PREE 5000 - Euskadi (Irekitzeko zain)

Gainera, laguntza erregistratu ondoren hasitako jardueretarako bakarrik jaso ahal izango dira laguntzak. Ez da hautagarritzat joko aurretik fakturatutako kosturik, eskabidea aurkezteko edo inbertsioak egiteko beharrezkoak direnak izan ezik, hala nola proiektua, memoria teknikoak, ziurtagiriak eta abar.

Diruz lagunduko diren jarduketak eskabideak aurkezteko hurrenkeraren arabera hautatuko dira, funtsak agortu arte. Horregatik, eskabidea aurkezteko epea hasi bezain laster aurkeztu beharko duzu.

 • Irizpide sozialak: % 15eraino handitu ahal izango da.
 • Azken kalifikazioa A lortzeak dirulaguntza % 10 handitu dezake ( % 15, 1 tipologiaren kasuan).
 • Azken kalifikazioa B lortzeak % 5 handitu dezake dirulaguntza ( % 10, 1 tipologiaren kasuan).
 • Jarduketa integratu bakoitzeko laguntza gehigarria handitu ahal izango da (bi tipologia edo gehiago aldi berean egiten diren jarduketak): % 20raino irits daiteke 1. tipologian.

Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste edozein programa edo tresnak emandako beste edozein laguntzarekin, baldin eta laguntza horrek kostu berak estaltzen ez baditu. Laguntza horiek edozein administrazio publikok edo estatuko zein nazioarteko erakunde edo ente publikok emandakoak izan daitezke, bereziki Europar Batasunekoak.

Laguntzen azken hartzaileak jarduketa gauzatu duela egiaztatu ondoren (18 hilabete jarduketak gauzatzeko eta 3 hilabete amaitu zirenetik jarduketak gauzatu direla justifikatzeko) eta eskatutako dokumentazio guztia entregatu dela egiaztatu ondoren, laguntza ordaintzeko aginduko da.

Laguntza eskatzeko behar den dokumentazioa:

 • NAN/AIZ kopia.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, eta, enpresa izanez gero, krisian ez egoteari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.
 • Eraikinaren jabetza egiaztatzen duen dokumentuaren kopia.
 • Katastro-datuak.
 • Eraikinaren energia-efizientziaren ziurtagiria.
 • Proiektu edo memoria teknikoa.
 • Jarduketak exekutatzen dituen enpresaren aurrekontua.
 • Hartzaileak irizpide sozialengatik laguntza gehigarria jaso dezakeela egiaztatzen duten dokumentuak.

Egindako jarduketak eguneratzeko behar den dokumentazioa:

 • Obraren amaierako ziurtagiria.
 • Instalazio termikoaren ziurtagiria.
 • Jarduketak amaitu ondoren lortutako energia-efizientziaren ziurtagiria.
 • Dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak bete direla justifikatzeko jarduketa-memoria.
 • Egindako jarduketei buruzko eskaeren eta/edo kontratuen zerrenda ziurtatua eta kopia.
 • Egindako inbertsio hautagarriari dagozkion fakturen eta ordainketa-bankuko frogagirien zerrenda ziurtatua eta kopia, aurkeztutako aurrekontuari eta kontratuei erantzuten dietenak.

Premium edukia

Ikusi nahi duzun edukia Kutxabank(r)en bezeroentzat bakarrik dago eskuragarri.

Ez zara Kutxabank(r)en bezeroa? Ez kezkatu. Erregistratzen bazara, erregistratutako erabiltzaileentzako doako beste eduki eta zerbitzu askotara sartu ahal izango zara.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.