Errepideko garraio-zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa pribatuek bidaiarien eta salgaien garraio-flotak eraldatzeko laguntzak ("Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza")

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
264 egun falta dira

Errepideko garraio-zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa pribatuek bidaiarien eta salgaien garraio-flotak eraldatzeko laguntzak ("Autonomia-erkidegoen bitartez emandako laguntza")

Nazionala Erakunde deitzailea: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioa

Deialdiaren data

-

Mugaeguna

2023(e)ko apirilak 30, igandea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

174M €

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Laguntza honen xedea da garraio-zerbitzuak ematen dituzten enpresa pribatuen bidaiariak eta salgaiak garraiatzeko flotak eraldatzeko dirulaguntza. Horretarako, jarduketa hauek diruz lagunduko dira:

 • 1. jarduera: Txatar bihurtzea
 • 2. jarduera: Karbono gutxiko energia alternatiboko ibilgailuak erostea.
 • 3. jarduera: «Retrofit» edo ibilgailuak propultsatzeko modua aldatzea.
 • 4. jarduera: Ibilgailu elektrikoen karga-azpiegituraren ezarpena.
 • 5. jarduera: Trenbide-autobideetarako erdiatoiak eskuratzea.

Autonomia-erkidegoak arduratuko dira laguntza hau kudeatzeaz; horretarako, bakoitzak bere deialdi autonomikoa egingo du. 

Parte hartzeko baldintzak:

 • 1. jarduera: Laguntzaren azken hartzaileak txatar bihurtu beharreko ibilgailuaren titulartasuna izan beharko du laguntza eskatu aurreko bi urteetan gutxienez.
  Txatar bihurtzeagatiko eta eskuratzeagatiko laguntzak metatu ahal izango dira.
 • 2. jarduera: Ibilgailu berriak zuzenean edo finantza-leasing bidez edo renting bidezko errentamendu bidez (leasing operatiboa ere esaten zaio) eskuratzea. Kategoria: ibilgailu elektrikoak (BEV), hibrido entxufagarriak (PHEV), autonomia hedatuko ibilgailu elektrikoak (REEV) edo erregai-zeluletakoak (FCV edo FCHV), N2, N3, M2 edo M3 kategoriakoak eta hamabost (15) hilabete arteko antzinatasuna dutenak.
 • 3. jarduera: Laguntzaren hartzaileak aldatu beharreko ibilgailuaren titulartasuna izan beharko du, eta jatorrizko ibilgailuak gehienez hamar urteko antzinatasuna izan beharko du.
 • 4. jarduera: Erabilera pribatuko eta publikoko karga-estazioak.
 • 5. jarduera: O4 kategoriakoak izan behar dute eta Huckepak sistema izan behar dute.

Kontzeptu finantzagarriak:

Laguntzen intentsitatea

 • Actividad 1: Hartzaile bakoitzeko 30 ibilgailuren gehieneko muga autonomia-erkidego bakoitzean. Pertsona fisikoentzat ibilgailu 1. Zenbait zenbateko ezarri dira ibilgailu-tipologiaren arabera.
 • 2. jarduera: Hartzaile bakoitzeko 50 ibilgailuren gehieneko muga autonomia-erkidego bakoitzean. Pertsona fisikoentzat ibilgailu 1. Zenbait zenbateko ezarri dira ibilgailu-tipologiaren eta laguntzaren hartzailearen arabera.
 • 3. jarduera: Hartzaile bakoitzeko 50 ibilgailuren gehieneko muga autonomia-erkidego bakoitzean. Pertsona fisikoentzat ibilgailu 1.
 • 4. jarduera: Ezingo da laguntzarik eskatu ibilgailuak erosteko edo eraldatzeko laguntzak baino gehiagoko konexio-puntuen kopuru baterako. 70.000 euro gehienez karga-puntu bakoitzeko.
 • 5. jarduera: Hartzaile bakoitzeko 30 erdiatoiren gehieneko muga autonomia-erkidego bakoitzean. Pertsona fisikoentzat ibilgailu 1. 1.000 euroko zenbatekoa erdiatoi bakoitzeko.

1. jarduera:

Ibilgailu-kategoria Txatar bihurtzea
Dirulaguntzaren zenbateko unitarioa (€)
Euro V edo EEV
ibilgailua
Euro IV edo Euro III
ibilgailua
Euro II edo zaharragoa den
ibilgailua
M2 20.000 9.000 4.000
M3 25.000 12.000 6.000
N2 12.000 5.000 2.500
N3, 16 tonatik beherako gehieneko masarekin 15.000 7.000 3.000
N3, 16 tonatik gorako gehieneko masarekin 20.000 10.000 5.000

2. jarduera:

Ibilgailu-kategoria eta -klasea Onuradun-mota   Ibilgailuen erosketa
Dirulaguntzaren zenbateko unitarioa (€) teknologiaren arabera
Hibrido sinplea
(HEV)
Hibrido entxufagarria
(PHEV) edo REEV
Gas: GNC, GNL Elektrikoa (BEV) Hidrogenoa (FCV,
 FCHV)
M
A klasea
Autonomoa eta enpresa
txikia
25.000 35.000 25.000 65.000 65.000
Enpresa ertaina 20.000 30.000 20.000 55.000 55.000
Enpresa handia 15.000 25.000 15.000 45.000 45.000
M
B klasea
Autonomoa eta enpresa
txikia
35.000 45.000 35.000 130.000 130.000
Enpresa ertaina 30.000 40.000 30.000 110.000 110.000
Enpresa handia 25.000 35.000 25.000 90.000 90.000
M
I. klasea (gehieneko luzera:
15 m gehienez)
Autonomoa eta enpresa
txikia
50.000 60.000 22.000 170.000 170.000
Enpresa ertaina 40.000 50.000 18.000 145.000 145.000
Enpresa handia 30.000 40.000 14.000 120.000 120.000
M
I. klasea (luzera:
15 m-tik gora)
Autonomoa eta enpresa
txikia
60.000 70.000 25.000 200.000 200.000
Enpresa ertaina 50.000 60.000 20.000 175.000 175.000
Enpresa handia 40.000 50.000 15.000 150.000 150.000
M
II. klasea
Autonomoa eta enpresa
txikia
60.000 70.000 50.000 180.000 180.000
Enpresa ertaina 50.000 60.000 40.000 155.000 155.000
Enpresa handia 40.000 50.000 30.000 130.000 130.000
M
III. klasea
Autonomoa eta enpresa
txikia
30.000 40.000 30.000 180.000 180.000
Enpresa ertaina 25.000 35.000 25.000 155.000 155.000
Enpresa handia 20.000 3.000 20.000 130.000 130.000
N2 Autonomoa eta enpresa
txikia
15.000 90.000 - 130.000 130.000
Enpresa ertaina 12.500 75.000 - 110.000 110.000
Enpresa handia 10.000 60.000 - 90.000 90.000
N3, 16 tonatik beherako gehieneko masarekin Autonomoa eta enpresa
txikia
25.000 100.000 - 170.000 170.000
Enpresa ertaina 20.000 85.000 - 145.000 145.000
Enpresa handia 15.000 70.000 - 120.000 120.000
N3, 16 tonatik gorako gehieneko masarekin/td> Autonomoa eta enpresa
txikia
25.000 100.000 - 190.000 190.000
Enpresa ertaina 20.000 85.000 - 160.000 160.000
Enpresa handia 15.000 70.000 - 130.000 130.000

3. jarduera:

Ibilgailu-kategoria Txatar bihurtzea
Dirulaguntzaren zenbateko unitarioa (€)
Eraldaketa ibilgailua % 100ean propultsatua izan dadin elektrizitatearekin edo hidrogenoarekin energia primario gisa Ibilgailuak gas-ibilgailu gisa (GNC edo GNL) erabat funtziona dezan EURO VI-E estandarra betetzen badu
M2 18.000 6.000
M3 20.000 7.000
N2 18.000 -
N3 20.000 -

4. jarduera:

Karga-puntuaren potentzia Dirulaguntzaren
zenbateko unitarioa
(€)
Ibilgailu astunetarako baterien karga-puntua, 50 kW edo gehiagoko eta 100 kW baino gutxiagoko potentzia duena. 10.000
Ibilgailu astunetarako baterien karga-puntua, 100 kW edo gehiagoko eta 150 kW baino gutxiagoko potentzia duena. 25.000
Ibilgailu astunetarako baterien karga-puntua, 150 kW edo gehiagoko eta 350 kW baino gutxiagoko potentzia duena. 40.000
Ibilgailu elektrikoetarako baterien karga-puntua, guztiz instalatuta eta ibilgailu astunetarako sarbidearekin, 350 kW-eko edo gehiagoko potentziarekin. 70.000

Palanka-politika:

 • 1. palanka-politika, “Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren aurkako borroka”.

Osagaiak:

Eskualde-aukerak

Jarduera garatu ahal izateko beharrezkoak diren baimenak

 • Salgaien garraio publikoaren baimena, 3,5 tonatik gorako gehieneko masa duten ibilgailuekin edo ibilgailu-multzoekin garraioa egiteko gaitzen duena, MDPE gakoarekin identifikatuta.
 • Autobus bidezko bidaiari-garraio publiko diskrezionalaren baimena, VDE gakoarekin identifikatuta.
 • Salgaien garraio pribatu osagarriaren baimena, 3,5 tonatik gorako gehieneko masa duten ibilgailuekin edo ibilgailu-multzoekin garraioa egiteko gaitzen duena, MPCE gakoarekin identifikatuta.
 • Autobus bidezko bidaiari-garraio pribatu osagarriaren baimena, VPCE gakoarekin.
 • Salgaien garraio publikorako baimen autonomikoa, MDLE gakoarekin, betiere baimen horri 3,5 tona baino gehiagoko gehieneko masa duten ibilgailuak atxikita badaude.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Eskatutako baimen baten titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.G
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Icon.Theme.I
 • Txatar bihurtzea
 • Karbono gutxiko energia alternatiboko ibilgailuak erostea.
 • «Retrofit» edo ibilgailuak propultsatzeko modua aldatzea
 • Ibilgailu elektrikoen karga-azpiegituraren ezarpena
 • Trenbide-autobideetarako erdiatoiak eskuratzea.
 • Trenbide-autobideetarako erdiatoiak eskuratzea

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.