Manufaktura-industriaren arloko berrikuntza- eta jasangarritasun-planei laguntzea.

Europarako berreskuratze-planerako aukera Laguntzak eta diru-laguntzak/Maileguak eta finantzaketa itzulgarria
Iraungia

Manufaktura-industriaren arloko berrikuntza- eta jasangarritasun-planei laguntzea.

Nazionala Erakunde deitzailea: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Deialdiaren data

2021(e)ko abuztuak 17, asteartea

Mugaeguna

2021(e)ko abuztuak 26, osteguna

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

94M €

Dirulaguntza

% 0 - % 50

Finantzaketa

% 0 - % 30

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Manufaktura-industriaren eremuan berrikuntza- eta jasangarritasun-planak norgehiagoka-araubidean gauzatzeko laguntzak ematea.

Parte hartzeko baldintzak:

Berrikuntza- eta jasangarritasun-plan batean sartutako proiektu bakoitzerako kontzeptu finantzagarrien gutxieneko aurrekontua 50.000 eurokoa izango da.

Erakunde bakoitzaren berrikuntza- eta jasangarritasun-planaren gutxieneko aurrekontua 150.000 eurokoa izango da.

Enpresak gutxienez 3 urteko epean industria-jarduera bat garatzea nahitaezkoa da. 

Enpresa batek industria-jarduera bat egiten duela uste da jarduera hau egiten badu:

 • Industria-eskalako ekoizpen-jarduerak, EJSN 2009ko C sekzioko 10. dibisiotik 32rakoak.
 • Industria-eskalako balorizazio-jarduerak, EJSN 2009ko 38.3x atalean sartutakoak.
 • Industria-ekoizpenaren osagarri diren jarduerak, hala nola ontziratzea, paketatzea, biltegiratzea, konpontzea.
 • Industriarako zerbitzuetako jarduerak: diseinu industriala (EJSN 71.12), saiakuntza eta analisi teknikoak (EJSN 71.20)...

Gainera, proiektuek manufaktura-industrian aplikatzeko eta lerro hauetako proiektu-tipologia batekoak izan behar dute: Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza lerroan, laguntza jaso ahal izango dute industria-ikerketako, garapen esperimentaleko eta antolamendu eta prozesuen arloko proiektuek. Jasangarritasunaren eta energia-efizientziaren berrikuntza-lerroan , ingurumena babesteko, energia aurrezteko neurriak edo energia berriztagarriak babesteko izaera berritzailea duten inbertsioei lagun dakieke.

Kontzeptu finantzagarriak:

 • Langileen kostuak.
 • Tresneriaren kostuak eta material inbentariagarria.
 • Kontratu bidezko ikerketa-kostuak, ezagutza teknikoak eta kanpoko iturrien lizentziak eskuratu edo lortutakoak.
 • Aparatuak eta produkzio-ekipamenduak.
 • Eraikuntza eta instalazioak.
 • Aktibo immaterialak.
 • Lotutako inbertsioekin zuzenean lotutako prozesuak diseinatzeko eta/edo berriro diseinatzeko beharrezkoak diren kanpo-lankidetzak.

Palanka-politika:

 • V. palanka-politika, “Industria-ehunaren eta ETEaren modernizazioa eta digitalizazioa; turismoa berreskuratzea eta Espainia ekintzaile bat bultzatzea”

Osagaiak:

Exekuzio-egutegia

Finantzatutako jarduketak eskaera aurkezten den egunaren biharamunetik hasi eta hogeita lau hilabeteko gehieneko epera arte gauzatu beharko dira, emakida ebazten den datatik kontatzen hasita.

Inbertsioa:

Lehiakortasuna eta Industria Jasangarritasuna Sustatzeko Programa.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Industria-jarduera bat egiten duten sozietateak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.M
 • Icon.Theme.D
 • Icon.Theme.E
 • Icon.Theme.F
 • Ekonomia zirkularra eta ekoberrikuntza balio-kateen hobekuntzan aplikatuta.
 • Deskarbonizazioa, energia-efizientzia, energia-iturri berriztagarri berriak eta isuri kutsatzaileen murrizketa.
 • Material eta produktu aurreratuak.
 • Berrikuntza kalitate- eta segurtasun-prozesuetan.
 • Material aurreratuak ekoizteko produkzio-prozesuaren berrikuntzak.

Los contenidos presentados en la plataforma tienen efectos meramente informativos e ilustrativos y están basados en datos extraídos de publicaciones oficiales y aportados por los usuarios, y no constituye ninguna forma de asesoramiento en materia de inversiones, legal, contable o tributaria, ni de otro tipo. Las entidades tomarán las medidas razonables que garanticen que toda información, obtenida de fuentes consideradas como fiables, es correcta. No obstante, no se puede garantizar la actualidad, corrección, integridad o calidad de la misma.

Las entidades quedarán libres o exentas de toda responsabilidad por los errores o daños causados por el uso o decisión que puedan adoptar los usuarios en base a cualquier información proporcionada, incluyendo aquella que sea incompleta o incorrecta.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.