PERTE VEC

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak/Maileguak eta finantzaketa itzulgarria
Iraungia

PERTE VEC

Nazionala Erakunde deitzailea: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Deialdiaren data

2022(e)ko apirilak 1, ostirala

Mugaeguna

2022(e)ko ekainak 3, ostirala

Parte hartzeko modalitatea

 • Partzuergoak, ikerketa-zentroak eta enpresak

Deialdiaren tamaina

2.975M €

Dirulaguntza

% 0 - % 80

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Laguntza emateko oinarri arautzaileak eta kudeaketa-prozedura ezartzen dira, ibilgailu elektrikoaren eta konektatuaren industria-katearen jarduketa integralei dagozkien laguntzei dagokienez, norgehiagoka-araubidean, Ibilgailu Elektrikoa eta Konektatua fabrikatzeko ekosistema bat garatzearen arloko Ekonomia Suspertzeko eta Eraldatzeko Proiektu Estrategikoaren barruan (PERTE VEC).

Enpresek elkartuta aurkeztu behar dite, eta jarduera- edo gai-bloke hauek sartu behar dira:

 1. Nahitaezko industria-blokeak:
  1. Jatorrizko ekipamenduen fabrikazioa eta mihiztadura (OEM).
  2. Hidrogeno-bateria edo -pilak fabrikatzea.
  3. Ibilgailu elektriko eta konektatuari egokitutako beste funtsezko osagai batzuen fabrikazioa.
 2. Bloke gehigarriak:
  1. Ibilgailu adimendunaren osagaien fabrikazioa.
  2. Ibilgailu elektrikoaren konektagarritasuna.
  3. Karga-sistemen fabrikazioa.
 3. Nahitaezko zeharkako blokeak
  1. Ekonomia Zirkularraren Plana.
  2. Digitalizazio-plana.
  3. Prestakuntza eta Birziklatze Profesionaleko Plana.

Aurkeztutako trakzio-proiektu guztiek gutxienez proiektu baten exekuzioa sartu beharko dute nahitaez bloke bakoitzean, proiektu bat gutxienez bloke gehigarri batean, eta lankidetzan oinarritutako proiektuak zeharkako blokeetan.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Gutxieneko eta/edo gehieneko aurrekontu finantzagarria dagozkien deialdietan ezarriko da.
 • Eskaera aurkezten den egunetik gehienez ere hogeita hamar hilabeteko epera arte finantzatu ahal izango dira egindako inbertsioak eta gastuak, kontzesioaren ebazpen-datatik aurrera, edo 2025eko irailaren 30era arte.

Elkarteek honako eskakizun hauek bete beharko dituzte:

  Automozioaren industria-sektorearen inguruan antolatuta egotea, enpresa-talde berekoak ez diren bost erakunde juridiko desberdin gutxienez konbinatuz.
 • Bost erakundek baino gehiagok parte hartzen badute, gehigarriak beste erakunde parte-hartzaile bateko talde bateko kide izan daitezke.
 • Elkartea osatzen duten erakundeetako bat, gutxienez, EJSN 291ekoa izango da, eta bestea, berriz, EJSN 293koa izango da.
 • Parte hartzen duten ETEen % 40k osatuko du elkartea gutxienez.
 • Teknologia- eta/edo jakintza-hornitzaile baten lankidetza izan beharko dute gutxienez, trakzio-proiektuan sartzen diren I+G+b jarduerak egiteko.
 • Ezarpena izan behako dute gutxienez bi autonomia-erkidego barnean hartzen dituen eremu geografiko batean.
 • Elkarteko kide den erakunde bakoitzak eginkizun bat izango du; elkarte-akordioan eta eskaeran islatu beharko da, eta hauetako bat izango da:
  • Industria Sustatzailea: Bere industria-establezimenduan jarduketa espezifikoak egingo dituen elkarteko kide diren entitateetako bakoitza. (C-C sekzioa - 29. eta 30. dibisioak; eta EJSN hauek: 27.1, 22.11, 22.2, 27.2, 27.3, 42.22, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 52.21, 71.12, 74.10; eta 71.20 salbuespenekin).
  • Teknologia- eta/edo ezagutza-hornitzailea: Unibertsitateak, teknologia-zentroak, ikerketa-erakundeak eta ezagutza eta/edo teknologia eskaintzen duten beste erakunde batzuk. (EJSN hauek: 72, 63, 62, 38.2, 38.3).

Kontzeptu finantzagarriak:

Gastu diruz lagungarriak hauek izango dira:

Ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-lerrorako:

 1. Langileen kostuak.
 2. Tresna-kostuak eta material inbentariagarria.
 3. Kontratua ikertzeko kostuak, ezagutza teknikoak eta kanpoko iturrien lizentziak eskuratutako edo lortutako patenteak

Jasangarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko berrikuntza-lerrorako:

 1. Aparatuak eta produkzio-ekipamenduak.
 2. Eraikuntza eta instalazioak.
 3. Aktibo immaterialak.
 4. Kanpoko lankidetzak.

Inbertsiorako eskualdeko laguntzen lerroa:

 1. Aparatuak eta produkzio-ekipamenduak.
 2. Eraikuntza eta instalazioak.
 3. Aktibo immaterialak: % 50eko muga enpresa handientzat.

Inbertsiorako laguntzen lerrorako:

 1. Prestatzaileen pertsonal-kostuak
 2. Materialen eta horniduren kostuak

Palanka-politika:

 • Política Palanca V "Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo"

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

Eman beharreko finantzaketa osoa –mailegu nominala gehi dirulaguntza– gehienez ere aurrekontu finantzagarriaren gaineko ehuneko 80 izango da, inbertsiorako eskualdeko laguntzen lerrorako izan ezik (ehuneko 75ekoa kasu horretan).

Laguntzen gehieneko mugak:

 • Nagusiki industria-ikerketakoak diren proiektuak: 30 M €.
 • Nagusiki garapen esperimentalekoak diren proiektuak: 22,5 M €.
 • Antolamenduaren eta prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak: 11,25 M €.
 • Industria-ikerketaren aurreko bideragarritasun-azterketak: 11,25 M €.
 • Ingurumena babesteko proiektuak: 22,5 M €
 • Energia-efizientziako proiektuak: 15 M €

Proiektu-motak

Laguntzen gehieneko intentsitate gordinak dirulaguntza gordin gisa, elkarte bakoitzaren barruko
erakunde onuradunen baliokideak (lehen mailako proiektu eta erakunde bakoitzeko)

ETEak ez diren enpresak

Enpresa ertainak

Enpresa txikiak eta mikroenpresak

Industria-ikerketako proiektuak.

% 50

% 60

% 70

Garapen esperimentaleko
proiektuak.

% 25

% 35

% 45

Antolamendu eta prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak.

% 15

% 50

% 50

Industria-ikerketaren aurreko bideragarritasun-azterketak.

% 50

% 60

% 70

Ingurumena babesteko proiektuak.

% 40

% 50

% 60

Energia-efizientziako proiektuak.

% 30

% 40

% 50

Eskualdeetako inbertsio-proiektuak.

Kontzesioaren uneko onetsitako eta indarreko eskualdeko laguntzen maparen arabera

Prestakuntza-proiektuak.

% 50

% 70

% 70

Maileguak:

 • Amortizazio-epea: Hamar urte, hiru urteko gabealdiarekin
 • Interes-tasa aplikagarria: Dagozkion deialdietan ezarriko da
 • Amortizazio-metodoa: Printzipalaren amortizazio-kuotak urtekoak eta zenbateko berekoak izango dira, eta gabealdia amaitutakoan ordaindu beharko dira. Interesen likidazioa urtero egingo da.

Proiektu-motak

Aurrekontu finantzagarriaren gutxieneko % mailegu-formatuan

ETEa ez den enpresa

Enpresa ertainak

ETEak eta mikroenpresak

Industria-ikerketako proiektuak.

Gutxieneko % gabe

Gutxieneko % gabe

Gutxieneko % gabe

Garapen esperimentaleko proiektuak.

% 10

Gutxieneko % gabe

Gutxieneko % gabe

Antolamendu eta prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak.

% 25

% 10

Gutxieneko % gabe

Industria-ikerketaren aurreko azterketak.

Gutxieneko % gabe

Gutxieneko % gabe

Gutxieneko % gabe

Ingurumena babesteko proiektuak.

% 10

Gutxieneko % gabe

Gutxieneko % gabe

Energia-efizientziako proiektuak.

% 25

% 10

Gutxieneko % gabe

Eskualdeetako inbertsio-proiektuak.

% 75

% 75

% 70

Prestakuntza-proiektuak.

Gutxieneko % gabe

Gutxieneko % gabe

Gutxieneko % gabe

Inbertsioa:

Jarduketa-lerroak:

 1. Ikerketa, garapen eta berrikuntzaren lerroa: Industria-ikerketako eta garapen esperimentaleko proiektuak; eta antolamenduaren eta prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak:
  1. Industria-ikerketako proiektuak: sistema konplexuetako osagaien sorrera barnean hartzen du, eta prototipoen eraikuntza sar dezake laborategi-ingurune batean edo lehendik dauden sistemekin simulatutako interfazeak dituen ingurune batean.
  2. Garapen esperimentaleko proiektuak: Lehendik dauden ezagutzak eta teknikak –zientifikoak, teknologikoak, enpresaren arlokoak nahiz bestelakoak– eskuratzea, konbinatzea, konfiguratzea eta erabiltzea produktu-planak, -egiturak edo -diseinuak lantzeko.
  3. Antolamenduaren arloko berrikuntza-proiektuak: Merkataritza-praktiketan, lantokiaren antolamenduan edo kanpo-harremanetan antolamendu-metodo berri bat aplikatzea.
  4. Prozesuen arloko berrikuntza-prozesuak. Ekoizpen- edo hornidura-metodo berri edo nabarmen hobetua aplikatzea.
  5. Industria-ikerketaren aurreko bideragarritasun-azterketak: Industria-ikerketako lehen proiektu baten potentzialaren ebaluazioa eta analisia.
 2. Jasangarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko berrikuntza-lerroa:
  1. Ingurumena babesteko inbertsio berritzaileak.
  2. Inbertsio berritzaileak energia aurrezteko edo energia-efizientziako neurrietan.
 3. Inbertsiorako eskualdeko laguntzen lerroa: Enpresentzako laguntzak –haien tamaina edozein dela ere– azpienplegu-egoera larriko eremuetan: establezimendu berri bat sortzea; lehendik dagoen establezimendu baten edukiera handitzea; ekoizpenaren dibertsifikazioa; edo establezimenduaren ekoizpenaren eraldaketa globala.
 4. Elkarteko ETE bakar baterako laguntzak establezimendu berri bat sortzeko eta aparatuetan eta ekipamenduetan inbertsioak egiteko.
 5. Enpresa handiei hasierako establezimendu eta inbertsio berri bat sortzeko laguntzak, jarduera ekonomiko berri baten alde.
 • Prestakuntzarako laguntzak: Ibilgailuaren balio-katean ekosistema berritzaileak kudeatzeko, digitalizatzeko eta sortzeko trebetasunen prestakuntzarako zeharkako blokearen barruko lehen mailako proiektuak.
 • Helburu-kolektiboa/onuradunak:

  • Enpresa-elkarteak
  • Lehendik elkartze-akordio bat ezarri duten berezko nortasun juridikorik gabeko elkarteak.

  Lehentasun tematikoak:

  • Icon.Sector.C
  • Icon.Sector.D
  • Icon.Sector.F
  • Icon.Sector.G
  • Icon.Sector.H
  • Icon.Theme.E
  • Icon.Theme.F
  • Icon.Theme.I
  • Ibilgailu Elektrikoaren eta Konektatuaren industria-katearen jarduketa integralak.

  Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

  Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

  Hasi saioa edukia ikusteko

  Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

  Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

  Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.