Bizitegi-birgaitzerako laguntza-programak (irekitzeko zain)

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak

Bizitegi-birgaitzerako laguntza-programak (irekitzeko zain)

Nazionala Erakunde deitzailea: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioa

Deialdiaren data

-

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

1.151M €

Zuzeneko laguntza

0 - 21,4K € (Max. 21,4K €)

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Oinarri-agindu honen helburua da bizitegiak birgaitzeko eta etxebizitza soziala eraikitzeko laguntza-programak arautzea, programa bakoitzaren ezaugarri nagusiak ezartzea eta autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melilla hiriei banatzea. Helburua da deialdiak haiek garatzea, eta programei dagozkien eskakizunak, hartzaileak, epeak eta zenbatekoak ezartzea dagozkien lurraldeetan.

 1. Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programa:

Programa honen helburua da birgaitze-obrak batera egitea batez ere bizitegi-erabilera duten eraikinetan eta etxebizitzetan –familia bakarreko etxebizitzak barne–, bai eta espazio publikoak urbanizatzea edo berrurbanizatzea ere aldez aurretik edozein tamainatako udalerrietan mugatutako Programatutako Birgaitzerako Bizitegi Ingurunea (Entorno Residencial de Rehabilitación Programada, ERRP) izeneko jarduketa-eremuen barruan.

 1. Birgaitze-bulegoei laguntzeko programa

Programa honen helburua da birgaitze-bulegoen zerbitzua ematea finantzatzea da, «leihatila bakarra» modukoa. Horrelako bulegoen helburua izango da energiaren birgaitze-proiektuak ezartzen lagunduko duten laguntzak eta zerbitzu-emateak koordinatzea, informatzea eta erraztea.

 1. Birgaitze-lanei eraikin mailan laguntzeko programa.

Programa honen helburua da batez ere bizitegi-erabilera duten eraikinetan energia-efizientziaren hobekuntza egiaztatua lortzen duten obrak edo jarduketak finantzatzea.

 1. Etxebizitzetako energia-efizientzia hobetzeko jarduketei laguntzeko programa.

Programa honen helburua da etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzeko jarduketak edo obrak finantzatzea, familia bakarrekoak edo familia anitzeko eraikinetakoak izan, batez beste energia primarioaren % 30 aurrezteko helburuarekin.

 1. Birgaitzea eta birgaitze-proiektuak idazteko lehendik dagoen eraikinaren liburua egiten laguntzeko programa.

Programa honen helburua da birgaitzerako lehendik dagoen eraikinaren liburuaren ezarpena eta orokortzea bultzatzea, hura emateagatiko ordainsari profesionalen gastuen zati bat estaltzen duen dirulaguntzaren bidez, bai eta eraikinen birgaitze integralerako proiektu teknikoak garatzea ere.

Parte hartzeko baldintzak:

Programa honen bidez finantzatzen diren jarduketek 2026ko ekainaren 30a baino lehen amaituta egon beharko dute.

Kontzeptu finantzagarriak:

Jarduketa finantzagarritzat honako hauek hartzen dira:

 1. Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programa.
  a) Batez ere bizitegi-erabilera duten eraikinak hobetzeko edo birgaitzeko jarduketak.
  b) ERRPk mugatutako eremuan ingurune fisikoa urbanizatzeko, berrurbanizatzeko edo hobetzeko jarduketak.

 2. Birgaitze-bulegoei laguntzeko programa
  a) Birgaitze-bulegoak ezartzea autonomia-erkidego bakoitzeko edo Ceuta eta Melilla hirietako lurralde-eremuan.

 3. Birgaitze-lanei eraikin mailan laguntzeko programa.
  a) Batez ere bizitegi-erabilera duten eraikinak hobetzeko edo birgaitzeko jarduketak.

 4. Etxebizitzetako energia-efizientzia hobetzeko jarduketei laguntzeko programa.
  a) Inguratzaile termikoaren eraikuntza-elementuak aldatzeko edo ordezteko jarduketak, horien ezaugarriak transmitantzia termikoaren eta airearekiko iragazkortasunaren muga-balioetara egokitzeko.

 5. Birgaitzea eta birgaitze-proiektuak idazteko lehendik dagoen eraikinaren liburua egiten laguntzeko programa.
  A) Eraikina berritzeko jarduketa-plan bat egitea hobekuntza-mailarik onena lortu ahal izateko.

Palanka-politika:

 • 1. Palanka-politika, “Hiri- eta landa-agenda, despopulazioaren aurkako borroka eta nekazaritzaren garapena”.

Osagaiak:

Eskualde-aukerak

Laguntzen intentsitatea

 1. Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programa.
  Dirulaguntza kostu diruz lagungarrien % 40-80 bitartekoa izango da, lortutako energia-aurrezkiaren arabera. Gehieneko zenbatekoa 21.400 eurokoa izango da etxebizitza bakoitzeko.
 1. Birgaitze-bulegoei laguntzeko programa
  Laguntzen zenbatekoa 800 eurora artekoa izango da birgaitutako etxebizitza bakoitzeko, dagokion autonomia-erkidegoan edo Ceuta eta Melilla hirian, 3. laguntza-programaren bidez.
 1. Birgaitze-lanei eraikin mailan laguntzeko programa.
  Dirulaguntza kostu diruz lagungarrien % 40-80 bitartekoa izango da, lortutako energia-aurrezkiaren arabera. Gehieneko zenbatekoa 18.800 eurokoa izango da etxebizitza bakoitzeko.
 1. Etxebizitzetako energia-efizientzia hobetzeko jarduketei laguntzeko programa.
  Jarduketaren gutxieneko kostua: 1.000 €
  Gehieneko zenbatekoa: jarduketaren % 40, 3.000 euroko mugarekin.
 1. Birgaitzea eta birgaitze-proiektuak idazteko lehendik dagoen eraikinaren liburua egiten laguntzeko programa.
  Familia bakarreko etxebizitzak eta 20 etxebizitza arteko familia anitzeko eraikinak: 4.000 euro gehi 700 euro etxebizitzako.
  20 etxebizitza baino gehiagoko familia anitzeko eraikinak: 12.000 euro gehi 300 euro etxebizitzako. Gehieneko zenbatekoa: 30.000 euro.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Herri-administrazioak
 • Partikularrak
 • Energia- eta auzo-komunitateak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak
 • 2. programa: Autonomia-erkidegoak eta Ceuta eta Melilla hiriak, toki-erakundeak edo beste ente edo organismo publiko nahiz pribatu batzuk.
 • 3., 4. eta 5. programa: Etxebizitzen jabeak edo gozamendunak
 • 3., 4. eta 5. programa: Jabeen erkidegoak.
 • 3., 4. eta 5. programa: Eraikinen enpresa errentariak edo kontzesiodunak.
 • Programa 3, 4 y 5: Las empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios.
 • 3., 4. eta 5. programa: Etxebizitza- edo eraikin-jabeek taldekatuta osatutako kooperatiba-sozietateak.
 • 1. programa: Programatutako Birgaitzerako Bizitegi Ingurunearen (Entorno Residencial de Rehabilitación Programada, ERRP) esparruan birgaitzea osorik exekutatzeko ardura hartzen dutenak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.F
 • Birgaitze-proiektuak idaztea.
 • Eraikinak eta auzoak birgaitzea.
 • Energia-efizientzia hobetzea etxebizitzetan.

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.