Estatuaren laguntzak

Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismotik datozen inbertsio eta gastu guztiak Estatuaren lehia- eta laguntza-araudien mende egongo dira, ez baita laguntza horien asmoa barne-merkatuaren funtzionamendua aldatzea. Enpresek eta administrazio exekutatzaileek, beraz, jakin behar dute nola eragiten dieten Planeko deialdiek eta jarduerek enpresei, beren tipologiaren, jarduera-sektorearen edo jasotako laguntza publikoaren zenbatekoaren arabera.

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluaren arabera, dirulaguntzak “barne-merkatuarekin bateraezinak izango dira –estatu kideen arteko merkataritza-trukeei eragiten dieten heinean– estatuek emandako laguntzak edo estatuko funtsen bidez emandakoak, edozein modutan, baldin eta lehia faltsutzen badute edo faltsutzeko arriskua badute, enpresa edo produkzio jakin batzuen alde eginez”. Beraz, Estatuaren laguntza egoteko ezarritako lau eskakizunak bete behar dira:

 1. Onuradunak enpresa bat izan behar du.
 2. Laguntzak estatu-jatorria izan behar du.
 3. Laguntzak abantaila bat ematen dio onuradunari, eta ez luke izango neurri hori ez balego.
 4. Estatu kideen arteko merkataritza-trukeei eragiten die, eta lehia faltsutzen du edo faltsutzeko arriskua du.

Elementu bakoitzaren definizioaren xehetasunak jasota daude hemen: Batzordearen komunikazioa, Estatuaren laguntzaren kontzeptuari buruzkoa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluaren 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

Era berean, kontuan hartu beharko dira Batzordearen komunikazio hauek, Estatuaren laguntza interes orokorreko berme edo zerbitzu ekonomiko gisa ikuskatzen bada:

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 Erregelamenduak –2021eko otsailaren 12koak, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duenak– ezarritakoaren arabera, “inbertsio pribatuak inbertsio publikoko programen bidez ere sustatu ahal izango dira; bereziki, finantza-tresnen, dirulaguntzen eta bestelako tresnen bidez, betiere estatuko laguntzen arloko arauak errespetatzen badira”.

Horrela, estatu kideek Estatuko laguntzen arloko arauak errespetatuko dituztela bermatuko dute, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren barruko inbertsioen esparruan, eta laguntza horien diseinua beren berreskuratze-plan nazionalen esparruan txertatuko dute, honako aukera hauetan oinarrituta:

 1. Baldin eta EBFTren (EBF) 107. artikuluaren eskakizunak ez badira betetzen, ez da estatuaren laguntzarik egongo, eta, beraz, ez zaio Batzordeari jakinarazi beharko.
 2. EBFTren 107. artikuluaren eskakizunak betetzen dira, eta, beraz, Estatuaren laguntza dago, baina ez zaio Batzordeari jakinarazi beharko:
  1. Laguntza lehendik dagoen estatu-mailako laguntza-erregimen batek estaltzen duelako.
  2. Neurria Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorrean jasota dago[651/2014 (EB) Erregelamendua].
  3. Gai eta/edo sektore espezifikoei aplikatzeko beste arau batzuk ere badaude.
  4. Estatuko laguntzen aldi baterako esparru nazionala.
 3. EBFTren 107. artikuluaren eskakizunak betetzen dira; beraz, Estatuaren laguntza dago, eta Batzordeari jakinarazi behar zaio, araudian hala ezarrita dagoelako edo araudian jasota ez dagoelako, baina bateragarria izan daiteke EBFTren 107. eta 108. artikuluen arabera.
  1. Batzordeak neurria jakinarazten denetik 6 asteko epean ebaluatuko du.
  2. Bateragarritasuna EBFTren 107. artikuluaren 3. paragrafoaren c) letran justifikatu behar da; hau da, ezin izango dituzte trukeen baldintzak aldatu interes komunaren aurka.
 4. Kontsultatu Batzordeak gai espezifikoetarako prestatu dituen gidak.