Autokontsumoari eta biltegiratzeari lotutako pizgarri-programak gauzatzeko laguntzak, energia berriztagarriko iturriekin - Balear Uharteak

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
462 egun falta dira

Autokontsumoari eta biltegiratzeari lotutako pizgarri-programak gauzatzeko laguntzak, energia berriztagarriko iturriekin - Balear Uharteak

Balear Uharteak Erakunde deitzailea: Energia Trantsizioko Kontseilaritza

Deialdiaren data

2021(e)ko irailak 20, astelehena

Mugaeguna

2023(e)ko abenduak 31, igandea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

10,5M €

Dirulaguntza

% 0 - % 65

Zuzeneko laguntza

0 - 4.100 € (Max. 4.100 €)

Deialdiaren ezaugarriak

Esparru-aukera

Ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable. "Ayuda otorgada a través de las comunidades autónomas"

Laburpena

Laguntza honen helburua da Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren helburuak betetzea energia berriztagarriak hedatzeari eta integratzeari dagokionez, bai eta energia berriztagarriko iturriekin biltegiratzeari dagokionez ere.

Parte hartzeko baldintzak:

 • 1. pizgarri-programaren azken hartzaileek talde hauetako batean dagoen EJSN baten barruan egin beharko dute beren jarduera: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R edo S.
 • 2. pizgarri-programaren azken hartzaileek A01 taldeari dagokion EJSN baten barruan edo B, C, D, E edo F taldeei dagokien EJSN baten barruan egin beharko dute beren jarduera.
 • 3. pizgarri-programaren azken hartzaileek aurreko bi kasuetan ezarritako taldeetako bati dagokion EJSN baten barruan egin beharko dute beren jarduera.

Deialdiaren babesean sustatzen diren jardueren helburuak eta xedeak eragina izan beharko dute Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoko lurraldearen energia-kontsumoan eta jasangarritasunean.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Laguntzaren xede diren jarduketa-motekin zerikusia duten ekipamendu eta materialetan inbertitzea
 • Obren eta/edo instalazioen exekuzio-kostuak.
 • Ekipamendu elektromekanikoak, hidraulikoak, kontrolekoak eta osagarriak.
 • Goi-tentsioko eta behe-tentsioko sistema elektriko orokorra.
 • Laguntzaren xede den proiektuak hornitutako instalazio kontsumitzaileen sorkuntza eta metatzea eta energia elektrikoa edo termikoa kudeatzeko, kontrolatzeko eta monitorizatzeko sistemak.
 • Baliabidea kokalekuan neurtzeko sistemak.
 • Obra zibilak.
 • Lehendik dauden instalazioak eraistearen kostua, baldin eta gutxienez % 70 prestatu bada berrerabiltzeko.
 • Proiektuak edo memoria teknikoak idazteko kostuak.
 • Zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 • Obraren segurtasun eta osasunaren koordinazioa.
 • Laguntza-eskaeraren kudeaketa-kostuak.

Palanka-politika:

 • 3. palanka-politika, "Trantsizio energetikoa, bidezkoa eta inklusiboa".

Osagaiak:

Laguntzen zenbatekoa

1, 2 eta 3 pizgarri-programetarako, laguntzak diruz lagun daitezkeen kostuen gaineko ehuneko baten arabera kalkulatuko dira laguntzak . 4 eta 5. pizgarri-programetarako, berriz, laguntzak zenbateko finko unitario edo «modulu» gisa emango dira diruz lagun daitezkeen kostuak partzialki estaliko dituztenak.

1. eta 2. pizgarri-programak

 • Autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa: 460 - 1.188 €/kWp (diruz lagun daitekeen kostuaren gaineko % 15 - 45)
 • Autokontsumorako instalazio eolikoa: 1.070 - 4.723 €/kW (diruz lagun daitekeen kostuaren gaineko % 20 - 50)
 • Autokontsumorako biltegiratzea gehitzea: 200 - 700 €/kWh (diruz lagun daitekeen kostuaren gaineko % 45 - 65)

3. pizgarri-programak

 • Lehendik dauden instalazioetan autokontsumorako biltegiratzea gehitzea: 200 - 700 €/kWh (diruz lagun daitekeen kostuaren gaineko % 45 - 65)

4. pizgarri-programak

Bizitegi-sektorea

 • Autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa: 300 - 600 €/kWp
 • Autokontsumorako instalazio eolikoa: 650 - 2.900 €/kW
 • Autokontsumorako biltegiratzea gehitzea: 140 - 490 €/kWh

Administrazio publikoak eta hirugarren sektorea

 • Autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa: 500 – 1.000 €/kWp
 • Autokontsumorako instalazio eolikoa: 1.150 – 4.100 €/kW 
 • Autokontsumorako biltegiratzea gehitzea: 140 - 490 €/kWh 

5. pizgarri-programak

 • Lehendik dauden instalazioetan autokontsumorako biltegiratzea gehitzea: 140 - 490 €/kWh 

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Autonomoak
 • Partikularrak
 • Herri-administrazioak
 • Energia- eta auzo-komunitateak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Enpresa-elkarteak
 • Jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisikoak.
 • Inolako jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoak.
 • Herri-administrazio bateko toki-erakundeak eta sektore publiko instituzionalekoak.
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta energiaren hiritar komunitateak.
 • Energia-zerbitzuetako enpresak edo programa bakoitzean sartzen diren sektoreetako establezimenduetan jarduketak egiten dituzten beste enpresa batzuk.
 • Jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona juridikoak eta enpresa-taldeak edo nortasun juridikoa duten edo ez duten pertsona fisikoak.
 • Jabeen erkidegoak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.G
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.I
 • Icon.Sector.J
 • Icon.Sector.K
 • Icon.Sector.L
 • Icon.Sector.M
 • Icon.Sector.N
 • Icon.Sector.O
 • Icon.Sector.P
 • Icon.Sector.Q
 • Icon.Sector.R
 • Icon.Sector.S
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Icon.Theme.G
 • Lehendik dauden autokontsumo berriztagarriko instalazioetan biltegiratze-instalazioak gehitzea.
 • Autokontsumorako azpiegitura fotovoltaiko eta eolikoen instalazioa.
 • Eguzki-teknologia termikoa, biomasa, geotermikoa, hidrotermikoa edo aerotermikoa instalatzea.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.