Subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Laguntzak eta diru-laguntzak
Iraungia

Ikerketa, garapena eta berrikuntza (I+G+b) sustatzeko dirulaguntzak.

Errioxa Erakunde deitzailea: Errioxako Gobernua

Deialdiaren data

2021(e)ko abuztuak 2, astelehena

Mugaeguna

2021(e)ko abenduak 10, ostirala

Parte hartzeko modalitatea

 • Banakakoa

Deialdiaren tamaina

3,6M €

Dirulaguntza

% 0 - % 60

Deialdiaren ezaugarriak

Laburpena

Errioxako enpresen ikerketa, garapena eta berrikuntza teknologikoa sustatzeko dirulaguntzen kontzesioa, zuzeneko kontzesio-araubidean.

Parte hartzeko baldintzak:

Gutxieneko inbertsioa 20.000 eurokoa izango da proiektu bakoitzeko.

Eskatzaileek establezimendu operatiboa izan beharko dute Errioxako Autonomia Erkidegoan.

Dirulaguntza gauzatzeko eta justifikatzeko gehieneko epea 3 urtekoa da, etekinak emateko ebazpena jakinarazten denetik aurrera.

Kontzeptu finantzagarriak:

Honako hauek hartuko dira kostu finantzagarritzat:

 • Langile propioen kostuak.
 • Proiektuari modu esklusiboan eskainitako tresna eta laborategi-ekipamendu berrien kostua.
 • Beharrezkoak diren eta proiektuari esklusiboki eskainitako materialak, suntsikorrak izan ala ez.
 • Beharrezko kanpo-lankidetzak.
 • Zeharkako kostuak: proiektu edo jarduketaren gastu orokorren parte direnak baina beren izaeragatik zuzenean egotzi ezin direnak indibidualizatu ezin direlako.
 • Produktu, zerbitzu edo prozesu berria fabrikatzeko edo ekoizteko beharrezkoak diren elementu aktibo produktibo material eta immaterial berriak.

Helburu-kolektiboa/onuradunak:

 • Mikro ETEak
 • Enpresa txikiak
 • Enpresa ertainak
 • Enpresa handiak
 • Unibertsitateak eta ikerketa-zentroak
 • ETEak
 • Enpresa handiak
 • Unibertsitateak, ikerketa-erakundeak eta zentro teknologikoak eta/edo berrikuntzako eta teknologia-transferentziako zentroak.

Lehentasun tematikoak:

 • Icon.Sector.B
 • Icon.Sector.C
 • Icon.Sector.D
 • Icon.Sector.E
 • Icon.Sector.F
 • Icon.Sector.H
 • Icon.Sector.J
 • Icon.Sector.M
 • Icon.Sector.Q
 • Icon.Theme.A
 • Icon.Theme.F
 • Ikerketa eta Garapeneko proiektuak garatzea produktu, prozesu edo zerbitzu berriak garatzeko baliagarriak izan daitezkeen ezagutza eta gaitasun berriak eskuratzeko.
 • Berrikuntza Teknologikoko proiektuen garapena prozesuen eta antolamenduaren arloan.
 • Teknologo eta ikertzaileak baliatzea, eta aktibo produktibo berriak edo ikerketa-azpiegiturak eskuratzea.

Hasi saioa edukia ikusteko

Ikusi nahi duzun edukia erregistratutako erabiltzaileentzat soilik da.

Kontu bat edukitzea nahikoa da eduki guztietan sartzeko, eta doakoa da.

Doako sarbidea Kutxabank(r)en eskaintza da.