24. osagaia. Kultura-industriaren balioa handitzea

Osagai honen helburuen artean daude, besteak beste, kulturako langileen lan-baldintzak hobetzea eta kultura-sektoreko inbertsio pribatua sustatzea; bai eta kultura-arloko enpresa-sarearen hazkundea sustatzea ere, sektorearen garapena bultzatzeko, produktibitatea eta lehiakortasuna areagotuz; kultura-sektorearen sustapena eta internalizazioa bultzatzea; sektorearen egiturak eta azpiegiturak modernizatzea, mantentzea eta berregokitzea sustatzea; kulturaren eginkizuna bultzatzea; jasangarritasuna sustatzea; eta digitalizazioa sendotzea eta kultura-zerbitzu handiak bultzatzea.

  • I1: Kultura-industrien lehiakortasuna bultzatzea. 110,9 milioi. Administrazio exekutatzailea Kultura eta Kirol Ministerioa (KKM) izango da, eta autonomia-erkidegoek honako hauen bidez parte hartuko dute: laguntzak, lankidetza publiko-pribatua Espainiako Liburu Ganberen Federazioarekin, laguntzetarako AE-transferentzia hitzarmena, hitzarmenak, jabetza intelektualaren arloko administrazio-unitateen digitalizazio-tresnak eta arte eszenikoetako eta musikaletako profesionalentzako lanbide teknikoetan eta kultura-kudeaketan espezializatutako prestakuntza-programak.

  • I2: Kultura-dinamizazioa lurralde osoan. 141, 1 milioi. Administrazio exekutatzaileak KKM, Autonomia Erkidegoak eta Toki Erakundeak izango dira, laguntzetarako AE-Transferentzia hitzarmenaren, lurralde arteko hedapen-zirkuituak sustatzeko agente instituzionalekin egindako hitzarmenen eta inbertsioak exekutatzeko lizitazioen bidez (Espainiako kultura-ondarea kontserbatzeko, zaharberritzeko eta balioesteko neurriak, 2. lerroa: Tabakalera espazioa sorkuntza garaikideko laborategi bihurtzea; liburutegi publikoetarako liburu elektronikoen lizentziak erostea).

  • I3: Digitalizazioa eta kultura-zerbitzu handiak bultzatzea. 73,1 milioi. Administrazio exekutatzaileak Pradoko Museo Nazionala, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Espainiako Liburutegi Nazionala eta KKM izango dira honelakoen bidez: proiektuak garatzea; beka-deialdiak; tresna eta ekipamendu digitalak erostea; software-lizentziak eta garapen-enpresak kontratatzea; ondarezko bibliografia-funtsak digitalizatzea; kultura-ondarearen artxibo-sistemak, inbentarioak eta erregistroak –ikus-entzunezkoak barne– digitalizatzeko, haien ahalmena handitzeko eta elkarreragingarritasuna bermatzeko ondasunak eta zerbitzuak eskuratzea; sektore eszeniko eta musikalerako laguntza eta programa publikoak planifikatu, kudeatu eta ebaluatzeko sistema integral digital baten lizitazioa; INAEMeko dokumentazio-, artxibo- eta ondasun-zerbitzuak digitalizatzeko eta katalogatzeko lizitazioa, bai eta Erakundearen egitura eta azpiegitura eszeniko eta musikalen modernizazio digitala ere.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Guztira 2021 2022 2023
O24.I1 Kultura-industrien lehiakortasuna bultzatzea           111               57               41               13  
O24.I2 Kultura-dinamizazioa lurralde osoan           141               37               88               16  
O24.I3 Digitalizazioa eta Kultura-zerbitzu handiak bultzatzea             73               29               22               22  
  Guztira           325             123             151               51  

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak