Nekazaritzako elikagaien sektoreko biosegurtasunaren arloko inbertsioak "Autonomia-erkidegoen bidez emandako laguntza" (irekitzeke dago)

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak

Nekazaritzako elikagaien sektoreko biosegurtasunaren arloko inbertsioak "Autonomia-erkidegoen bidez emandako laguntza" (irekitzeke dago)

Nazionala Erakunde deitzailea: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa

Deialdiaren data

-

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

12,6M €

Dirulaguntza

% 0 - % 70

Zuzeneko laguntza

0 - 200K € (Max. 200K €)

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Ohartarazpena: ondoren, laguntzaren baldintza orokorrak jasotzen dira, deialdiaren oinarrien arabera. Hala ere, norbere intereseko autonomia-erkidegoaren deialdi espezifikoa kontsultatu behar da.

Dirulaguntzaren helburua da dirulaguntzak norgehiagoka-araubidez ematea biosegurtasunaren arloko proiektuak garatzeko. Zehazki, bi programa arautzen dira:

1. programa: Biosegurtasunaren arloan inbertsioak egiten dituzten pertsona fisiko edo juridikoak, ganadua eta txakurrak (ehiza-txakur saldoak) errepidez garraiatzeko ibilgailuen garbiketa- eta desinfekzio-zentroak hobetzeko inbertsioak egiten dituztenak, edo xede hori duten zentro berriak eraikitzeko inbertsioak egiten dituztenak.

2. programa: Ekoizle-kategoria duten eta intsektu bektoreen aurkako babes-instalazioetan edo tratamendu-ekipamenduetan biosegurtasunean inbertsioak egiten dituzten landare-material jakin batzuen operadore profesionalak, mahatsondo-mintegietako termoterapia bidez.

Parte hartzeko baldintzak:

Inbertsioen zenbatekoaren ingurukoak

1. programa.

 • Lehendik dauden zentroen kasuan, dirulaguntza jaso dezakeen gehieneko inbertsioa 100.000 eurokoa da garbiketa- eta desinfekzio-zentro bakoitzeko.
 • Eraikuntza berriaren kasuan, diruz lagun daitekeen inbertsioaren gehieneko zenbatekoa 200.000 eurokoa izango da gehienez zentro bakoitzeko.

2. programa.

 • Diruz lagundu daitekeen gehieneko inbertsioa 120.000 eurokoa da instalazio bakoitzeko.

Jarduketen iraupenari lotutakoak 

 • Onuradunek diruz lagundu daitezkeen jarduketak 2024ko urtarrilaren 1a baino lehen hasi beharko dituzte.
 • Diruz lagundutako jarduera egiteko gehieneko epea urtebetekoa da.

Kontzeptu finantzagarriak:

1. programa:

 • Abereak garraiatzeko ibilgailuen garbiketa- eta desinfekzio-sistemetan efizientzia handiagoa lortzeko dauden ekipamenduak eta instalazioak egokitzea edo hobetzea:
  • Kanpoko itxituraren azpiegitura hobetzea.
  • Barrutiko hormigoi-gainazala edo zoru-asfaltoa hobetzea, bereziki
  • garbitzeko eta desinfektatzeko lanak egiten diren gainazalean, eta
  • ibilgailuaren sarbidearen eta irteeraren gainazala.
  • Ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko lanak egingo diren areako azpiegituren hobekuntza, eragiketa «zikinak» eta «garbiak» argi bereiziz eta materialen eta zerbitzuen fluxu zuzena baliatuz.
  • Azpiak eta simaurra behar bezala ekortzeko eta arraspatzeko behar den tresneria hobetzea, ibilgailuen lehorreko lehen garbiketa egiten denean.
  • Hondakin organiko solidoak biltegiratzeko eremua eta ibilgailuak garbitzean sortzen diren hondakin solidoak kudeatzeko sistema hobetzea.
  • Ur korronteko eta elektrizitateko instalazioaren hobekuntza. Instalazio elektrikoaren hobekuntza gisa hartuko da barrutiaren barruan nahiz kanpoan dagoen instalazio oro, baldin garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduen potentzia hobetzen badu. Horregatik, linea bifasikoa trifasikora aldatzeko zentrora kanpotik ekarritako kanalizazioak hobekuntzatzat hartuko dira.
  • Desinfekzio- edo garbiketa-ekipamenduak berritzea edo hobetzea.
  • Ibilgailuen garbiketa eta desinfekziotik datozen likidoak jasotzeko behar adinako desnibeleko plataforma hobetzea.
  • Garbiketa- eta desinfekzio-lanetan sortutako efluenteak jasotzeko putzua hobetzea, hedatzea eragotzi eta behar bezala ezabatuko direla bermatzeko. /li>
  • Ibilgailuaren karga-egituran ganadua sartzeko ateak edo elementuak zigilatzeko sistema berritzea, garbiketa- eta desinfekzio-lanak amaitu ondoren.
  • Azpi garbietarako biltegiak eraikitzea edo hobetzea.
  • Materialerako, lanabesetarako, makineriarako, langileen aldageletarako eta produktu kimikoak biltegiratzeko erreserbatutako azpiegituren hobekuntza.
  • Desinfektatzeko edo garbitzeko lerro berriak instalatzea
  • Simaurrak, hondakin-urak, isurketak eta abar kentzeko edukiontzi mugikorrak eskuratzea.
 • Lehendik dauden zentroetan ganadua garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko teknologia berriak instalatzea:
  • Garbiketa- eta desinfekzio-lanak automatizatzeko sistemak, adibidez robotizazioa.
  • Garbitzeko eta desinfektatzeko sistema berriak instalatzea, hala nola agente patogenoen inaktibazioa bermatuko duten tratamendu termikorako ekipamenduak.
  • Garbiketa eta desinfekzioa egiaztatzeko sistemak instalatzea.
  • Matrikulen irakurketa automatikoko sistemak, edo garbiketa- eta desinfekzio-prozesuak jasaten dituzten ibilgailuei buruzko datuak biltzen laguntzeko beste sistema batzuk.
  • Egindako jardueren erregistroei buruzko informazioa digitalizatzeko garapen informatikoak.
  • Garbiketa- eta desinfekzio-zentroen gaitasunen beste edozein hobekuntza, baldin eta garbiketa- eta desinfekzio-denborak murrizteko, kostuak aurrezteko eta zentroaren ahalmena handitzeko aukera ematen badu garbiketa- eta desinfekzio-lanen eraginkortasuna mantenduz.
 • Ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko zentro berriak eraikitzea.

2. programa:

 • MVR ekoizten den lekuetan egiturak eta sareak instalatzea edo modernizatzea berrogeialdiko izurriteen intsektu bektoreen sarreraren aurka babestuta geratzeko.
 • Azpiegitura gehigarri hauek guztiak edo batzuk instalatzea:
  • Ate bikoitzeko sistema (barneko atea barne), instalazioen barruan lan egiteko behar den makineria sartu ahal izateko adinako zabalera duena.
  • Kanpoko ertz perimetral bat jartzea, gutxienez metro bateko zabalera duena eta material iragazgaitzaz estalia.
  • Banda eta gailurren irekieretako sarea eta alboko eta zeniteko aireztapena instalatzea.
  • Uretarako irekitako kanaletak isolatzea eta itzulerarik gabeko sistema bat ezartzea.
  • Leihoetako isolatze hermetikoa.
  • Landare-materiala intsektu bektoreen aurka isolatzera bideratutako beste edozein berrikuntza edo hobekuntza.
 • Mahatsondo-mintegietako termoterapia bidezko tratamendu-ekipamenduen instalazioak.

 

Palanka-politika:

 • 1. palanka-politika, “Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren aurkako borroka”.

Osagaiak:

Eskualde-aukerak

Laguntzen intentsitatea

1. programa:

 • Lehendik dauden garbiketa- eta desinfekzio-zentroen kasuan. Inbertsio bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko intentsitatea inbertsioaren % 70 izango da, eta gutxienez % 40. Inbertsio bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 70.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko.
 • Garbiketa- eta desinfekzio-zentro berrien eraikuntza berriaren kasuan, inbertsio bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko intentsitatea inbertsioaren % 70 izango da, eta, gutxienez, % 40koa. Inbertsio bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 140.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko.

2. programa:

 • Inbertsioaren zenbatekoa eskatutako zenbatekoaren % 40 eta % 70 artekoa izan daiteke, onuradun-kopuruaren eta erabilgarri dagoen aurrekontuaren arabera.
 • Inbertsio bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 84.000 eurokoa izango da.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • 1. programa. Abereentzako garbiketa- eta desinfekzio-zentroen titular edo jabe diren pertsona fisiko edo juridikoak edo nortasun juridikorik gabeko erakundeak, baldin eta hobetzeko konpromisoa hartzen badute, edo garbiketa- eta desinfekzio-zentro berri bat eraikitzeko konpromisoa hartzen badute.
 • 2. programa: Landareen operadore profesionalen erregistroan (ROPVEG) inskribatutako operadore profesionalak, zuzenbide publiko nahiz pribatukoak.
 • 2. programa: Izurri hauek izan ditzakeen MVR ekoizleak: Xylella fastidiosa, Bursaphelenchus xilophilus, HLB edo zitrikoen greening edo Flavescencia dorada.
 • 2. programa: Honako leku hauetako bateko edo batzuetako MVR ekoizleak: a) Fruta-arbolen eta hasierako kategoriako mahatsondoen landare-ama soroak eta zitrikoen oinarriko landare-ama soroak. b) Fruta-arbolen eta hasierako kategoriako mahatsondoen landare-ama soroak (zitrikoak izan ezik), ziurtatua, CAC (Conformitas Agraria Communitatis) eta estandarra. c) Ziurtatutako kategorietako fruta-arbola eta mahatsondoen mintegiak, CAC eta estandarra. d) Espezie aromatikoen eta apaingarrien ugalketarako material-eremuak. e) Ugalketarako baso-materiala ekoizteko landare-ama soroak. f) Baso-mintegiak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.Q
 • Icon.Theme.H
 • Biosegurtasuna nekazaritzako elikagaien sektoreari dagokionez.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.