22. osagaia. Zaintzaren ekonomiarako eta gizarteratzeko politikak indartzeko txoke-plana

Osagai honen helburua da gizarte-zerbitzu guztiak modernizatzea eta indartzea, arreta berezia jarriz iraupen luzeko zaintza-ereduari eta berrikuntza eta Pertsonarengan oinarritutako arreta-eredua sustatuz.

  • I1: Iraupen luzeko laguntza eta zaintzen plana: desinstituzionalizazioa, ekipamenduak eta teknologia. 1.480,7 milioi. Administrazio exekutatzaileak izango dira Gizarte Eskubideen eta Agenda 2030en Ministerioa, Autonomia Erkidegoak eta Toki Erakundeak. Ebaluazioak eta analisiak egiteko inbertsioak; zabalkunde- eta sentsibilizazio-kanpainak; egoitza-zentroak eta eguneko zentro berritzaileak eraikitzea eta birmoldatzea eta bertako ekipamendua eskuratzea; era iraupen luzeko zainketetarako teknologian inbertitzea.

  • I2: Gizarte Zerbitzuen Modernizazio Plana: Eraldaketa teknologikoa, berrikuntza, prestakuntza eta haurrentzako arreta indartzea. 603 milioi. Administrazio exekutatzaileak MDSA30, Berdintasun Ministerioa, Autonomia Erkidegoak eta Toki Erakundeak izango dira. Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioaren eta Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren lankidetza ere izango da. Autonomia Erkidegoek exekutatuko dituzte gizarte-zerbitzuen digitalizazio eta hobekuntza teknologikorako eta haur eta nerabeentzako arreta hobetzeko proiektu pilotuak eta hobekuntzakoak. MDSA30ek autonomia-erkidegoek aurkeztutako inbertsio-proiektu zehatzen artean banatuko ditu funts erabilgarriak, helburu horiek lortzen laguntzen dutela eta lurralde-banaketa egokia bermatzen dutela ziurtatuz. Ondoren, Ministerioak monitorizatuko ditu proiektuak, eta haien ondorioak ebaluatuko dira. Inbertsioaren zati bat hirugarren sektorearen modernizazio teknologikorako gordeko da. Tresna teknologikoen garapenarekin zerikusia duten inbertsioak MDSA30ek eta Berdintasun Ministerioak inplementatuko dituzte, beren eskumenen arabera. Prestakuntza Planari dagokionez, MDSA30ek koordinatuko du, MEFP eta MITESekin. Horien ezarpena autonomia-erkidegoekin lankidetzan egingo da.

  • I3: España País Accesible Plana. 96,1 milioi. Administrazio exekutatzailea MDSA30, Autonomia Erkidegoak eta Toki Erakundeak izango dira. Funtsa Administrazioaren eskumenen arabera banatuko litzateke, honako hauekin lotutako inbertsioetarako: espazio fisikoak egokitzea, material eskuragarriak prestatzea, ingurune digitalak eta webguneak egokitzea, sentsibilizazio-kanpainak eta I+G+b eta teknologiako gastuak.

  • I4: Espainia Planak indarkeria matxistaren aurka babesten zaitu. 120,2 milioi. Administrazio exekutatzaileak administrazio publikoak izango dira, maila desberdinetan. Inbertsioa kontratuen lizitazioen, dirulaguntzen eta autonomia-erkidegoei egindako transferentzien bidez gauzatuko da.

  • I5: Asilo-eskatzaileen harrera-sistemaren ahalmena eta efizientzia handitzea. 190 milioi. Administrazio exekutatzailea Gizarteratzeko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioen Ministerioa izango da, eta asiloaren edo nazioarteko babeserako modu subsidiarioen eskatzaile eta onuradunentzat izango da.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Guztira 2021 2022 2023
O22.I1 Iraupen luzeko laguntza eta zaintzen plana: desinstituzionalizazioa, ekipamenduak eta teknologia.        1.481             530             741   209  
O22.I2 Gizarte Zerbitzuen Modernizazio Plana: Haurrentzako arretaren eraldaketa teknologikoa, berrikuntza, prestakuntza eta laguntza indartzea.           603             342             261    
O22.I3 España País Accesible Plana             96               38               58    
O22.I4 Espainia Planak indarkeria matxistaren aurka babesten zaitu           120               48               72    
O22.I5 Asilo-eskatzaileen harrera-sistemaren gaitasuna eta efizientzia handitzea           190               41               58   91  
  Guztira        2.490          1.000          1.190   300  

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak