18. osagaia. Estatuko Osasun Sistemaren gaitasunak berritzea eta zabaltzea

Osagai honen helburua da Espainiako Osasun Sisteman detektatutako ahultasun estrukturalak zuzentzea eta identifikatutako erronketara eta lehietara egokitzea. Zehazki, osasun-eredu sendoagoa, malguagoa eta erresilienteagoa lortu nahi da; osasun publikoa Ongizateko Estatuaren funtsezko zutabe gisa sendotzen duen eredua, baina baita ere Espainiako gizarte-garapenaren aitzindaria izango dena.

  • I1: Osasun Sistema Nazionalean goi-teknologiako ekipamenduetan inbertitzeko plana. 792,1 milioi. Administrazio exekutatzailea Osasun Ministerioa eta Autonomia Erkidegoa izango da, goi-teknologiako ekipamendu medikoak erosiz. Baliabideak Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluan banatuko dira, eta ekipamenduak erosketa zentralizatuko mekanismo baten bidez eskuratuko dira.

  • I2: Osasunaren prebentzioa eta sustapena indartzeko ekintzak. 62 milioi. Administrazio exekutatzaileak Osasun Ministerioa eta Autonomia Erkidegoa izango dira. Tabakoaren eta alkoholaren aurkako kontzientziazio- eta sentsibilizazio-kanpainak, bai eta osasun mentala sustatzekoak ere, nazio-mailako irismena izango dute, eta haien kudeaketa eta lizitazio publikoa Osasun Ministerioari egokituko zaio. Osasun mentaleko ikerketa-sariak Osasun Ministeriok deituko ditu. Tabakoaren mendekotasuna gainditzeko tratamenduen erosketa Osasun Ministerioak egingo du, erosketa zentralizatu bidez. Tratamenduak autonomia-erkidegoen eskura jarriko ditu, Lurralde Arteko Kontseiluan adostutako banaketaren bidez. Antibiotikoen erabilerari buruzko ekintzak Sendagaiaren Espainiako Agentziak egingo ditu, lizitazio publikoaren bidez, ikerketa-deialdien bidez eta prestakuntza-ekintzen bidez, hurrenez hurren. Hiri Osasungarrien Sarean sartuta dauden toki-erakundeei dirulaguntzak Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioarekin sinatutako lankidetza-hitzarmen baten bidez egituratuko dira. Hitzarmen hori Espainiako Hiri Osasungarrien Sareko kideei banatzeaz arduratuko da, irizpide objektibo eta ekitatiboen arabera. GKEei eta ikertzaileei mendetasunen arloko dirulaguntzak Osasun Ministerioak kudeatuko ditu. Minbizia prebenitzeko kanpainak egiteko kostuak finantzatzeko funtsak, besteak beste, minbiziaren aurkako Europako Kodea eta minbiziaren populazioaren baheketa-kanpainak (zerbixa eta kolon) autonomia-erkidegoetan zabaltzea barne, autonomia-erkidegoetara transferituko dira Lurralde Arteko Kontseiluaren bidez.

  • I3: Osasun-krisien aurrean erantzuteko gaitasunak handitzea. 80,9 milioi. Administrazio exekutatzailea OM eta Autonomia Erkidegoak izango da lizitazio publikoen bidez. SNSren jarduera ebaluatuz gero, Lurralde Arteko Kontseiluak talde aditu bat izendatuko du, ebaluazioa zuzentzeaz, metodologia diseinatzeaz eta lan-planaz arduratuko dena. Agentzia independente batek laguntza operatiboa emango du. Inbertsioak adituen ordainsarien kostua estaliko du, eta agentzia independente batekin lankidetza-hitzarmen bat finantzatuko du landa-lanak egiteko eta euskarri teknikoa emateko.

  • I4: Osasun-profesionalen prestakuntza eta ezagutza partekatzeko baliabideak. 13,1 milioi. Administrazio exekutatzailea OM izango da lizitazio publikoen bidez.

  • I5: Farmazia-produktuen kontsumoa arrazionalizatzeko eta jasangarritasuna sustatzeko plana. 20,8 milioi. Administrazio exekutatzailea OM izango da lizitazio publikoen bidez.

  • I6: Data lake Sanitarioa. 100 milioi. Administrazio exekutatzailea MINECO izango da, OMk, autonomia-erkidegoek eta beste erakunde publiko eta pribatuek partekatutako osasun-datuen biltegi zentralizatua sortzeko lizitazio publikoen bidez.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Total 2021 2022 2023
O18.I1 Osasun Sistema Nazionalean goi-teknologiako ekipamenduetan inbertitzeko plana            792             400             392    
O18.I2 Osasunaren prebentzioa eta sustapena indartzeko ekintzak             62               21               24               17  
O18.I3 Osasun-krisien aurrean erantzuteko gaitasunak handitzea             81               20               36               25  
O18.I4 Osasun-arloko profesionalen prestakuntza eta ezagutza partekatzeko baliabideak             13                 4                 5                 4  
O18.I5 Farmazia-produktuen kontsumoa arrazionalizatzeko eta jasangarritasuna sustatzeko plana             21                 6                 8                 8  
O18.I6 Data lake Sanitarioa           100                 35               65  
  Guztira        1.069             451             499             119  

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak