3. osagaia. Nekazaritzako elikagaien eta arrantzaren sektorearen ingurumen-eraldaketa eta eraldaketa digitala         

Osagai honen helburua da nekazaritzako elikagaien sektorearen jasangarritasuna, lehiakortasuna eta erresilientzia hobetzea, ikuspegi ekonomikotik zein ingurumen- eta gizarte-ikuspegiei dagokienez, nazioko, Europako eta nazioarteko helburuak lortzen laguntzeko.

 • I1: Ureztapenen efizientzia eta jasangarritasuna hobetzeko plana. 563 milioi. Administrazio exekutatzailea Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa (MAPA) eta Nekazaritza Azpiegituren Estatuko Sozietatea izango dira. 563 milioi bideratuko dira SEIASA Estatuko Merkataritza Sozietatearen bidez, eta horiei Ureztatzaileen Erkidegoen 141 milioi gehituko zaizkie (finantzaketa pribatua) ureztapenak modernizatzeko inbertsioetara bideratzeko, ura aurreztea eta energia-efizientzia lortzeko.
 • I2: Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko plana (I): Animalien eta landareen osasuneko laborategiak modernizatzea. 10 milioi. Administrazio exekutatzailea MAPA izango da. Laborategietako inbertsioak: Algeteko Albaitaritza Laborategi Zentrala (Madril); Santa Feko Animalien Osasunerako Laborategi Zentrala (Granada); eta Landare Osasunerako Laborategi Nazionala (Lugo) aldatzeko eta zabaltzeko proiektua onestea eta obrak esleitzea.

 • I3: Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko plana (II): Haztegietan eta garbiketa- eta desinfekzio-zentroetan trebakuntza- eta biosegurtasun-sistemak indartzea. 38 milioi. Administrazio exekutatzaileak MAPA eta Autonomia Erkidegoak izango dira. Funtsak banatzeko, laguntzak kudeatzeko eta ordaintzeko behar den kreditua transferituko zaie autonomia-erkidegoei, Ministroen Kontseiluan funtsen banaketa onestearen bidez.

 • I4: Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko plana (III): Nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorean doitasunezko nekazaritzan, energia-efizientzian eta ekonomia zirkularrean inbertitzea. 307 milioi. Administrazio exekutatzaileak MAPA eta Autonomia Erkidegoak izango dira. Nekazaritza-ustiategietan edo nekazaritza-zerbitzuetako enpresetan egindako inbertsio indibidual edo kolektiboak dira. Autonomia-erkidegoek errege-dekretua egiteko eta izapidetzeko prozesuan parte hartuko dute, eta eskaerak kudeatu, kontrolatu eta ordainduko dituzte. Laguntzak kudeatu eta ordaintzeko behar den kreditua konferentzia sektorialaren bidez (ALOren 86. artikulua) lurraldearen araberako sailkapenaren bidez banatuko zaie autonomia-erkidegoei, Ministroen Kontseiluan banaketa onetsi eta gero.

 • I5: Nekazaritzako elikagaien eta basogintzaren sektorearen eta landa-ingurunearen digitalizazio-estrategia: nekazaritzako elikagaien eta basogintzaren sektorearen eta landa-ingurunearen digitalizazioari eta ekintzailetzari laguntzeko jarduerak garatzea. 38 milioi. Administrazio exekutatzailea MAPA izango da, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioko Berrikuntza Enpresa Nazionalarekin lankidetzan, oinarri teknologikoko ekintzailetza-lerrorako. Oinarri teknologikoko ekintzailetza-lerrorako honako hauek egongo dira: 9 urteko gehieneko epean itzuli beharreko partaidetza-maileguak; nekazaritzako elikagaien sektoreko enpresentzat berrikuntza digitalerako hub bat sortzea norgehiagoka bidezko kontratazio publikoaren bidez (lizitazioa); nekazaritzako elikagaien sektorea digitalizatzeko behatoki bat sortzea MAPAren eta erakunde laguntzailearen lankidetza-hitzarmenaren bidez; eta aholkularien AKIS plataforma bat sortzea norgehiagoka bidezko kontratazio publikoaren bidez.

 • I6: Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (I) Arrantza Intereseko Itsas Erreserben Sarearen Modernizazioa. 9,9 milioi Administrazio exekutatzailea MAPA izango da. Bi laguntza-ontziak eskuratzeko eta kontrola eta jarraipena ahalbidetzeko informazioaren eta komunikazioaren teknologia ezartzeko, dagozkien kontratazio publikoko prozedurak erabiliko dira.

 • I7: Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (II) Arrantzaren eta akuikulturaren ikerketa bultzatzea eta prestakuntza sustatzea. 14,1 milioi. Administrazio exekutatzailea MAPA izango da. Ikerketa-ontzietarako bi zunda akustikoren erosketa kontratazio publikoko prozedura bidez egingo da, eta lizitazioa esklusibotasunez egingo da.

 • I8: Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (III) Arrantza- eta akuikultura-sektoreko garapen teknologikoa eta berrikuntza. 11 milioi. Administrazio exekutatzailea MAPA izango da. Parte-hartze publiko-pribatua arrantzaren eta akuikulturaren sektorean “hazkunde urdina” sustatzeko. Erauzketa-arrantza, akuikultura, merkaturatzea, eraldaketa, I+G+b eta hondakinak berrerabiltzea sustatzen dituzten proiektuak finantzatuko dira. Arrantza- eta akuikultura-sektoreko garapen teknologikoa eta berrikuntza. Komertzializatzeko Katearen araberako oreka. I+G+b proiektuetarako dirulaguntzen deialdi lehiakorrak.

 • I9: Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (IV). 11 milioi. IKTen digitalizazioa eta erabilera arrantzaren sektorean. Administrazio exekutatzailea MAPA izango da sektorearen digitalizaziorako dirulaguntzen deialdi lehiakorren bidez.

 • I10: Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (V) Legez kanpoko, aitortu gabeko eta arautu gabeko arrantzaren aurkako borrokan laguntzea. 44 milioi. Administrazio exekutatzailea MAPA izango da, patruila-ontzi arinak eraikitzeko kontratazio publikoko prozedura bidez, eta, altuerako patruila-ontzien kasuan, Espainiako Armadarekiko hitzarmen bat aldatuta. Hitzarmenak legezko estaldura emango dio Armadari egin beharreko transferentziari, eta hark kudeatuko ditu modernizazio-obra horiek.

 • I11: Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (VI) Arrantza-sektorea finantzatzeko laguntza. 5 milioi. Administrazio exekutatzailea MAPA izango da, MAPAren eta Nekazaritza Kauzioko Estatuko Sozietate Anonimoaren arteko hitzarmena sinatuta. Ondoren, SAECAri transferituko zaizkio inbertsio honetan aurreikusitako funtsak.
Aurrekontuak Betearazteko Egutegia (milioi euro)
    Guztira 2021 2022 2023
O3.I1 Ureztapenen efizientzia eta jasangarritasuna hobetzeko plana.            563             260             303    
O3.I2 Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko plana (I): Animalien eta landareen osasuneko laborategiak modernizatzea.             10                 3                 4      3  
O3.I3 Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko plana (II): Haztegietan eta garbiketa- eta desinfekzio-zentroetan trebakuntza- eta biosegurtasun-sistemak indartzea.             38               13               13   13  
O3.I4 Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko plana (III): Nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorean doitasunezko nekazaritzan, energia-efizientzian eta ekonomia zirkularrean inbertitzea.           307             102             102   102  
O3.I5 Nekazaritzako elikagaien eta basogintzaren sektorearen eta landa-ingurunearen digitalizazio-estrategia: nekazaritzako elikagaien eta basogintzaren sektorearen eta landa-ingurunearen digitalizazioari eta ekintzailetzari laguntzeko jarduerak garatzea.              38               11               15   12  
O3.I6 Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (I) Arrantza Intereseko Itsas Erreserben Sarearen Modernizazioa             10                 3                 7    
O3.I7 Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (II) Arrantzaren eta akuikulturaren ikerketa bultzatzea eta prestakuntza sustatzea             14                 6                 5   3  
O3.I8 Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (III) Arrantza- eta akuikultura-sektoreko garapen teknologikoa eta berrikuntza             11                 1                 5   5  
O3.I9 Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (IV). IKTen digitalizazioa eta erabilera arrantzaren sektorean             11                 3                 4   4  
O3.I10 Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (V) Legez kanpoko, aitortu gabeko eta arautu gabeko arrantzaren aurkako borrokan laguntzea             44                 36   8  
O3.I11 Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeko plana (VI) Arrantza-sektorea finantzatzeko laguntza               5                 5      
  Guztira        1.051             407             494   151  

 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean osagaiaren deskripzio ofiziala

Etiketak