Zer informazio eman behar da proiektu bati buruz NGEUren laguntza jasotzeko?

Deialdi bakoitzean zehaztuko dira eman beharreko informazio-eskakizun espezifikoak. Hala ere, oro har, beharrezkoa izango da proiektuarekin lortu nahi diren helburuak, erronkak eta proiektuaren eremu zehatzean jarduteko beharrak identifikatzea, bai eta proiektu hori Europako eta Estatuko estrategien barruan sartzea ere.

Proposamenak proiektuaren deskribapena ere jaso behar du, eta, haren irismena eta espero diren emaitzak zehazteaz gain, zehaztu beharko du nola lagunduko duen klima-helburu nagusiak edo digitalizazioaren arlokoak lortzen. Halaber, exekuzio-kronograma bat gehitu behar da, proiektua egituratzen den une eta fase nagusiekin, aurrekontuarekin, aurreikusitako finantzaketa-egiturarekin eta proiektuaren finantza-bideragarritasunaren azterketarekin.

Informazioaren beste osagai garrantzitsu bat proiektutik espero diren onura eta inpaktuei buruzkoa da, kualitatiboki eta kuantitatiboki (balio erantsi gordinari egindako ekarpena, enpleguaren sorrera eta beste batzuk barne).

Artikulu hau "NGEU azaldua" atalari dagokio. Atal horretan, sakon aztertzen ditugu Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren ezaugarri nagusiak, interesdunek egiten dituzten ohiko galderei erantzuten diegu, eta Next Generation funtsei aplikatzekoa den araudia biltzen dugu. Atal horretan sartzeko, erabili esteka hau: NGEU azaldua

Artikulu hau "NGEU azaldua" atalari dagokio. Atal horretan sakon aztertu ditugu Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren ezaugarri nagusiak, interesdunek maiz egiten dituzten galderei erantzun diegu eta Next Generation funtsei aplikatu beharreko araudia bildu dugu. Atal horretan sartzeko, erabili esteka hau: NGEU azaldua