Zer dira intereseko adierazpenak?

Interes-adierazpenak (MDI gaztelaniazko sigletan) gastua kudeatzen duten zentroek (kasu honetan, Ministerioek) egindako eskaerak dira, Europako berreskuratze-funtsekin (Next Generation) finantzatzeko proiektu interesgarrienak identifikatzeko helburuarekin Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (PRTR) esparruan, España Puede Plan gisa ere izendatua.

Ildo horretan, interes-adierazpenak kontsulta publikoak dira, ez-lotesleak, eta ez dute baldintzatzen gerora berreskuratze-funtsak finantzatzeko aukera. Horren helburua da erakunde exekutatzaileei laguntzea potentziala duten proiektuei buruzko informazioa biltzen, PRTRren esparruan prestatzen diren tresnen, laguntza-lerroen edo bestelako mekanismoen diseinua optimizatzeko. Horrek erraztu egiten du proiektu posibleen mapa osoa egitea, proiektuen helburuak, baldintzak, sustatzeko interesa duten enpresak eta haien inpaktuak.

Oro har, MDIek fase hauek izaten dituzte:

  1. Gai jakin bati buruzko Interes Adierazpenaren iragarkiaren argitalpena, PRTReko 10 palanka-politikaren batekin lerrokatuta, helburu estrategikoei laguntzeko

  2. Enpresa eta erakunde interesdunek iragarkiari erantzun diezaiokete, beren MDI aurkeztuta iragarkian bertan ezarritako epean eta informazio-edukien inprimakiaren edo egituraren arabera. Horrela, zehaztu beharreko informazioaren artean honako hauek sartzen dira: proiektuaren deskribapena eta helburuak, sustatzaileak, aurrekontu estimatua, balizko lankidetza publiko-pribatua, aurreikusitako finantzaketa-egitura (kofinantzaketaren ehunekoa), inpaktu estimatuak eta bestea.

  3. Gobernuak aurkeztutako MDIak aztertzen ditu, laguntza-tresnak eta -mekanismoak MDI horietan jasotako proiektu potentzialen ezaugarrietara egokitzeko.

  4. Ondoren, erakunde exekutatzaileek izaera publikoko erakundeei eta enpresei zuzendutako laguntzen eta dirulaguntzen deialdiak argitaratzen dituzte, gai jakin batzuen inguruko ekimenak eta proiektuak garatzeko, deialdi bakoitzaren oinarrietan jasotako baldintzen arabera.

  5. Azkenik, interesa duten administrazioek, erakundeek eta enpresek deialdi horietan parte hartu ahal izango dute, eta finantza-laguntza jaso ahal izango dute (deialdian ezarritako modalitatean), aurkeztutako proiektua onesten bada.

Interes-adierazpenen iragarkiak kontsultatu daitezke hemen.

Este artículo corresponde a la sección "NGEU Explicado", donde analizamos en profundidad las principales caracteristicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contestamos a las preguntas frecuentes que plantean los interesados y recopilamos la normativa aplicable a los Fondos Next Generation. Puedes acceder a ella en el siguiente enlace: NGEU Explicado.

Etiketak