Bestelako informazioa

Azala: ¿Cómo solicitar tu KIT DIGITAL?

Varios de los integrantes del Gobierno que han adelantado la puesta en marcha del conocido como “Kit Digital”. Una ayuda para pymes de entre 10 y 49 trabajadores con el objetivo de fomentar su digitalización, consiguiendo así una mayor competitividad del tejido empresarial español.

Azala: Cronograma de las convocatorias (22-11-2021)

En el presente cronograma se pueden observar las convocatorias que han sido publicadas a lo largo del año y las que se espera que sean publicadas hasta el final del 2021.

Azala: Lehenengo ordainketa jasotzeko bete beharreko mugarriak eta helburuak

Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa onesteak baliabide ekonomiko asko ekarriko ditu Espainiara. 2026ra arte, gure herrialdeak 70.000 milioi euro inguru jasoko ditu inbertsioak egitea eta proiektuak garatzea sustatzeko. Hala ere, diru hori (Europako beste laguntza batzuk ez bezala) modu mailakatuan iritsiko da.

Azala: Urriaren amaierara arte, % 50etik gorako exekuzio-maila lortu da Berreskuratze Planean

Funtsen kargurako laguntzen bideratzean egindako aurrerapenaren gure aurreko eguneratzetik (irailaren hasieran), zenbait ekintza egin dira NextGeneration funtsen esparruan.

Azala: Deialdien kronograma

Kronograma honetan urtean zehar argitaratutako deialdiak eta 2021eko azken hiruhilekoan argitaratzea espero direnak ikus daitezke.

Azala: Eguneratzea sektoreen eta osagaien arabera irailaren 7an

Irailaren 7an, Espainiako erakunde publiko-pribatuei (bereziki ETEei) zuzendutako 22 deialdi garrantzitsu onetsi dira guztira, laguntza-formatu desberdinetan (dirulaguntzak eta finantzaketak), Espainiako Gobernuak Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren (aurrerantzean “MRR”) planaren esparruan landutako planean. Deialdi horiei esker, Berreskuratze Planaren pizgarriek orain arte onura gehien jaso dituzten sektore nazionalei buruzko aurretiazko ondorio batzuk atera daitezke.

Azala: Iraileko hurrengo deialdiak

Uda honetan murriztu da NGEU funtsekin finantzatutako laguntzen deialdiaren erritmoa, baina ez da gelditu. Aldi honetan, 8 deialdi argitaratu dira, hainbat eremu eta sektoretara bideratuak.

Datozen hilabeteetan deialdiak argitaratzeko erritmoa handitzea espero da; orain arte irailean hiru deialdi berri egingo direla jakin da.

Azala: Uztailera arte, aurrekontuaren heren bat bakarrik mobilizatu da MRRren transferentzietarako 2021erako

Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismotik (MRR) etorritako funtsak transferentzia-kontzeptuan inplementatzeak 2021eko ekitaldi honetan Espainian 21.541 milioi euro bideratzea aurreikusten du, Berreskuratze Plan nazionaleko 10 palanka-politiketatik 9tan zenbait inbertsio egiteko. Abuztuaren 6ra arte, funts horiek aplikatzeko deialdiak argitaratu dira, urte osorako aurreikusitako zenbatekoaren heren baten baliokideak. Horregatik, egokia da jakitea zein esparrutan konprometitu diren jada baliabide gehiago, eta zeinetan espero daitezkeen hurrengo laguntza-deialdiak.

Azala: Financiación para empresas tecnológicas en fase de crecimiento, Fond-ICO Next Tech

El Fond-ICO Next Tech es una iniciativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) (a través, de Axis, su gestora de capital riesgo) y la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que busca movilizar un total de 4.000 millones de euros.

Azala: Claves del “PERTE VEC” para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado

Este proyecto estratégico Incluye una serie de medidas para impulsar la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, en España, así como para crear una nueva movilidad, con una inversión total superior a los 24.000 millones de euros en 2021 – 2023.

Azala: Zein funts eta ekimenetara sar daitezke ETEak?

Enpresa txiki eta ertainek parte-hartze garrantzitsua izan dezakete Berreskuratze-planaren 30 osagaietako 17tan.

Azala: Zein baldintza izan behar ditu lagun daitekeen proiektu batek?

NGEU berreskuratze-funtsekin finantzatu ahal izateko proiektu edo ekimen bati eskatzen zaizkion eskakizunen artean dago haren Europako Batzordeak eta Espainiako berreskuratze-planak ezarritako lehentasunekin bat etortzea.

Azala: Proiektu batek hainbat deialditako laguntzak jaso ditzake?

Orokorrean ezin da proiektu bera finantzatu Europako beste funts batzuekin.

Azala: Berrikuntzaren erosketa publikoa

Espainian berrikuntzaren trakziorako funtsezko tresna bat da Berrikuntzaren erosketa publikoa (CPI), zeinari esker zenbait erakunde publikok, hala nola CDTik, berrikuntza-politikarako jardunbide egokiak garatu ahal izan dituzten, edo sektore pribatuarekiko lankidetza-ildo bat izan lezaketenak, sektore publikoak administrazioa modernizatzeko 4. palankan jasotako inbertsioetan egin beharko dituen prozesu asko digitalizatzeko.

Azala: Kapitaleko partaidetza

Estatuak zuzenean sartuko du zenbateko bat Funtsaren kargura onuradun den kapital sozialean, eta horrek deialdian zehaztuko diren hainbat eskakizun bete beharko ditu aldez aurretik. Estatua aterako da Estatuaren partaidetza itzultzean, aurreikusitako egutegi baten arabera. Hala ere, onuradunak noiznahi izan dezake Estatuak eskuratutako partaidetza berrerosteko aukera.

Azala: Nazioz gaindiko proiektuetan edo Europaren interes komuneko proiektu garrantzitsuetan (IPCEI) parte hartzea

IPCEI batek aukera ematen du sektore publikoaren finantzaketa maila nazionalean emateko industria-sektorearen hazkundean eta lehiakortasunean ekarpen garrantzitsua egiten duten eta Europar Batasunaren helburu estrategikoekin lerrokatuta dauden proiektuetarako. EBko bi estatu kidek egin behar dute, gutxienez, IPCEI bat, eta onuradunen baterako finantzaketa jaso behar du, enpresa pribatuak barne; halaber, zeharkako efektu positiboak zabaldu behar ditu EB osoan, eta asmo handikoa izan behar du ikerketari eta berrikuntzari dagokienez. 

Azala: Funts publiko-pribatuak

Funts publiko-pribatuak jarduera-segmentu jakin bat eginez bideratzen dira, eta onuradunek deialdietan ezarriko diren hainbat eskakizun bete behar dituzte. Tresna horren ezaugarri nagusia da langile publikoek eta pribatuek hitzarmen berean parte hartzen dutela enpresa baten koordinaziopean. Funtsak ekarpen publikoetatik eta kapital pribatutik abiatuta eratzen dira inbertsioak mugitzeko.

Azala: Dirulaguntzak

Oro har, dirulaguntza izango da administrazio publikoek pertsona publiko edo pribatuen alde egindako diru-emate oro, eskakizun hauek betetzen baditu:

  1. Entrega onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe egitea.
  2. Entrega helburu jakin bat betetzearen, proiektu bat gauzatzearen edo jarduera bat egitearen mende egotea.
  3. Finantzatutako proiektuaren edo egoeraren helburua izatea onura publikoko edo gizarte-intereseko jarduera bat sustatzea edo helburu publiko bat sustatzea.
Azala: Bermeak

Bermeak tresna baliagarriak dira: alde batetik, alderdi kontratugileek finantza-produktu edo -tasazio baten betebeharrak betetzen dituztela ziurtatzeko, eta, bestetik, finantzaketarako sarbidea baldintza onuragarriagoetan egiteko.

Azala: Finantzaketa

Maileguak tresna itzulgarriak dira, hau da, baldintza bat dute: onuradunak mozkinak emandako bolumen osoa itzuli behar du, behar bezala finkatutako epean, interes gisa emandako zenbateko gehigarri batekin batera. Mailegua itzultzeko egiturak gabealdi bat izan dezake, eta epe horretan onuradunak interesak (ez kapitala) baizik ez ditu ordainduko.

Azala: Lizitazioak

Lizitazio publikoak administrazio publikoek obra bat gauzatzeko edo hornidura edo zerbitzu bat hornitzeko kontratuak deitzeko erabiltzen dituzten prozedurak dira.

Azala: Autonomia Erkidegoen berreskuratze-planak

Espainiako Gobernuak Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientziako Plana egin ondoren, Erkidegoek beste horrenbeste egin zuten eremu autonomikoan, beren planak eginez.

Azala: 16. osagaia. Adimen Artifizialaren Estrategia Nazionala

Dentro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial están el situar a España como país puntero en relación a la excelencia científica y la innovación en IA de forma interdisciplinar; liderar a nivel mundial el desarrollo de herramientas, tecnologías y aplicaciones para la proyección y uso de la lengua española en la IA; promover la creación de empleo cualificado, impulsando la formación y educación, estimulando el talento español y atrayendo el talento global; e Incorporar la IA como factor de mejora de la productividad de la empresa española, de la eficacia en la Administración Pública, y como motor del crecimiento económico sostenible e inclusivo...