proiektu aitzindari eta berezien aldeko pizgarri-programa

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Hidrogeno berriztagarriko proiektu aitzindari eta berezien aldeko pizgarri-programa

Nazionala Erakunde deitzailea: IDAE

Deialdiaren data

2022(e)ko martxoak 7, astelehena

Mugaeguna

2022(e)ko maiatzak 6, ostirala

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

150M €

Dirulaguntza

% 0 - % 60

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta kudeaketa-prozedura ezartzen dira, proiektu aitzindari eta berezietarako pizgarri-programari dagozkion laguntzen norgehiagoka-araubidean, erregai fosilak iturri berriztagarriekin ordezteko eta CO2 isuriak murrizteko helburuarekin.

Hidrogeno berriztagarriko azpiegituren ezagutza teknologikoa eta hedapena bultzatu nahi da, haien aplikazioak errazteko:

 • Hidrogeno berriztagarria erabiltzea jatorri fosileko hidrogenoaren eta beste erregai fosil batzuen ordezko gisa, «eraisteko zailak» diren jarduerak deskarbonizatzeko aukera emanez.
 • Hidrogeno berriztagarria bektore energetiko gisa erabiltzea, energia-biltegiratzea ahalbidetuz.
 • Hidrogeno berriztagarria garraio-sektorean sar dadin erraztea, zuzeneko elektrifikazioa teknikoki eta/edo ekonomikoki bideragarria ez den kasuetan.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Laguntzaren xede diren jarduketak exekutatzeko gehieneko epea 36 hilabetekoa izango da, laguntza ematearen aldeko ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.
 • Partzuergo edo enpresa-elkarte gisa aurkeztuz gero, laguntza-eskaeran parte hartzen duen ETE eduki beharko da gutxienez.

 • Ez dira diruz lagunduko isuriak aurreztea ahalbidetzen duen jarduketaren bat lotuta ez duten ikerketak.

Kontzeptu finantzagarriak:

Gastu diruz lagungarriak hauek izango dira:

 1. Hidrogeno berriztagarria sortu, banatu eta kontsumitzeko aukera ematen duten eta lurralde nazionalean garatzen diren jardueretatik eratorritako instalazioetan edo ekipamenduetan egindako inbertsioak soilik hartuko dira diruz lagungarritzat, bai eta ondasunak edo zerbitzuak eskuratzean gauzatzen direnak ere.
 2. Jarduketei lotutako proiektu teknikoak egitea.
 3. Zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 4. Obra zibila exekutatzeko kostuak, betiere inbertsio diruz lagungarriaren % 20 gainditzen ez badute.
 5. Instalazioak muntatzeko gastuak, hala badagokio; behar diren ekipamendu, material, ibilgailu astun eta instalazio osagarriak, garraio-kostuak eta laguntza teknikoaren kostuak.
 6. Laguntzen eskaeraren kudeaketaren eta justifikazioaren kostuak.

Palanka-politika:

 • III. palanka. “Trantsizio energetikoa, bidezkoa eta inklusiboa”

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Eman beharreko laguntzen zenbatekoa deialdietan zehaztuko da, onuradun-mota bakoitzarentzat ezarritako intentsitateen eta mugen arabera.

Inbertsioa:

Jarduketa pizgarrigarriak:

 1. Hautagarriak izango dira hidrogeno berriztagarriaren ekoizpena, banaketa eta erabilera lurralde-kokapen berean konbinatzen dituzten proiektu integralak, hidrogeno grisa kontsumitzen duten industria-poloetan eta energia-sistema isolatuetan elektrolisitik abiatuta hidrogeno berriztagarria sartzea ahalbidetzen dutenak, bai eta ekoizpena eta hidrogeno berriztagarriaren hornidura garraioaren erabilera berrietan, industriako erabilera termikoetan eta zenbait erabilera geldikorretan integratzea ahalbidetzen dutenak ere.
 2. «Lurralde-kokapen bera» dela ulertzen da ekoizpen- eta kontsumo-lekuaren hautaketa gertuko puntuetan egongo dela, garraio-kostuak murrizteko eta proiektuak jarduketa-erradio mugatu batean hedatzea sustatzeko.
 3. c.1) Hidrogeno berriztagarria ekoizteko eta banatzeko instalazioak, lotutako elektrizitate berriztagarriko instalazioa barne; c.2) industria-erabilerak; c.3) errepide-, itsas, aire- eta/edo trenbide-garraio astuneko erabilera berriak; c.4) geltoki-aplikazio berritzaileak.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Enpresa-elkarteak
 • Herri-administrazioak
 • Enpresak.
 • Enpresa-partzuergoak edo -elkarteak.
 • Sektore publiko instituzionala.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.D
 • Icon.Theme.E
 • Hidrogeno berriztagarriaren sektoreko proiektu aitzindariak bultzatzea.

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.