8. osagaia. Azpiegitura elektrikoak, sare adimendunen sustapena eta malgutasuna eta biltegiratzea hedatzea

Osagai honen helburuetako bat da energia-sistema malguagoa, deszentralizatuagoa eta dinamikoagoa garatzea, sorkuntza berriztagarri berria modu efiziente eta seguruan xurgatzeko gai dena; negozio-eredu berritzaile berriak garatzea; eta sistema elektrikoan eragile berriek parte hartzea, eta araudi-esparru arinagoa eta behar berrietara egokitzeko gai dena sandbox arautzaileen bidez.

  • I1: Energia-biltegiratzearen hedapena. 684 milioi. Administrazio exekutatzailea Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa izango da, Energia Berriztagarrien Zentro Nazionalarekin lankidetzan, eta autonomia-erkidegoekin lankidetzan arituko da, bai arlo horretako lehentasunezko proiektuak identifikatzeko, bai deialdiak kudeatzeko. 684 milioi zuzeneko inbertsio moduan, funts publikoen ekarpenak eta laguntza ez-itzulgarrien mekanismoak.

  • I2: Sareen digitalizazioa. 525 milioi. Administrazio exekutatzailea MITECO eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala izango dira, banaketa-sareetarako digitalizazio-inbertsioa bizkortzen lagunduko duena, energia berriztagarriek gero eta presentzia handiagoa izango duten egoera aldakorrera egokitzeko; horrek arazo tekniko batzuk ekarriko baititu sistemaren kudeaketaren ikuspegitik.

  • I3: Negozio-eredu berriak energia-trantsizioan. 156 milioi. Administrazio exekutatzailea Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa eta Autonomia Erkidegoak izango dira, aktibo teknologikoetan, azpiegitura fisikoetan, aktibo ukiezinetan (I+D sandbox-en testuinguruan) eta giza baliabideetan (gaikuntza) inbertituz. Inbertsioen zati bat autonomia-erkidegoen bidez bideratuko da.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Guztira 2021 2022 2023
O8.I1 Energia-biltegiratzearen hedapena 684 107 289 288
O8.I2 Sareen digitalizazioa 525 227 148 150
O8.I3 Negozio-eredu berriak energia-trantsizioan  156 33 62 61
  Guztira 1.365 367 499 499

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak