4. osagaia. Itsasoko eta lehorreko ekosistemak eta beren biodibertsitatea kontserbatzea eta leheneratzea

Osagai honen helburua da ekosistemen kontserbazio-egoera ona bilatzea, behar denean leheneratze ekologikoa eginez, eta biodibertsitatearen galerari konponbidea bilatzea, natura-baliabideen erabilera jasangarria eta haien ekosistema-zerbitzuen zaintza eta hobekuntza bermatzeko.

  • I1: Natura-ondarearen digitalizazioa eta ezagutza. 137,8 milioi. Administrazio exekutatzaileak izango dira Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa, Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa, Barne Arazoetako Ministerioa eta Autonomia Erkidegoak. Gainera, Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Batzordearen eta haren lantaldeen bitartez parte hartzen dute administrazio horiek. Zuzenean exekutatuko da lizitazioen, ingurune propiorako enkarguen, hitzarmenen edo laguntza-deialdien bidez.

  • I2: Lehorreko eta itsasoko biodibertsitatearen kontserbazioa. 551,6 milioi. Administrazio exekutatzaileak Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa eta Autonomia Erkidegoak izango dira. Horiez gain, Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Batzordearen bidez parte hartzen dute, bai eta haien lantaldeek ere, eta lurraldearen araberako sailkapenaren bidez beren gain hartzea adostuko da Konferentzia Sektorialean. Parke Nazionalen Sarearen Kontseilua eta Biosfera Erreserbak kudeatzen dituzten organoak. Era berean, toki-erakundeek eta hirugarrenek irabazi-asmorik gabeko erakunde gisa exekutatzea ere kontuan hartzen da, laguntza-programen kasuan. Zuzenean exekutatuko da, bitarteko propioko lizitazioen eta enkarguen bidez, bai eta inbertsioak egiteko laguntzen deialdien bidez ere. Halaber, inbertsioak egiteko dirulaguntzen deialdiak ere, bereziki bi lurralde-eremutan. Ontziak kontratazio publikoko prozeduren bidez eskuratuko dira.

  • I3: Ekosistemen eta azpiegitura berdearen leheneratzea. 551,5 milioi. Administrazio exekutatzaileak Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa eta Autonomia Erkidegoak izango dira. Horiez gain, Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Batzordearen bidez parte hartzen dute, bai eta haien lantaldeek ere, eta eta lurraldearen araberako sailkapenaren bidez beren gain hartzea adostuko da Konferentzia Sektorialean. Laguntza-programen eta toki-erakundeen kasuan, hirugarrenek exekutatzea ere aurreikusten da, laguntza-programetan banatu ondoren. Zuzeneko exekuzioa izango da, bitarteko propioko lizitazioen eta enkarguen bidez, bai eta inbertsioak egiteko laguntzen deialdien bidez ere.

  • I4: Baso-kudeaketa jasangarria. 401,1 milioi. Administrazio exekutatzaileak Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa, Barne Arazoetako Ministerioa eta Autonomia Erkidegoak izango dira; gainera, Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Batzordearen bitartez parte hartzen dute, bai eta haien lantaldeek ere, eta lurraldekako bilakaeraren bidez beren gain hartzea adostuko da Konferentzia Sektorialean. Hirugarren batzuek exekutatzea ere onartuko da laguntza-programen kasuan. Zuzenean exekutatuko da lizitazioen, bitarteko propioetarako enkarguen, laguntza-programen eta industria aeronautikoekin egindako kontratuen bidez.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Guztira 2021 2022 2023
O4.I1 Natura-ondarearen digitalizazioa eta ezagutza           138                 4               40               94  
O4.I2 Lurreko eta itsasoko biodibertsitatearen kontserbazioa           552             200             176             176  
O4.I3 Ekosistemen eta azpiegitura berdearen leheneratzea           552             200             200             152  
O4.I4 Baso-kudeaketa jasangarria            401             197             102             102  
  Guztira        1.642             601             518             523  

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak