MOVES III- Extremadura

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak
462 egun falta dira

MOVES III- Extremadura

Errioxa Erakunde deitzailea: Errioxako Gobernua

Deialdiaren data

2021(e)ko urriak 12, asteartea

Mugaeguna

2023(e)ko abenduak 31, igandea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

2,1M €

Zuzeneko laguntza

700 € - 9.000 € (Max. 9.000 €)

Deialdiaren ezaugarriak

Esparru-aukera

MOVES III “Ayuda otorgada a través de las comunidades autónomas”

Laburpena

Ibilgailu elektrikoak erostea eta karga-azpiegiturak hedatzea.

Parte hartzeko baldintzak:

Salerosketako faktura-data eta matrikulazio-data 2021eko apirilaren 9a baino geroagokoa izan beharko da. Pertsona juridikoen kasuan izan ezik, honek eskaeraren erregistro-dataren ondorengoa izan beharko du.

Onuradunek Errioxako Autonomia Erkidegoko lurraldean bizi behar dute edo egoitza bertan izan behar dute.

Onuraduntzat hartuko dira, halaber, pertsona juridiko hauek guztiak:
- Egoitza fiskala Errioxako Autonomia Erkidegoan ez badute ere, beren jarduera bertan garatu edo Autonomia Erkidego honetan egoitza eta plantillaren zati bat dutenak; hori guztia, deialdia argitaratzen den egunetik kontatzen hasi eta gutxienez aurreko bi urtetan.
- Egoitza fiskala Errioxako Autonomia Erkidegoan ez badute ere, diruz lagun daitekeen inbertsio bat exekutatzen badute ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura ezartzeko programan azaldutakoarekin bat etorriz; baldin eta inbertsio horrek eragina badu energia-kontsumoan edo petrolioarekiko mendekotasunaren murrizketa erkidego horren lurraldearen barruan.

Estatuko laguntzen araubide aplikagarria:

Autonomoek minimis araudia errespetatu beharko dute: minimis laguntzen zenbateko osoa ezingo da 200.000 eurotik gorakoa izan hiru ekitaldi fiskaleko edozein alditan.

Pertsona fisikoentzako laguntzaren muga diruz lagundu daitekeen auto bat izango da.

Enpresa, jabeen erkidego eta toki-erakundeentzako muga 50 autokoa izango da.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Ibilgailu berriak zuzenean edo finantzaketa-eragiketen bidez eskuratzea leasing finantzario bidez edo «renting» errentamenduaren bidez, baldin eta Espainian lehen aldiz matrikulatuta badaude laguntzaren azken hartzailearen izenean, «renting» kasuetan izan ezik, horietan «renting» enpresaren izenean matrikulatuta egon ahal izango baita.
 • M1, N1, L3e, L4e eta L5e kategorietako ibilgailu elektrikoak eta erregai-piladunak erostea, lehen matrikulaziotik bederatzi hilabeteko antzinatasunarekin, eta horien titulartasuna talde fabrikatzailearen kontzesionario edo salmenta-puntu batek izan beharko du. (Erakusketa-ibilgailuak).
 • Bateria kargatzeko sistemak instalatzea ibilgailu elektrikoentzat. Diruz lagun daitezkeen kostutzat hartzen dira: proiektua, obra zibila, ingeniaritza- eta obra-zuzendaritzaren kostuak, karga-azpiegituraren kostua, edozein elementu elektriko instalatzea edo eguneratzea, banaketa-sarera konektatzeko lanak, atalkatze eta eraldaketa zentroak eta tentsio ertaineko harguneak, lurrak edo errepideak egokitzea, instalazio kostuak eta baimenen kostuak.

Palanka-politika:

 • 1. palanka-politika, “Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren aurkako borroka”.

Osagaiak:

Laguntzen zenbatekoa

1- Auto elektrikoak erosteko.

1.1- Pertsona juridikoa izanez gero:

Motorizazioa Kategoria km-ko autonomia Ibilgailuaren salmenta-prezioaren muga (€) Laguntza (€)
Txatarra bihurtu gabe Txatarra bihurtuz
ETE Enpresa handia ETE Enpresa handia
Erregai-pila M1                2.900                                         2.200   4.000   3.000  
PHEV, EREV, BEV 30 baino handiagoa edo berdina eta 90 baino txikiagoa 45.000 (53.000 8 edo 9 plazako BEV ibilgailuentzat) 1.700   1.600   2.300   2.200  
90 baino handiagoa edo berdina  2.900   2.200   4.000   3.000  
PHEV, EREV, BEV, erregai-pila N1 30 baino handiagoa edo berdina    3.600   2.900   5.000   4.000  
L6e   800           1.000  
L7e 1.200            1.500  
L3e, L7e, L5e, P>3kW-rekin 70 baino handiagoa edo berdina  10.000 750   700   950   900  

1.2- Gainerako kasuetan:

Motorizazioa Kategoria km-ko autonomia Ibilgailuaren salmenta-prezioaren muga (€) Laguntza (€)
Txatarra bihurtu gabe Txatarra bihurtuz
Erregai-pila M1 - - 4.500   7.000  
PHEV, EREV, BEV 30 baino handiagoa edo berdina eta 90 baino txikiagoa 45.000 (53.000 8 edo 9 plazako BEV ibilgailuentzat) 2.500   5.000  
90 baino handiagoa edo berdina 4.500   7.000  
PHEV, EREV, BEV, erregai-pila N1 30 baino handiagoa edo berdina - 7.000   9.000  
L6e   1.400   1.600  
L7e 1.800   2.000  
L3e, L7e, L5e, P>3kW-rekin 70 baino handiagoa edo berdina 10.000 1.100   1.300

Gainera, dirulaguntzari % 10 gehituko zaio kasu hauetan:

 • Desgaitasuna duten pertsona fisikoak.
 • 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako biztanleak.
 • Ibilgailua taxia edo Gidaridun Garraioko ibilgailuetarako (VTC) erabiltzen bada

Laguntzen gehikuntza horiek ezin dira metatu.

2- Kargatzeko azpiegiturak instalatzeko

 

Azken hartzaileak

Laguntza (diruz lagun daitekeen kostuaren %)

Kokapen orokorra

< 5.000 biztanleko udalerriak

Autonomoak, Partikularrak, Jabeen Erkidegoak eta jarduera ekonomikorik gabeko Administrazioa

% 70

% 80

Jarduera ekonomikoa duten enpresa eta erakunde publikoak, sarbide pribatuaren edo publikoaren karga eta P >= 50kW

% 35

(% 45 enpresa ertaina)

(% 55 enpresa txikia)

% 40

(% 50 enpresa ertaina)

(% 60 enpresa txikia)

Jarduera ekonomikoa duten enpresa eta erakunde publikoak, sarbide pribatuaren edo publikoaren karga eta P < 50kW

% 30

 

% 40

 

Inbertsioa:

Pizgarrien plana, karga-puntuak instalatzeko, ibilgailu elektrikoak eta erregai-pilak erosteko eta elektromugikortasuna, karga eta hidrogeno berdea berritzeko.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Energia- eta auzo-komunitateak
 • Herri-administrazioak
 • Autonomoak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Partikularrak
 • Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak
 • Jabeen erkidegoak.
 • Toki-erakundeak eta edozein administrazio publikotako sektore publiko instituzionala, jarduera ekonomikorik egiten ez badute.
 • Jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona fisikoak, merkatuan ondasunak eta/edo zerbitzuak eskaintzen dituztenak
 • Espainian eskaera aurkezteko unean baliozkotasunez eratutako pertsona juridikoak, eta nortasun juridikoa duten edo ez duten beste entitate batzuk, baldin eta haien identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) A, B, C, D, E, F, G, J, R, V edo W letrarekin hasten bada.
 • Adin nagusiko pertsona fisikoak, desgaitasun-kasuetan izan ezik, horiek adingabeak izan daitezke eta egoitza fiskala Espainian dutenak.
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.G
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.I
 • Icon.Sector.J
 • Icon.Sector.K
 • Icon.Sector.L
 • Icon.Sector.M
 • Icon.Sector.N
 • Icon.Sector.O
 • Icon.Sector.P
 • Icon.Sector.Q
 • Icon.Sector.R
 • Icon.Sector.S
 • Icon.Sector.T
 • Icon.Sector.U
 • Icon.Theme.I
 • Ibilgailu elektrikoa erostea.
 • Karga-azpiegituren instalazioa.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.