DUS 5000

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
88 egun falta dira

DUS 5000

Nazionala Erakunde deitzailea: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa

Deialdiaren data

2021(e)ko azaroak 5, ostirala

Mugaeguna

2022(e)ko azaroak 5, larunbata

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

325M €

Dirulaguntza

% 0 - % 85

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Laguntza honen helburua da energia garbiko proiektu bereziak diruz laguntzea erronka demografikoko udalerrietan (5.000 biztanle baino gutxiago). Dirulaguntza jaso dezaketen proiektuak neurri hauetan biltzen dira:

 • 1. neurria. Eraikin eta azpiegitura publikoen energia-eskaria eta -kontsumoa murriztea.
 • 2. neurria. Autokontsumorako elektrizitate berriztagarria sortzeko instalazioak.
 • 3. neurria. Sorrera termiko berriztagarrirako eta beroa eta/edo hotza sortzeko instalazioak. 4. neurria. Argi-kutsaduraren aurkako borroka; argiztapen efiziente eta adimenduna; Smart Rural eta IKT.
 • 5. neurria. Mugikortasun jasangarria.

Laguntzen kontzesio-araubidea norgehiagoka sinplea izango da.

Parte hartzeko baldintzak:

Inbertsioen zenbatekoari dagokionez:

 • Guztira 40.000 eurotik gorako eta 3.000.000 eurotik beherako inbertsioa duten proiektuei dagozkien eskaerak soilik aurkeztu ahal izango dira.
 • Ezartzen da gehienez ere 6.000.000 euroko laguntza emango dela udalerri bakoitzeko (udalerri horretako lurralde-eremu berean exekutatu beharreko proiektuetarako erakunde eskatzaile batek edo gehiagok jasotako laguntza guztien batura gisa).

Jarduketen iraupenari lotutakoak:

Diruz lagun daitezkeen inbertsioak egiteko eta laguntzen xede diren proiektuak exekutatzeko gehieneko epea hogeita lau hilabetekoa izango da, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera.

Onuradunaren jarduerari buruzkoak:

 • Erronka demografikoko udalerriak dira 5.000 biztanle arteko udalerriak eta 20.000 biztanle arteko landa-udalerriak, baldin eta horien biztanle-erakunde berezi guztiak 5.000 biztanle artekoak badira.
 • Erakunde onuradun berak aurkeztu ahal izango ditu laguntzarako hainbat eskaera, baldin eta helburua proiektu desberdinak exekutatzea bada.
 • Laguntzaren xede diren proiektuek bat etorri beharko dute ezarritako exekuzio-egutegi bat duten jarduketa zehatz eta definituekin.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Laguntza eskatzeko kudeaketa-kostuak
 • Proiektu teknikoen idazketaren kostuak.
 • Jarduketak exekutatzeko lizitazioaren xede diren pleguak idazteko kostuak.
 • Jarduketen zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 • Obrak exekutatzeko eta/edo instalazioak muntatzeko kostuak.
 • Egindako ekipamendu eta materialetan egindako inbertsioa.
 • Jarduketak egin izanaren justifikazioa kudeatzearen kostuak.
 • Amiantoa duten eraikuntza-produktuak erretiratzeko kostuak.
 • Irizpide teknikoak eta ekonomikoak betetzeko hartuko diren neurri zuzentzaileak ezartzeko kostuak “ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko” printzipioari dagokionez.
 • Jarduketa-tipologia bakoitzerako berariazko beste partida batzuk (lagungarriak izan edo ez).

Ez dira diruz lagunduko erakunde onuradunen eraketako, funtzionamenduko eta egitura arrunteko egiturazko gastuak, ez eta langile-gastuak ere.

Halaber, ezingo dira diruz lagundu lizentzia, tasa, zerga edo tributuak ere, Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) edo jasandako zerga baliokidea izan ezik: hori diruz laguntzeko modukoa izango da baldin eta toki-erakunde onuradunarentzat berreskuratu edo konpentsatu ezin bada.

Palanka-politika:

 • 1. Palanka-politika. “Hiri- eta landa-agenda, despopulazioaren aurkako borroka eta nekazaritzaren garapena”.

Osagaiak:

Laguntzen intentsitatea

% 85. Laguntza-ehunekoa % 100eraino handitu ahal izango da proiektuak “proiektu integraltzat” hartzen badira. Halakotzat hartuko dira hiru neurri desberdineko jarduketak konbinatzen direnean edo honako jarduketa hauetakoren batekin bat datozenean:

1. neurriaren barruko jarduketak. Eraikina eraberritzea dakarten eta gutxienez 2 letrako energia-kalifikazioa hobetzea lortzen duten proiektuak edo, halakorik ezean, A energia-kalifikazioa lortzen dutenak.

2. neurriaren barruko jarduketak. Urteko konputuan gutxienez eraikinaren kontsumo elektrikoaren % 70en baliokidea den sorrera elektriko berriztagarriko instalazioa dakarten proiektuak, eta barnean hartzen dutenak autokontsumorako estalkien edo guneen inbentario bat egitea eta argitaratzea eta araudi-aldaketak egitea autokontsumoa eta udalerrian berriztagarriak hedatzea errazteko.

3. neurriaren barruko jarduketak. Bi proiektu-tipologia hauetako edozein:

 1. Sorrera berriztagarri termikoa gehitzea dakarten proiektuak, gutxienez eraikinaren ACS eta berokuntzarako eskari termikoaren % 60 asetzeko, eta bero-ponpa duten proiektuen kasuan bero- eta hotz-eskariaren % 80 lortu beharko dute gutxienez.
 2. Berotze-sarea 3 eraikin edo gehiagorentzat exekutatzea. Nolanahi ere, bero-sarearen energia termikoaren % 80ek gutxienez erakunde publikoen kontsumoekin bat etorri beharko du.

4. neurriaren barruko jarduketak. Gutxienez udalerriaren % 90eko argiztapen-instalazioen ordezkapen integralerako proiektuak.

5. neurriaren barruko jarduketak. Bi proiektu-tipologia hauetako edozein:

 1. Neurriaren ezarpen-eremuan dagoen mugikortasun-profilarekiko % 15eko energia-aurrezpena justifikatzen duten proiektuak, hesiak murriztu direla eta irisgarritasuna hobetzen dutela frogatzen dutenak.
 2. Eskariaren araberako garraio publikoko plataformak ezartzeko proiektuak, ibilgailu elektriko entxufagarrien bidez.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Toki-erakundeak.
 • Tokiko edo tokiz gaindiko beste edozein erakunde.
 • Tokiko zerbitzu publikoen zuzeneko kudeaketan jarduten duten lurralde mailako toki-erakundeen mendeko edo toki-erakunde horiei lotutako organismo autonomoak eta erakunde publikoak, betiere organismo edo erakunde horiek ez badute ekonomia-jarduerarik egiten.
 • Probintzia bakarreko autonomia erkidegoak eta Nafarroako Foru Komunitatea.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • 5.000 biztanletik beherako udalerrietan energia garbiak inplementatzea.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.