Energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko pizgarri-programak (“Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza”)

Deialdiaren data

-

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

150M €

Dirulaguntza

% 0 - % 70

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Laguntza hau autonomia-erkidegoek kudeatuko dute. Haiek argitaratuko dituzte laguntzak arautzen dituzten deialdi autonomikoak, oinarri-agindu honetan ezarritako orientazioetatik abiatuta.

Laguntza bi pizgarri-programatan banatzen da:

  1. pizgarri-programa: Energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea industriaren, nekazaritza-abeltzaintzaren, zerbitzuen eta/edo ekonomiaren beste sektore batzuen arloan, bizitegi-sektorea barne.
 • 2. pizgarri-programa: Energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea sektore publikoko bizitokiz bestelako eraikinetan, establezimenduetan eta azpiegituretan.

Jarduketa diruz lagungarritzat joko dira hauek ezartzera bideratutako guztiak: instalazio termiko berriztagarri berriak eta lehendik dauden ekoizpen-sistemen hedapen eta ordezpenak ere, baldin eta aplikazio hauetako edozein edo horietako bat hornitzen badute (orientazio gisa eta modu ez-mugatzailean zerrendatu dira behean:

 • Eraikinetan hotza eta/edo beroa ekoizteko aplikazio termikoak.
 • Tenperatura txikiaren, ertainaren eta handiaren aplikazioak ekoizpen-prozesuetan edo beste aplikazio termiko batzuk.
 • Eguzki-energia termikoa.
 • Geotermia eta giro-energia.
 • Bero eta/edo hotzezko barruti-mikrosareak.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Laguntzaren xede diren jarduketak exekutatzeko gehieneko epea hemezortzi hilabetekoa izango da, kontzesioaren ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.

Kontzeptu finantzagarriak:

Gastu diruz lagungarriak hauek izango dira:

 • Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin zerikusia duten ekipamendu eta materialetan inbertitzea, metatze-sistemei dagokiena barne, hala badagokio.
 • Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin zerikusia duten obrak eta/edo instalazioak exekutatzeko kostuak.
 • Ekipamendu elektromekanikoak, hidraulikoak, kontrolekoak eta osagarriak
 • Energia termikoaren ekoizpenaren eta eskariaren kudeaketarako, kontrol aktiborako eta monitorizaziorako sistemak.
 • Obra zibilak.
 • Barruko banaketa eta terminal-ekipamenduak bero-ponparen instalazioetan hautagarriak izango dira, betiere efizientzia handiko terminal-ekipamenduak instalatzen badira.
 • Kokalekuan dauden instalazioak eraistearen kostua.
 • Proiektuak edo memoria teknikoak idazteko kostuak.
 • Zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 • Obraren segurtasun- eta osasun-koordinazioa eta laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin lotutako muntaketa.
 • Laguntza-eskaeraren kudeaketa-kostuak.

Palanka-politika:

 • III. palanka-politika. “Trantsizio energetikoa, bidezkoa eta inklusiboa”.

Osagaiak:

Eskualde-aukerak

Laguntzen intentsitatea

Enpresa eta proiektu berari emandako laguntzak ezingo dira, inola ere, 15 milioi eurotik gorakoak izan.

 • 1. pizgarri-programaren kasuan, energia berriztagarri termikoa ekoizteko instalazioari eman beharreko zenbatekoa jarduketa diruz lagungarri guztietarako kostu diruz lagungarriaren % 35 izango da. Laguntzaren intentsitatea 10 puntu portzentual handitu ahal izango da enpresa txikiei emandako laguntzen kasuan, eta 5 puntu portzentual enpresa ertainen laguntzen kasuan.
 • 2. pizgarri-programaren kasuan, energia berriztagarri termikoa ekoizteko instalazioari eman beharreko zenbatekoa kostu diruz lagungarriaren % 70ekoa izango da.

Jarduketak Erronka Demografikoko udalerrietan egiten direnean, kostu diruz lagungarriaren gainean aplikatu beharreko laguntza-ehunekoa ehuneko 5 puntu portzentual handituko da.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Partikularrak
 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Enpresa-elkarteak
 • Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak
 • Unibertsitateak eta ikerketa-zentroak
 • 2. pizgarri-programa: Lurralde mailako toki-erakundeak eta sektore publiko instituzionaleko edozein erakunde.
 • 1. pizgarri-programa: Pertsona fisikoak.
 • 1. pizgarri-programa: Pertsona juridikoak.
 • 1. pizgarri-programa: Sektore publiko instituzionaleko edozein erakunde.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.G
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.I
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Implantación de instalaciones térmicas renovables.

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.