Hidrogeno berriztagarriaren balio-kate berritzailerako pizgarri-programa

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Hidrogeno berriztagarriaren balio-kate berritzailerako pizgarri-programa

Nazionala Erakunde deitzailea: IDAE

Deialdiaren data

2022(e)ko apirilak 8, ostirala

Mugaeguna

2022(e)ko maiatzak 7, larunbata

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

250M €

Dirulaguntza

% 0 - % 70

Zuzeneko laguntza

0 - 20M € (Max. 20M €)

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Laguntzen kontzesiorako oinarri arautzaileak eta kudeaketa-prozedura ezartzen dira, norgehiagoka-araubidean, hidrogeno berriztagarriaren industriaren balio-kateari laguntzeko lau programei dagozkien laguntzei dagokienez

 • 1. pizgarri-programa: Gaitasunak, aurrerapen teknologikoak eta saiakuntza- eta/edo fabrikazio-lerroak ezartzea.
 • 2. pizgarri-programa: Hidrogenoak propultsatutako mugikortasunaren diseinua, erakustaldia eta balidazioa.
 • 3. pizgarri-programa: Elektrolisi-frogatzaile handiak - hidrogeno berriztagarria ekoizteko proiektu berritzaileak.
 • 4. pizgarri-programa: Oinarrizko eta funtsezko ikerketa-erronkak, pilotu berritzaileak eta balio-katearen barruko funtsezko teknologia gaitzaileetako prestakuntza.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Laguntzaren xede diren jarduketak exekutatzeko gehieneko epea hogeita hamasei hilabetekoa izango da, laguntza ematearen aldeko ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.
 • Partzuergo edo enpresa-elkarte gisa aurkeztuz gero, laguntza-eskaeran parte hartzen duen ETE bat eduki beharko da gutxienez

Kontzeptu finantzagarriak:

Gastu diruz lagungarriak hauek izango dira:

 1. Hidrogeno berriztagarriaren balio-kate osoan teknologia eta gaitasunak garatzera bideratutako itzulketak.
 2. Jarduerarekin lotutako pertsonal-, funtzionamendu- edo gastu orokorren gastuak.
 3. Eskaeraren kudeaketaren eta laguntzen justifikazioaren kostuak.
 4. Zalantzarik gabe diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta ezarritako epean egiten direnak.

Palanka-politika:

 • III. palanka. “Trantsizio energetikoa, bidezkoa eta inklusiboa”

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Deialdien arabera: Deialdiek laguntza-muga bat edota laguntza-intentsitatearen gehieneko ehuneko bat ezarri ahal izango dute jarduketa-tipologia edo -azpitipologia bakoitzerako, laguntza-muga bat proiektu bakoitzeko eta onuradun bakoitzeko, bai eta gutxieneko inbertsio bat ere proiektu bakoitzeko, eta gehieneko aurrekontu bat esleitu jarduketa-tipologia bakoitzeko.

Inbertsioa:

Jarduketa pizgarrigarriak:

1. programa: arlo hauetako batekin lotutako I+G+b edukizko proiektuak:

 • Hidrogeno berriztagarriaren balio-katearekin lotutako ekipamenduak eta/edo osagaiak fabrikatzeko zentroak.
 • I+G+b-ri lotutako gaitasunak hobetzea: Hidrogeno berriztagarriaren erabilera-ingurunearekin lotutako osagaien, sistemen, ibilgailuen eta ekipamendu osagarrien saiakuntza-instalazioak sartzen dira.

2. programa: berrikuntza teknologikoko jarduketak, prototipoen garapena bultzatzea eta diseinuen heldutasunean aurrera egitea barne.

 • Hidrogeno berriztagarria soilik kontsumitzen duten ekipamenduak; deposituak, erregai-pilak, barne-errekuntzako motor alternatiboak, turbinak, hidrogeno berriztagarria ekoizteko ontzi barruko sistemak, tripulatutako nahiz tripulatu gabeko ontziak edo aireontziak (UAVak, droneak) eta portu-, aireportu- (zerbitzu-ibilgailuak, hegazkinen APUak) eta trenbide-inguruneetako zerbitzu osagarriak.

3. programa: Elektrolisia eskala handian erakusten duten proiektuak, I+G eta elektrolizatzaileen industrializazioarekin lotutako erronken ildotik, hidrogeno berriztagarria ekoizteko, konponbideak hedatzeko eta industria-testuinguruetan erabat integratzeko. Bi azpiprogramatan banatuta:

 • Instalatutako potentzia handiko elektrolizagailu baten garapen- eta fabrikazio-erronka, eskala handiko elektrolizatzailearen lehen prototipoa, egungo artearen egoerarekiko aurrerapen-elementuak barnean hartzen dituena, batez ere stack-en ahalmena handitzeari dagokionez;
 • Potentzia handiko elektrolizatzaile baten integrazio erreal eta eraginkorraren erronka, ingurune operatibo industrial batean, hidrogeno berriztagarriaren ekoizpen masiboaren bideragarritasuna frogatzeko.

4. programa: Berrikuntza-proiektuak hidrogeno berriztagarriaren balio-kate osoan, sortzetik biltegiratzeraino, garraioraino eta banaketaraino, bai eta azken aplikazioak ere.

 • Aurrerapena elektrolizagailuetan, bai PEM nahiz SOEC teknologietan eta bai hobekuntza-marjina zabalarekin, bai eta teknologia ez hain helduen prestazioak ere (AEM, bioprozesuetan oinarrituta hidrogenoa ekoizteko sistemen edo aplikazioen garapena, fotosintesi artifiziala (katalisi fotoelektrikoa-PEC); aurrerapenak materialetan, erregai-pila berriak, hidrogenoa erregai gisa erabiltzea motor termikoetan, hidrogeno berriztagarria erabiltzea errazten duten aplikazio teknologikoak, hidrogenoaren eta/edo amoniakoaren errekuntza garbian oinarritutako sistemak, diagnostiko-sistemak (IA, DT).
 • Deialdiek TRLko gutxieneko balioak ezarri ahal izango dituzte proiektuaren amaieran.
 • Programa honetan arreta berezia eskainiko zaie enpresa-sektorearen arteko partzuergo-formatuko lankidetza-proiektuei, bereziki ETEei, enpresa-elkarteei eta komunitate zientifikoari.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Enpresa-elkarteak
 • Herri-administrazioak
 • Unibertsitateak eta ikerketa-zentroak
 • Enpresak.
 • Enpresa-partzuergoak edo -elkarteak.
 • Sektore publiko instituzionala.
 • Estatu mailako zentro teknologikoak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Hidrogeno berriztagarriaren balio-katea bultzatzea.

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.