Espainiako hiriguneetan ibai-ekosistemak leheneratzera eta uholde-arriskua murriztera bideratutako jarduketak sustatzea

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Espainiako hiriguneetan ibai-ekosistemak leheneratzera eta uholde-arriskua murriztera bideratutako jarduketak sustatzea

Nazionala Erakunde deitzailea: Fundación Biodiversidad

Deialdiaren data

2021(e)ko abenduak 22, asteazkena

Mugaeguna

2022(e)ko otsailak 22, asteartea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

75M €

Dirulaguntza

% 0 - % 95

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Deialdi honen xedea da ibai-ekosistemak leheneratzera eta bai Espainiako hiriguneetan uholde-arriskua murriztera naturan oinarritutako konponbideen bidez bideratutako jarduketak sustatzeko laguntzak ematea.

Parte hartzeko baldintzak:

 • Proiektuek 2025eko abenduaren 31 baino lehen amaituta egon beharko dute.
 • Banaka edo taldean parte har daiteke.
 • Laguntzen intentsitatea: kostu finantzagarrien % 95.  Laguntzaren gutxieneko zenbatekoa 500.000 euro izango da, eta gehieneko zenbatekoa 4.000.000 euro.

Kontzeptu finantzagarriak:

Gastu diruz lagungarritzat joko dira zalantzarik gabe laguntzaren xede den jarduerarekin zerikusia dutenak, proiektua gauzatzeko beharrezkoak direnak, proiektu onuradun bakoitzerako onetsitako exekuzio-aldian gertatu direnak eta justifikazio-aldia amaitu aurretik benetan ordainduta daudenak. Gastuek merkatuko prezioei lotuta egon beharko dute.

Palanka-politika:

 • II. palanka-politika. “Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak”

Osagaiak:

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak

Estrategia- eta plangintza-jarduerak: ibaiak birnaturalizatzeko, uholde-arriskua murrizteko edo ingurumen-integrazioa ahalbidetzen duten guneak berrantolatzeko planak eta estrategiak lantzea/eguneratzea, biodibertsitatea handitzen eta kontserbatzen lagunduz.

Lurraldean ekintzak inplementatzeko jarduerak: Hiri-tarteetan eragina duten ibilguen ingurumen-berreskuratzeko jarduketak. Azpiegitura berdea sortzeko jarduketak, uholde-arriskua eraginkortasunez murrizteko. Uholde-arriskura hobeto moldatzeko aukera emango duten jarduketak garatzea uholde-arriskuko eremuetan dauden eraikin edo ondasunetan.

Proiektuek nahitaez –eta proposamen osoarekiko zeharka– zeharkako ekintza hauek jaso beharko dituzte: - Gobernantza- eta partaidetza-plana. - Komunikazio- eta sentsibilizazio-plana. - Adierazleen neurketa- eta jarraipen-plana.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Unibertsitateak eta ikerketa-zentroak
 • Udalerrien mankomunitateak.
 • Zentro teknologikoak eta berrikuntza teknologikoari laguntzeko irabazi asmorik gabeko zentroak.
 • Irabazi asmorik gabeko entitateak eta erakundeak.
 • Eskualdeak edo udalerri bat baino gehiago biltzen dituzten beste entitate batzuk.
 • Uharteetako Kabildoak eta Kontseiluak.
 • Probintzietako diputazioak.
 • Udalak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Theme.G
 • Ibai-ekosistemak leheneratzea

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.