15. osagaia. Konektagarritasun digitala, zibersegurtasuna bultzatzea eta 5G hedatzea

Osagai hori zeharkakoa da, eta bertan Berreskuratze eta Erresentzia Mekanismoaren kargura egingo diren Espainiako konektagarritasun digitalari eta 5G-ri buruzko erreforma eta inbertsio guztiak biltzen dira. Konektagarritasunari dagokionez, merkatu-akatsak konpondu nahi dira sare finko ultra-azkarren estaldura 100 Mbps/s-ra baino gehiagora eramatean lurralde osoan eta, bereziki, landa-eremuetan, erronka demografikoa konpontzen lagunduz; zibersegurtasunaren ikuspegitik, erronka nagusia da digitalizazio-prozesuak eta hiperkonektagarritasunak, bereziki, 5G teknologiaren ezarpenari lotuta, eraldaketa sozioekonomikoa eragin dezaten, produktibitateari eta enpleguari dagokienez; eta Espainian 5G teknologia bultzatzeak modu erabakigarrian lagunduko du Espainiako gizartea, ekonomia, zerbitzuak, harremanak, baita ohitura sozialak eta egunerokoak ere eraldatzen

  • I1: Lurralde-egituraketa bultzatzea sare-hedapenaren bidez: Banda zabal ultra-azkarraren hedapena. 812 milioi. Administrazio exekutatzailea MINECO izango da, 2021-2023 aldirako proiektuen deialdietan oinarritutako jarduketa-esparru baten bidez; helburua da % 100eko populazio-estaldura lortzea 100 Mbps-eko abiaduran, norgehiagoka-prozesu baten bidez, neutraltasun teknologikoa eta merkatuko lehia-mekanismoei eustea eta operadore guztiek zabaldutako azpiegiturarako sarbidea izatea bermatzeko. Esku hartu beharreko zonak egokituko dira zona zuriaren eta zona grisaren definizioetara, banda zabalaren hedapenari aplikatutako laguntza-esparruaren barruan, eta landa-eremuak zein hiri-ingurunean estaldurarik ez duten uharteak hartuko dira kontuan. % 80 arteko kofinantzaketa-tasak dituzten laguntzen deialdi lehiakorrak, jada indarrean dauden antzeko programak hedatuz edo zabalduz.

  • I2: Konektagarritasuna indartzea erreferentzia-zentroetan, motor sozioekonomikoetan eta digitalizazio sektorialaren trakzio-proiektuetan. 480 milioi. Administrazio exekutatzailea MINECO izango da. Funtsak nazioz azpiko mailetara bideratzeko, autonomia-erkidegoekin eta Toki erakundeekin lankidetzan jardungo da, Administrazio zentralaren eta Administrazioaren gainerako mailen artean dauden lankidetza-tresnak erabiliz.

  • I3: ETE eta kolektibo zaurgarrientzako konektagarritasun-bonuak. 80 milioi. Administrazio exekutatzailea MINECO izango da zuzeneko laguntzen bidez: 30 milioi kolektibo zaurgarrien bonuetarako eta 50 milioi ETEetako bonuetarako (% 75 enpresa txikietarako, hau da, 20 langile edo 10 linea kontratatu baino gutxiago dituztenentzat, eta % 25 enpresa ertainetarako 8.000 euroko bonuetarako, hau da, 20 langiletik gorakoentzat edo 20 linea kontratatu baino gehiago dituztenentzat).

  • I4: Azpiegituren berrikuntza eta jasangarritasuna. 80 milioi. Administrazio exekutatzailea MINECO izango da, 80 milioi euroko laguntzen bidez, bizilagunen erkidegoentzat eta telekomunikazioetako instalatzaileentzat % 50eko kofinantzaketa-maila estimatuarekin. Autonomia-erkidegoekin eta udalekin koordinatuta eta lankidetzan, aurretiko lankidetza-esparru bat (hitzarmena edo beste bat) ezarriz, oinarrien agindu bat garatuko da eraikinetako telekomunikazioetarako azpiegituren egokitzapena eta eguneratzea optimizatzeko.

  • I5: Mugaz gaindiko azpiegitura digitalen hedapena. 500 milioi. Administrazio exekutatzailea MINECO izango da, Europar Batasuneko Connecting Europe Facility 2 (CEF2) laguntzekin koordinatuta. Mugaz gaindiko azpiegitura digitalen konektagarritasuna hobetzeari buruzko jarduketarako deialdi osagarriak eta bateragarriak egingo dira, CEF2 Digitaleko datu-azpiegituren eta urpeko kableen arteko konexioetarako. Mugaz Gaindiko Azpiegitura Digitalen herrialde anitzeko proiektuen parte-hartzeari dagokionez, cloud-eko herrialde anitzeko proiektuaren kasuan, Important Projects of Common European Interest proiektu bat bultzatuko da hura eratzeko, eta Espainia, Frantzia, Italia, Alemania, Belgika, Hungaria, Letonia, Luxenburgo, Herbehereak, Polonia eta Eslovenia ezartzeko lanean ari dira jada. Espainiak IPCEIn duen parte-hartzearen irismena identifikatuko du Interes Adierazpenen dei baten bidez, eta dagoeneko interes handia erakutsi du cloud-azpiegiturak integratzeko komunikazio kuantikoekin eta 5Grako ertz-zerbitzu aurreratuekin. IPCEI horiek azkenean eratzen ez badira, gai horietan I+G+b deialdi nazionalak bultzatuko dira. Mikroprozesatzaileen IPCEI proiektua prestaketa-fasean dago, eta Industria Ministerioak gidatzen du Espainian. Mugaz gaindiko azpiegitura digitaleko I+G+b proiektu gehiagotan jarduteko, sateliteen eremuan, COMen erregelamendu-proposamenak tresna identifika dezan zain gaude, baina Joint Undertaking bat edo antzekoa izatea espero da. I+G+b proiektu nazionalen deialdiak egingo dira satelite bidezko sistemetan oinarritutako komunikazio kuantikoetan beharrezkoak diren gaitasunak prestatzeko.

  • I6: 5Gren hedapena: sareak, aldaketa teknologikoa eta berrikuntza. 1.405 milioi. Administrazio exekutatzailea MINECO izango da. 5G estalduraren hedapena osatzeko jarduketak egingo dituzte operadoreek, eragiketa-maiztasunak ematean hartu ahal izan diren estaldura-konpromisoetatik harago, urteko laguntza-deialdien edo bestelako tresnen bidez.

  • I7: Zibersegurtasuna: Herritarren, ETEen eta profesionalen gaitasunak indartzea; eta sektoreko ekosistema bultzatzea. 524 milioi. Administrazio exekutatzailea Zibersegurtasuneko Institutu Nazionala izango da, lizitazioen, hitzarmenen eta laguntza-programaren bidez, herritarren eta enpresen zibersegurtasun-gaitasunak indartzeko, kontzientziazio-neurriak barne, bai eta zibersegurtasun-industria sustatzeko ere.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Guztira 2021 2022 2023
O15.I1 Lurralde-egituraketa bultzatzea sare-hedapenaren bidez: Banda zabal ultra-azkarraren hedapena           812             300             256             256  
O15.I2 Konektagarritasuna indartzea erreferentzia-zentroetan, motor sozioekonomikoetan eta digitalizazio sektorialaren trakzio-proiektuetan            480             175             150             155  
O15.I3 ETE eta kolektibo zaurgarrientzako konektagarritasun-bonuak             80               30               40               10  
O15.I4 Azpiegituren berrikuntza eta jasangarritasuna             80               20               40               20  
O15.I5 Mugaz gaindiko azpiegitura digitalen hedapena            500               50             250             200  
O15.I6 5Gren hedapena: sareak, aldaketa teknologikoa eta berrikuntza         1.405             235             600             570  
O15.I7 Zibersegurtasuna: Herritarren, ETEen eta profesionalen gaitasunak indartzea; eta sektoreko ekosistema bultzatzea           524             210             183             132  
  Guztira        3.881          1.020          1.519          1.343  

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak