6. osagaia. Mugikortasun jasangarria, segurua eta konektatua

Osagai honen helburuen artean daude garraiobidearen banaketa modala modu jasangarriagoetara berrorekatzea, bidaiarien eta salgaien trafikoa errepidetik trenbidera desbideratuz; garraioaren sektoreak isuri kutsatzaileetan duen pisu handia murriztea; Frantzia eta Portugalekiko mugaz gaindiko konexioak eta portu eta zentro logistikoekiko loturak hobetzea; Europako korridoreak Espainian osatzea, Europar Batasuneko araudiaren arabera; eta garraio-sektoreari helaraztea Europako garapenaren aurrerapen digitalak eta teknologikoak.

  • 1: Garraio-sare nazionala: Europako korridoreak. 2.987,6 milioi. Administrazio exekutatzailea Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda izango da, ADIFek Europa barneko garraio-sarea osatzen duten trenbide-igarobideetan kudeatutako zuzeneko inbertsioaren bidez, batez ere korridore atlantiko eta mediterraneoa izenekoetan.

  • 2: Europa barneko Garraio Sarea. Beste jarduketa batzuk. 1.905 milioi. Inbertsio-lerro honetan sartutako jarduera guztiak Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren funtsekin finantzatuko dira, eta lehia-prozedura ireki, garden eta ez-diskriminatzaileen bidez egingo dira.

  • 3: Intermodalitatea eta logistika. 974,4 milioi. Aktiboaren titularrak egingo ditu jarduketak, dela trenbidea, dela portu-instalazioa, dela terminal bat. Hitzarmen baten arabera garatzen den kasuetan, exekuzioa hitzarmen horretan aurreikusitakoaren arabera egingo da.

  • 4: Garraio jasangarri eta digitalerako laguntza-programa. 800 milioi. Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari dagokio laguntza-programa egitea eta betearaztea, eskualdeko edo tokiko enpresetan digitalizatzeko jarduketak izan ezik, horiek autonomia-erkidegoek garatuko baitituzte. Norgehiagokako laguntzak –% 15 eta 30 arteko kofinantzaketa-ehunekoekin– garraio-sektorea digitalizatzeko eta modernizatzeko eta baliabide jasangarrienei laguntzeko, bereziki trenbideari. Kanpoko kostuak aurrezteari eta autonomia-erkidegoetara egindako zuzeneko transferentziei lotutako pizgarriak.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Guztira 2020 2021 2022 2023 2024-2026
O6.I1 Garraio-sare nazionala: Europako korridoreak 2.988 15 136 817 917 1.104
O6.I2 Europa barneko garraio-sarea. Beste jarduketa batzuk 1.905 3 83 582 658 579
O6.I3 Intermodalitatea eta logistika 974 4 34 223 332 382
O6.I4 Garraio jasangarri eta digitalerako laguntza-programa 800   186 260 215 140
  Guztira 6.667 22 438 1.882 2.121 2.205

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak