20. osagaia. Lanbide Heziketa sustatzeko plan estrategikoa

Plan estrategiko honen helburua da lanbide-heziketako sistema eraldatzea eta modernizatzea, ezagutzan oinarritutako eredu ekonomiko berri bat egituratzeko ardatzetako bat izan dadin, ekoizpen-sektoreen etengabeko eraldaketei erantzuteko, langileen enplegagarritasunari eusteko eta, hedaduraz, enpresen produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzeko gai izan dadin.

  • I1: Lanbide-kualifikazioekin lotutako biztanleria aktiboaren Reskilling eta upskilling. 1.220,3 milioi. Administrazio exekutatzaileak Hezkuntza eta Lanbide Heziketaren Ministerioa eta Autonomia Erkidegoak izango dira. Korrespondentzia Aniztunen Analisiaren bidez, prozeduratik eratorritako jarduketetarako kredituak banatuko zaizkie autonomia-erkidegoei, eta MEFPk kudeaketa-lurraldean exekutatuko ditu. MEFP, Autonomia Erkidegoak eta Toki Erakundeak, MEFPen zuzeneko kudeaketa-deialdiaren bidez. Gizarte-solaskideen laguntza ere behar da.

  • I2: Lanbide Heziketaren eraldaketa digitala. 256,1 milioi. Administrazio exekutatzailea MEFP izango da, Autonomia Erkidegoekin lankidetzan. Irakasleen prestakuntza digitalean eta berdean egindako inbertsioetarako, gelak espazio teknologiko bihurtzeko eta ekintzailetzako gelak sortzeko, MEFPk funtsak transferituko dizkie autonomia-erkidegoei Ministroen Kontseiluaren akordio bidez; funts horien banaketa eta modulu aplikagarriak Erkidego horiekin adostu dira. Era berean, bikaintasun-zentroen sare bat sortuko da MEFPren zuzeneko kudeaketaren bidez, norgehiagoka-erregimeneko deialdien bidez.

  • I3: Lanbide Heziketaren berrikuntza eta nazioartekotzea. 599 milioi. Administrazio exekutatzailea MEFPa izango da, autonomia-erkidegoekin lankidetzan, LHko plazen eskaintza birdimentsionatzeko eta erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak bi hizkuntzetara eraldatzeko. Berrikuntza-proiektuen deialdiaren kudeaketa zuzena eta ezagutzaren transferentzia MEFPk egingo du. Ministroen Kontseiluaren erabaki bidez autonomia-erkidegoei banatuko zaizkie eskaintza birdimentsionatzeko kredituak, 56.250 euroko gutxi gorabeherako moduluarekin sortutako talde bakoitzeko (talde-eskaintza gehienez ere 30 ikaslerentzat). Modulu alternatibo bat sartu da, 1.875 eurokoa ikasle bakoitzeko, urrutiko eskaintzetarako eta eskaintza modularretarako. Era berean, bi hizkuntzetan eskainitako zikloak sortzeko edo eraldatzeko berariazko osagaiak sartu dira. Berrikuntzako eta ezagutzaren transferentziako proiektuei dagokienez, proiektuen norgehiagoka-erregimeneko deialdiaren bidez egingo da, eta diruz lagundutako proiektu bakoitzeko 120.000 euroko kostu estimatua izango du.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Guztira 2021 2022 2023
O20.I1 Lanbide-kualifikazioekin lotutako biztanleria aktiboaren Reskilling eta upskilling.        1.220             281             472             468  
O20.I2 Lanbide Heziketaren eraldaketa digitala           256               69               94               94  
O20.I3 Lanbide Heziketaren Berrikuntza eta nazioartekotzea           599             180             210             210  
  Guztira        2.075             529             775             771  

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak