Autokontsumoari eta biltegiratzeari lotutako pizgarri-programak gauzatzeko laguntzak, energia berriztagarriko iturriekin - Valentzia

Deialdiaren data

2021(e)ko urriak 29, ostirala

Mugaeguna

2023(e)ko abenduak 31, igandea

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

58,9M €

Dirulaguntza

% 0 - % 65

Zuzeneko laguntza

0 - 4.100 € (Max. 4.100 €)

Deialdiaren ezaugarriak

Esparru-aukera

Ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable. "Ayuda otorgada a través de las comunidades autónomas"

Laburpena

Laguntza honen helburua da Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren helburuak betetzea energia berriztagarriak hedatzeari eta integratzeari dagokionez, bai eta energia berriztagarriko iturriekin biltegiratzeari dagokionez ere.

4. programa eskatzeko epea 2022-01-11n hasiko da. 

Parte hartzeko baldintzak:

 • 1. pizgarri-programaren azken hartzaileek talde hauetako batean dagoen EJSN baten barruan egin beharko dute beren jarduera: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R edo S.
 • 2. pizgarri-programaren azken hartzaileek A01 taldeari dagokion EJSN baten barruan edo B, C, D, E edo F taldeei dagokien EJSN baten barruan egin beharko dute beren jarduera.
 • 3. pizgarri-programaren azken hartzaileek aurreko bi kasuetan ezarritako taldeetako bati dagokion EJSN baten barruan egin beharko dute beren jarduera.

Laguntzaren xede den jarduketak Valentziako Erkidegoko lurraldean egon beharko du.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Laguntzaren xede diren jarduketa-motekin zerikusia duten ekipamendu eta materialetan inbertitzea
 • Obren eta/edo instalazioen exekuzio-kostuak.
 • Ekipamendu elektromekanikoak, hidraulikoak, kontrolekoak eta osagarriak.
 • Goi-tentsioko eta behe-tentsioko sistema elektriko orokorra.
 • Laguntzaren xede den proiektuak hornitutako instalazio kontsumitzaileen sorkuntza eta metatzea eta energia elektrikoa edo termikoa kudeatzeko, kontrolatzeko eta monitorizatzeko sistemak.
 • Baliabidea kokalekuan neurtzeko sistemak.
 • Obra zibilak.
 • Lehendik dauden instalazioak eraistearen kostua, baldin eta gutxienez % 70 prestatu bada berrerabiltzeko.
 • Proiektuak edo memoria teknikoak idazteko kostuak.
 • Zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
 • Obraren segurtasun eta osasunaren koordinazioa.
 • Laguntza-eskaeraren kudeaketa-kostuak.

Palanka-politika:

 • 3. palanka-politika, "Trantsizio energetikoa, bidezkoa eta inklusiboa".

Osagaiak:

Laguntzen zenbatekoa

1, 2 eta 3 pizgarri-programetarako, laguntzak diruz lagun daitezkeen kostuen gaineko ehuneko baten arabera kalkulatuko dira. 4, 5 eta 6. pizgarri-programetarako, berriz, laguntzak zenbateko finko unitario edo «modulu» gisa emango dira diruz lagun daitezkeen kostuak partzialki estaliko dituztenak.

1. eta 2. pizgarri-programak

 • Autokontsumo-instalazio fotovoltaikoa: 460 - 1.188 €/kWp (diruz lagun daitekeen kostuaren gaineko % 15-45eko laguntza)
 • Autokontsumo-instalazio fotovoltaikoa: 1.070-4.723 €/kW (diruz lagun daitekeen kostuaren gaineko % 20-50eko laguntza)
 • Autokontsumo-biltegiratzea gehitzea: 200-700 €/kWh (diruz lagun daitekeen kostuaren gaineko % 45-65eko laguntza)

3. pizgarri-programak

 • Autokontsumo-biltegiratzea lehendik dauden instalazioetan ezartzea: 200-700 €/kWh (diruz lagun daitekeen kostuaren gaineko % 45-65eko laguntza)

4. pizgarri-programak

Bizitegi-sektorea

 • Autokontsumo-instalazio fotovoltaikoa: 300-600 €/kWp
 • Autokontsumo-instalazio fotovoltaikoa: 650-2.900 €/kW
 • Autokontsumo-biltegiratzea gehitzea: 140-490 €/kWh

Administrazio publikoak eta hirugarren sektorea

 • Autokontsumo-instalazio fotovoltaikoa: 500-1.000 €/kWp
 • Autokontsumo-instalazio fotovoltaikoa: 1.150-4.100 €/kW 
 • Autokontsumo-biltegiratzea gehitzea: 140-490 €/kWh 

5. pizgarri-programak

 • Autokontsumo-biltegiratzea lehendik dauden instalazioetan ezartzea: 140-490 €/kWh 

6. pizgarri-programak

Bizitegi-sektorea

 • Instalazio aerotermikoak: 500 €/kW (3.000 €/etxebizitza)
 • Eguzki-instalazio termikoa: 450 - 900 €/kW (550 - 1.800 €/etxebizitza)
 • Biomasa: 250 €/kW (2.500-3.000 €/etxebizitza)
 • Instalazio geotermikoak edo hidrotermikoak: 1.600-2.250 €/kW (9.000 - 13.500 €/etxebizitza)

Jabetza publikoko etxebizitzak eta hirugarren sektorea

 • Instalazio aerotermikoak: 650 €/kW (3.900 €/etxebizitza)
 • Eguzki-instalazio termikoa: 650 - 950 €/kW (820 - 1.850 €/etxebizitza)
 • Biomasa: 350 €/kW (3.500-4.200 €/etxebizitza)
 • Instalazio geotermikoak edo hidrotermikoak: 1.700-2.250 €/kW (9.550 - 13.500 €/etxebizitza)

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak
 • Autonomoak
 • Partikularrak
 • Herri-administrazioak
 • Energia- eta auzo-komunitateak
 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Enpresa-elkarteak
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak.
 • Jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisikoak.
 • Inolako jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoak
 • Herri-administrazio bateko toki-erakundeak eta sektore publiko instituzionala
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta energiaren hiritar komunitateak
 • Energia-zerbitzuetako enpresak edo programa bakoitzean sartzen diren sektoreetako establezimenduetan jarduketak egiten dituzten beste enpresa batzuk.
 • Jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona juridikoak eta enpresa-taldeak edo nortasun juridikoa duten edo ez duten pertsona fisikoak.
 • Jabeen erkidegoak

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.A
 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.G
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.I
 • Icon.Sector.J
 • Icon.Sector.K
 • Icon.Sector.L
 • Icon.Sector.M
 • Icon.Sector.N
 • Icon.Sector.O
 • Icon.Sector.P
 • Icon.Sector.Q
 • Icon.Sector.R
 • Icon.Sector.S
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Icon.Theme.G
 • Autokontsumorako azpiegitura fotovoltaiko eta eolikoen instalazioa.
 • Lehendik dauden autokontsumo berriztagarriko instalazioetan biltegiratze-instalazioak gehitzea.
 • Eguzki-teknologia termikoa, biomasa, geotermikoa, hidrotermikoa edo aerotermikoa instalatzea.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.