Araudi Nazionala

36/2020 Errege Lege-dekretua da Europako Next Generation EU berreskuratze-funtsen (Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoak eta REACT-EUk osatuen) exekuzioa errazteko tresna nagusia, haiek exekutatzeko lehen fasean zentratuz eta 2021-2023 aldirako erreformak eta inbertsioak barne hartuz. COVID-19ak eragindako krisiaren susperraldia bultzatzeko eta ekonomian gehieneko inpaktua lortzeko, gutxi gorabehera 70.000 milioi euro mobilizatu dira Berreskuratze eta Erresilientzia mekanismoaren transferentzietan.

Arauan jasotako neurrien artean, nabarmentzekoa da Estatuko agentzien figura berreskuratzea eta lankidetza publiko/pribatuko tresna berri bat sortzea: ekonomia Berreskuratzeko eta Eraldatzeko proiektu estrategikoak (PERTE).

Era berean, Planaren aurrekontua kudeatzeko eta kontrolatzeko zenbait berezitasun arautu behar dira; besteak beste, exekutatu aurretik ordainketa aurreratuak egiteko aukera; autonomia-erkidegoei transferitu beharreko funtsetarako gastua kudeatzeko arauak malgutzea; aurrekontu-konpromisoak hartzeko urtekoen kopurua handitzea; eta abar.

Fiskalizazioari eta kontrolari dagokienez, oinarrizko eskakizunen aurretiazko esku-hartzearen araubidea aplikatuko da, oro har, eta espediente horiek lehentasuna izango dute izapidetzean.

Era berean, administrazio-kontratazioaren arloan, berreskuratze-funtsekin finantzatutako kontratuetan presako prozedura aplikatu ahal izango da, eta, aldi berean, prozedura ireki sinplifikatuen, arrunten eta laburtuen atalase ekonomikoak handitu ahal izango dira, besteak beste.

Dirulaguntzen eremuan, dirulaguntzen onuradunek aurkeztu beharreko dokumentazioa sinplifikatzen da, eta eskabideak aurkezteko hurrenkeraren araberako emakida-ebazpenen bidez norgehiagoka-erregimeneko dirulaguntzak emateko aukera jasotzen da.